Dvergfalk – gjenbruk er bra

Latinsk navn: Falco columbarius

Dvergfalken bryr seg ikke med å bygge reir selv. Den gjenbruker gamle kråkereir i tretoppene og forlatte ørnereder i fjellveggen, og flytter inn i hekketiden. Hvis den ikke finner et forlatt reir den liker, legger den bare eggene rett på fjellhylla!

 • Foto: Gunnar Gundersen

  Liten rovfugl:

  Dvergfalken er vår minste rovfugl. Den er litt mindre enn spurvehauken, den nest minste. Ser du en liten rovfugl er det stor sannsynlighet for at det er dvergfalken du har sett!

 • Foto: Martin Eggen

  Spisse vinger:

  Selv om dvergfalk og spurvehauk ser like ut, er vingene ganske ulike. Når dvergfalken flyr, kan du se vingene er spisse, litt som vingene på et papirfly. Sprurvehauken derimot har vinger som er rundere og bredere.

 • Foto: Harald Dahlby

  Duegrå eller brun rygg:

  Fargen på ryggen til hannen minner om gråfargen på byduer. Hunnen sin rygg er ikke grå, men mørk brun som kokesjokolade. På bildet ser du en hunn med brun rygg.

Foto: Torborg Berge

Dvergfalken er som oftest i Norge i sommerhalvåret

De fleste dvergfalker forlater Norge om høsten for å tilbringe vinteren der det er varmere og mer mat. Noen kan likevel bli igjen hos oss om vinteren, og de fleste av disse velger da Jæren, der det er forholdsvis mildt.

Om våren kommer dvergfalkene tilbake til Norge for å hekke. De begynner ofte hekkingen i mai. Når ungene er små, er det far som reiser ut for å finne mat. Far leverer maten til mor, som deler den opp i passende biter og gir til fugleungene. Når ungene kan fly forlater de reiret og drar sørover for vinteren.

Foto: Torborg Berge

Dvergfalken trives i skog og fjellheimen

Dvergfalken liker seg i fjellet og i skog der den kan finne mat i områdene rundt. Den lever først og fremst av å spise andre fugler som den jakter på i åpne landskap. Jakten til dvergfalken er dramatisk og det går fort i svingene når den har fått øye på et bytte!

Dvergfalken bor i fjellet

Dvergfalken kan du møte i fjellene rundt Alta og Kautokeino i Finnmark.