Viktige fugleområder i Norge

I Norge finnes det mer enn 80 fugleparadis! Disse fugleparadisene kaller vi også for «viktige fugleområder». De viktige fugleområdene finner vi i skog, på myra, langs kysten og høyt oppe på fjellet.

Ved å beskytte og bevare de viktige fugleområdene i Norge, kan vi hjelpe fuglene med å overleve og trives i Norge.

Finn et fugleparadis nær deg i kartet under! Trykk på områder i kartet for å lære om et viktig fugleområde, finn gode turforslag og lær om fuglearter som bor der.

Vi må ta vare på fugleparadisene

Fuglene trenger trygge hjem og de trenger din hjelp. For å ta vare på fugleparadisene, trenger fuglene at flere vet hvor disse livsviktige fugleområdene er og hvorfor de er så viktige for fuglene.

Hva gjør egentlig fuglene i fugleparadisene? Og hva gjør et sted til et paradis for fuglene?

Les mer om hva viktige fugleområder er.

Fuglene trenger din hjelp!

Hvis du vil dra på tur i et fugleparadis, kan det også være lurt å lære seg fuglevettreglene.

Foto: Jon Arne Wilhelmsen

Til lærere og foreldre

La elevene utforske fugleparadisene! Slipp fuglene inn i klasserommet. Bli kjent med fuglelivet i viktige fugleområder og i skolens nærmiljø gjennom et engasjerende og spennende undervisningsopplegg.

Nysgjerrig på et eller flere av områdene?

Norge har et fantastisk fugleliv. Bli med ut til fuglefjell fulle av sjøfugl, myr med mystiske vadefugler, og dype skoger hvor fuglekvitter kan høres mellom trærne. Kanskje har du et viktig fugleområde som din nærmeste nabo?