Sangsvane – svanenes sangstjerne

Latinsk navn: Cygnus cygnus

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen, litt som et kor!

 • Foto: Frode Falkenberg

  Skarpe trompetlyder

  Lyden av en sangsvane kan minne om en skarp, ustemt trompetlyd.

 • Foto: Frode Falkenberg

  Gult og svart nebb

  Nebbet til sangsvanen er knallgult innerst ved hodet og svart ytterst.

 • Foto: Frode Falkenberg

  Rett hals

  Når sangsvanen svømmer, holder den ofte halsen rett opp.

Foto: Martin Eggen

Sangsvanen er i Norge hele året

Så lenge de har tilgang på åpent vann, slik at de kan få tak i nok mat, er sangsvanene fornøyde med å tilbringe vinteren i Norge. De mest populære overvintringsområdene finner vi på Østlandet og i Trøndelag, men også i Nordland og Troms er kan det være en del sangsvaner om vinteren. Grunne innsjøer er de mest populære vinterhjemmene, men også på elver kan det samle seg flokker med noen hundre svaner.

På våren, når isen trekker seg tilbake, reiser sangsvanene tilbake til hekkeplassen sin. Hvert par har sitt territorium hvor de bygger reir og fostrer opp ungene sine. Reiret bygger de av gress, mose og leire. Siden paret kommer tilbake hvert år og bygger videre på reiret, kan reiret etter noen år bli digert!

 

Foto: Frode Falkenberg

Sangsvanen trives i nærheten av vann

Sangsvanen spiser nesten bare vannplanter og bor derfor alltid i nærheten av åpent vann. Den lange halsen kommer godt med når sangsvanen skal finne mat, for vannplantene kan ofte stå et stykke ned under vann. Derfor kan sangsvanen få tak i planter som er utenfor rekkevidden til andre fugler som spiser planter, som for eksempel ender.

Ute på vannet føler også sangsvanene seg trygge, for her ute kan ikke rovdyr som rever og hunder få tak i dem. Blir sangsvanene skremt, flykter de ut på vannet. Det eneste unntaket er når de ruger på eggene sine. Svanemor ruger eggene, mens svanefar holder vakt. Kommer noen for nærme reiret angriper han, så pass deg for å ikke komme for nærme reiret eller svaneungene.

Sangsvanen bor flere steder i Norge

Sangsvaner er vanlige fugler i innsjøer og elver over hele Norge, både sommer og vinter.

 • Sangsvanen er truet av menneskelig aktivitet

  Når sangsvanene bygger reir og ruger på eggene sine blir de svært sky for mennesker. Kommer folk for nær reiret kan sangsvanene avbryte hekkingen hvis de blir forstyrret.