Krikkand – Variert kosthold er viktig

Latinsk navn: Anas crecca

Det kan være kjedelig å spise det samme hele tiden, og forandring kan være både fint – og nødvendig. Krikkanda bytter diett om vinteren og sommeren. Om sommeren spiser den insekter, muslinger og andre dyr den finner i ferskvann ved reiret sitt. Om vinteren kan det være vanskelig å få tak i sommermaten og krikkanda bytter da til å spise planter.

 • Foto: Lillian Gulliksen

  Grønn og hvit vingeflekk:

  Krikkanda har et karakteristisk mønster på vingene. På innerste, nedre halvdel av vingen har den to hvite striper med et grønt og svart felt mellom. Dette mønsteret ser man best når krikkanda flyr.

 • Foto: Gérard Meyer, Flickr, "Sarcelle d'hiver.", CC BY 2.0 DEED

  Hvit eller gul flekk på rumpa:

  Krikkanda har en gul eller hvit flekk på rumpa – hvilken farge henger sammen med kjønn. Hos hannfuglene er det en stor lysegul flekk, mens hunfuglene har en mindre hvit stripe. På bildet ser vi hunnen øverst og hannen nederst.

 • Foto: Lillian Gulliksen

  Lyd som en fløyte:

  Lyden av en krikkand kan minne om fløyten som dommere i fotballkamper bruker. Mellom hver fløytelyd er det rundt et halvt sekund pause.

Foto: Torborg Berge

Krikkanda er i Norge om våren og sommeren

Krikkanda kommer til Norge om våren, ofte i april. Krikkanda hekker i Norge og bor her hele sommerhalvåret.

Krikkanda er den av gressendene i Norge som hekker høyest opp i fjellet. Du kan for eksempel møte den på Hardangervidda, 1200-1300 meter over havet! Den hekker også i resten av landet, så krikkanda kan du møte nesten hvor som helst ved vann. I hekketiden lager krikkanda reir som den skjuler godt på bakken. Hunnen ruger eggene alene i rundt 21-23 dager. Hannen forlater reiret tidlig i hekkeperioden.

Om høsten trekker krikkanda sørover mot Nordsjøen og tilbringer vinteren der. Trekket begynner som oftest i løpet av september-oktober.

Foto: Martin Eggen

Krikkanda liker seg i nærheten av vann

Krikkanda trives i likhet med andre gressender best i nærheten av grunne vann med mye næring, der det vokser mye planter og mange ulike planter langs vannet – en rik kantvegetasjon. Den liker å spise planter og små dyr den finner i vannet.

Ungene til krikkanda spiser ikke insekter før de er større. Hunnen tar med ungene til vannet nesten rett etter at de er ute av eggene, slik at de kan spise gress sammen.

Krikkanda finnes i hele Norge

Krikkanda er en vanlig and i hele Norge. Du kan for eksempel møte den i Åkersvika og Nordre Øyeren.