Fjellmyrløper – mystiske lyder på myra

Latinsk navn: Calidris falcinellus

På myrene enkelte steder i Norge hører man av og til en merkelig lyd. Det kan minne om surringen til en diger bille. Surrelyden høres en liten stund før den slutter og starter opp på ny. At det er en fugl som lager lyden, er slett ikke det første du vil gjette, men det er det faktisk. Fjellmyrløper-hannen lager billelyden for å tiltrekke seg hunner i hekkesesongen. Neste gang du er ute på myra og hører surring er det ikke sikkert det er insekter du hører, men en ivrig fjellmyrløper.

 • Foto: Torborg Berge

  Krokete nebb:

  Ytterst på nebbet har fjellmyrløperen en liten bøy, nesten som en fiskekrok!

 • Foto: Torborg Berge

  Fine striper på hodet:

  På hodet har fjellmyrløperen mange fine striper. Den er ganske lik en bekkasin, men er ikke i nær slekt med bekkasinene.

 • Foto: Torborg Berge

  Flink til å gjemme seg:

  På hekkeplassene til fjellmyrløperen er det nesten umulig å få sett dem, med unntak av når de spiller i lufta. Også på trekk og overvintring er de flinke til å gjemme seg mellom steiner og inntil siv. Fjellmyrløperen sitter også mer nedtrykt, akkurat som om den prøver å gjøre seg usynlig.

Foto: Torborg Berge

Fjellmyrløperen kommer helt fra India

Fjellmyrløperen er her i Norge på et kort besøk om sommeren. Da har de kanskje reist fra Rødehavet, Iran eller India for å hekke i Norge. Etter bare to måneder drar de igjen.

I Norge er fjellmyrløperen en sjelden art. I Sverige og Finland er det mange flere.

Bare et fåtall fjellmyrløpere blir observert langs kysten av Norge under trekkperiodene vår og høst. Årsaken er at de fleste fuglene ser ut til å fly direkte til hekkeområdene fra et felles rasteområde på østsiden av Krimhalvøya. De flyr den samme ruten i øst når de returnerer sørover for vinteren.

Voksne fjellmyrløpere forlater hekkeområdene her i nord i juli, mens ungene starter høsttrekket i august. Europeiske fjellmyrløpere overvintrer ved kysten av Rødehavet, Den arabiske halvøy og vestkysten av India.

Foto: Torborg Berge

Fjellmyrløperen liker seg i hengemyra!

Fjellmyrløperen kan hekke på veldig våte myrer i fjellet i Sør-Norge, men ikke mange gjør det. I Troms og Finnmark er den litt mer vanlig. På de stedene der fjellmyrløper finnes, er det ofte så vått at vi mennesker ikke klarer å gå!

Av og til kan du se den på mudderflater og i fjæra på våren når de ankommer landet i mai og juni. Da tar de seg gjerne en hvil et sted der de finner mye mat. De fleste fuglene flyr nok likevel direkte fra stedet de overvintret og til hekkeplassene inne på myra. Når hekkingen er over i juli, flyr de voksne fjellmyrløperne rett på vinterferie langt, langt borte.

Er du riktig heldig finner du dem også i et fjæreområde om høsten. Det vanligste er da å se unge fugler i august.

Fjellmyrløperen trives i Pasvik

Fjellmyrløperen trives på myrene i fjellet. Du kan for eksempel møte den i Pasvik.