Fjellvåk – fuglen som kan se usynlige farger

Latinsk navn: Buteo lagopus

Få har så skarpt syn som fjellvåken. Men hvordan klarer den å se små mus på lang avstand? Forskere tror at en av grunnene til det gode synet er at fjellvåken kan se UV-farger. UV-farger er usynlige for oss mennesker. Smågnagere markerer området sitt med duft, og disse markeringene er synlige i UV-lys! Fjellvåken ser hvor byttedyret er ved å bruke UV-synet sitt!

 • Foto: Ingar Øien

  Tydelig mørk flekk under vingene:

  Fjellvåken flyr ofte høyt og kan minne om en kongeørn, men du kan kjenne den igjen på de store mørke flekkene under hver vinge.

 • Foto: Jon Nelson, Flickr, Rough-legged Hawk, justert størrelse, CC BY-NC-ND 2.0 DEED

  Fjærkledde bein:

  Fjellvåken sine bein er fjærkledde helt ned til foten. Dette kan være vanskelig å se når fuglen flyr.

 • Foto: Ingar Øien

  Hvit på undersiden av stjerten:

  På undersiden av stjerten, helt inn mot kroppen, har fjellvåken en stor hvit flekk.

Foto: Ingar Øien

Fjellvåken er i Norge om sommeren

Fjellvåken er en av våre vanligste rovfugler. Den hekker i fjellområder over hele landet, noen steder hekker den også i furutrær. I Nord-Norge hekker den av og til ved kysten. Fjellvåkene kommer tilbake til Norge fra overvintringsområdene sine i mars og april.

Om vinteren prøver noen få fjellvåker å overvintre i Norge, men de fleste reiser sørover til varmere strøk. Der ligger ikke maten gjemt under et lag med snø. Reisen sørover begynner som regel i september eller oktober.

Foto: Michael Janke, Flickr, Hawk, Rough-legged, CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Fjellvåken rives i åpent landskap

Fjellvåken er spesialist på å jakte smågnagere som lemen og mus. Den liker den seg i nærheten av åpne sletter og enger for her er det ofte mye lemen og mus. Noen år har vi det som kalles lemenår, som betyr at fjellheimen blir full av lemen! I lemenår hekker det også enda flere fjellvåker enn vanlig, fordi det er så mye lemen de kan spise.

Om våren møtes hannen og hunnen igjen etter en lang vinter. Da flyr de over himmelen sammen i en slags dans. Etter en omgang med himmeldans begynner de på reirbyggingen. Fjellhyller er den vanligste reirplassen, men de kan også finne seg til rette i en stor furu.

Jaktfalken bor flere steder i Norge

Jaktfalken er en vanlig beboer i mange av fjellområdene i Nord-Norge.