Om prosjektet

Opplev fuglenes paradis er et samarbeid mellom BirdLife Norge og Sabima, og er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Rundt 1/3 fuglearter i Norge er i tilbakegang. Dette skjer i stor grad fordi vi ødelegger deres leveområder og matfat.

Å ta vare på fuglenes leveområder er det viktigste vi kan gjøre for å bedre forholdene for fuglene og stanse tapet av naturmangfold. Over hele Norge, gjemt blant våtmark, myr, fjære, fjord, elver og innsjøer, finnes mange fugleparadis. Dette nettverket av viktige fugleområder er det veldig få i Norge som kjenner til.

Bli glad i fuglene og ta vare på deres leveområder

Opplev fuglenes paradis er et initiativ for å øke barn og unges, samt lokalsamfunnets, innsikt i og engasjement for naturverdier i sitt nærområde, med fokus på viktige fugleområder.

Vi vil gjøre det enklere for alle, særlig barn og unge, å lære om og oppleve fuglearter og naturen i disse områdene.

Derfor har vi også laget et praktisk undervisningsopplegg knyttet til denne nettsiden. Vi tror at barn og unge, deres familier og skoleklasser, kan bidra aktivt i bevaring av viktige fugleområder og styrke fuglenes rettsvern gjennom medvirkning og sitt engasjement!

Fugleparadis i klasserommet

Utforsk viktige fugleområder og nettsiden ved hjelp av et tilpasset undervisningsopplegg! Opplegget er kvalitetssikret av fugleeksperter og pedagoger, og er koblet opp mot kompetansemål i læreplanen.

Om samarbeidspartnerne

BirdLife Norge er en ideell naturvernorganisasjon som arbeider for å ta vare på norske fuglearter og deres leveområder.

Vi er et viktig bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet og dokumenterer fuglenes situasjon for å påvirke norsk forvaltning og politikk for fuglenes beste. Vi har nærmere 14 000 medlemmer over hele landet, fordelt på ulike fylkes- og lokallag.

BirdLife Norge er også en del av noe større! Vi er en del av BirdLife International, verdens største globale partnerskap for naturbevaring. BirdLife International har 4000 lokale grupper, 10 millioner medlemmer og støttespillere verden rundt.

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold, og en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Vi jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger.

For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima også sammen med medlemsforeningene med å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor de finnes.

Vi jobber opp mot politiske miljøer og forvaltningsmyndigheter, og andre med interesse for miljø- og natur. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold slik at vi får en bærekraftig bruk av norsk natur og stanser tapet av naturmangfold.