Fuglearter

Visste du at over 500 ulike fuglearter har blitt sett i Norge? Noen bor her hele året, noen er her bare når de bygger reir og mater ungene sine, mens andre er bare innom på ferie. Bli kjent med noen av fuglene du kan treffe når du besøker fugleparadisene!

Her kan du lese mer om ulike type fugler i viktige fugleområder: vannfugler, vadefugler, sjøfugler, rovfugler, spurvefugler og hønsefugler. Klikk på de ulike fugleartene for å lære mer.

Foto: Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no

Lær litt om fugleartene, og så er du klar til å dra på tur i viktige fugleområder eller et annet naturområde nær deg! Er du glad i fugler og natur bør du også lære deg fuglevettreglene og lese om hvordan du kan bli en god fuglekikker.

Vannfugler

Vannfugler er fugler som bor i nærheten av grunt vann hele livet, men som aldri bor ute på åpent hav.

Svaner

Svaner er store fugler som bor ved grunne vann, enten i innsjøer, elver eller langs kysten. De spiser nesten kun planter som de finner i og rundt vann.

Gjess

Gjess er store fugler som alltid bor i nærheten av vann. De spiser kun planter så vannet de bor ved er ofte i nærheten av åkre med gress.

Gressender

Noen ender spiser kun planter og kalles gressender. De spiser helst på planter ved bredden av elver og innsjøer.

Dykkende fugler

Dykkere er eksperter på å dykke under vann og svømme etter fisk. I tillegg til dykkere har vi lommer, som også er flinke til å dykke og svømme.

Sothøne

Sothøna bor i nærheten av innsjøer og tjern. Her bygger den reir om sommeren, gjerne i sivet. Sothøne spiser både planter og kryp.

Vadefugler

Vadefugler bor i våtmark og i fjæra. Mange vadefugler har lange bein sammenlignet med andre fugler. De lange beina holder kroppen til vadefuglene unna vannet så de ikke blir våte når de vader. Mange av dem har også lange nebb som de bruker til å finne småkryp i mudderet.

Sniper

Sniper er små fugler som trives i våtmark og fjære. Snipefamilien har mange forskjellige slekter. Her har vi delt opp snipene i lister etter hva slags type snipe de er.

Calidris-sniper

Calidris er den slekten med sniper som har flest arter. Calidris-sniper foretrekker arktiske områder. De er også kjent for å reise på lange trekk hvert år, og mange av dem reiser mellom Nord-Europa og Afrika. Calidris-sniper har korte bein og ganske rund kropp.

Tringa-sniper

Sniper i slekta tringa ligner mye på artene i slekten calidris, men tringa-snipene har lengre bein og smalere kropp. Det er færre arter i slekten tringa.

Spover

Spover er sniper med lange nebb og bein. Spovene er de største snipene vi har.

Bekkasiner

Bekkasiner har lange nebb, men kortere bein enn mange av de andre snipene.

Andre vadefugler

Snipene er ikke de eneste vadefuglene vi har i Norge. I listene under finner du oversikt over resten av vadefuglene som kommer innom de viktige fugleområdene.

Tjeld

Tjelden er en art man ofte møter på i fjæra. Tjelden minner om en snipe, men hører ikke til snipefamilien. Faktisk er tjelden den eneste arten i tjeldfamilien som finnes i Europa!

Loer

Loer er små vadefugler med veldig kort nebb, nesten som en sangfugl. Loene bruker derfor ikke nebbet sitt til å lete etter mat i sand og mudder sånn som mange av snipene gjør, men finner insekter og kryp som ikke er så godt skjult.

Store vadefugler

Det finnes også store vadefugler. De store vadefuglene spiser større dyr som fisk og frosk.

Sjøfugler

Sjøfugler bor nesten hele livet ute på havet. De aller fleste av dem bor kun i nærheten av land når de hekker om sommeren. Sjøfugler spiser for det meste mat de fanger i havet. 

Måker og måkelignende fugler

Måker er kanskje de sjøfuglene de aller fleste av oss kjenner. De bor i byer og langs kysten, og kan til og med komme på besøk til jorder og åkre lenger inn i landet.

Alkefugler

Alkefugler er små sjøfuger som hekker i store flokker i fuglefjell. Alkefugler spiser fisk og andre dyr de fanger i havet.

Suler og skarver

Suler og skarver er eksperter på å stupe ned i havet og svømme etter fisk. De har lange kropper og store vinger som gjør det lettere for dem å svømme raskt under vann.

Stormfugler

Stormfugler er en type sjøfugler som bor på havet nesten hele livet. De kommer kun til land for å hekke. Resten av året bor de mange mil ute på havet.

Rovfugler

Rovfugler spiser kun kjøtt, og fanger all maten sin selv. Vi skiller ofte mellom rovfugler som er våkne om dagen, som ørner og falker, og rovfugler som er våkne om natta, som ugler.

Dagaktive rovfugler

Dagaktive rovfugler jakter om dagen. De har store klør som de bruker til å gripe tak i byttet sitt. De fleste av dem spiser rotter, harer, mus, og fugler, men noen av dem kun spiser fisk.

Nattaktive rovfugler

Ugler er våkne om natta. De har veldig god hørsel og kan høre små mus som piler rundt på bakken på flere meters avstand! Fjærene til uglene er bygget sånn at uglene ikke lager en eneste lyd når de flyr. Da kan de snike seg innpå byttet sitt.

Spurvefugler

Spurvefugler er de vanligste fuglene i verden. Faktisk er mer enn halvparten av alle fuglearter i verden spurvefugler.

Kråkefugler

Kråkefugler er middels store fugler med spisse nebb og klør. De spisse klørne og nebbet bruker kråkefuglene til å holde fast i ting og finne mat. De er veldig sosiale og har god hukommelse. Kråke og skjære er de vanligste kråkefuglene. Selv om ikke lavskrika ligner så mye på kråka og skjæra er den også en kråkefugl.

Hønsefugler

Hønsefugler er fugler som ligner på tamme høns, men i motsetning til høns kan de fly og er ikke temmet av mennesker.

Hønsefugler er vanlige i skogen og på fjellet. De spiser frø, nøtter og bær.

Foto: Roar Solheim

Dra på tur i et fugleparadis

Fuglene i fugleparadisene venter på deg! Er du glad i fugler og natur bør du også lære deg fuglevettreglene.

Til lærere og foreldre

La elevene utforske fugleparadisene! Slipp fuglene inn i klasserommet. Bli kjent med fuglelivet i viktige fugleområder og i skolens nærmiljø gjennom et engasjerende og spennende undervisningsopplegg.