Havhest – angrep er det beste forsvar

Latinsk navn: Fulmarus glacialis

Vanligvis forsvarer fugler seg med nebb og klør. Havhesten har derimot en mer kreativ forsvarsmetode. Når hekkende havhester føler seg truet kan de kaste opp en illeluktende væske fra magen. Væsken lukter så fælt at rovdyr holder seg unna, og havhesten får være i fred. Det er lurt å ikke komme for nærme en hekkende havhest!

 • Foto: Martin Eggen

  Kort, klumpete, gult nebb:

  Havhesten har et veldig butt, nesten litt klumpete, nebb som ofte er gult.

 • Foto: Frode Falkenberg

  Runde vinger:

  Når havhesten flyr kan den minne om en måke, men havhesten har mye rundere vinger enn det måkene har.

 • Foto: Håvard Eggen

  Kompakt kropp:

  Havhesten sin kropp er ganske kompakt, og den kan minne om en tettbygget gråmåke.

Foto: Håvard Eggen

Havhesten kommer til Norge om sommeren

Havhesten hekker i fuglefjell og bratte skråninger langs kysten av Norge, fra Runde på Sunnmøre og helt opp til Svalbard. På Svalbard hekker det så mye som to millioner havhester hvert år!

Hekketiden er den eneste tiden av året hvor havhesten oppholder seg på land. Gjennom vinteren bor den ute på åpent hav, og man ser den da nesten aldri i nærheten av land på denne tiden av året.

Foto: NRK Natur / Sindre Skrede, Flickr, "Havhest i fuglefjellet", CC BY-SA 2.0 DEED

Havhesten trives på havet

Den heter ikke havhest uten grunn. Havhesten er nesten alltid ute på havet og kommer kun inn til land for å hekke om sommeren.

I hekketiden trives havhesten i bratte fuglefjell hvor ikke rovdyr kan få tak i eggene dens. Havhesten liker å hekke sammen med andre sjøfugler og man får ofte øye på et par havhester innimellom de andre sjøfuglene.

Havhesten hekker i fuglefjellene

Havhesten møter vi i noen fuglefjell langs kysten, men den er ikke så vanlig som mange av de andre sjøfuglene.