Havsule – fuglen med røntgensyn

Latinsk navn: Morus bassanus

Har du prøvd å se hva som skjer under vannoverflaten og oppdaget hvor vanskelig det er når det er mye bølger og vind? For havsulen er ikke dette et problem. Den har ekstremt godt syn som lar den se forbi det urolige og uklare vannet og oppdage fisk.

 • Foto: Caroline Legg, Flickr, "Northern Gannet – Morus bassanus", CC BY 2.0 DEED

  Lyseblått nebb og øyne:

  Havsulen er den eneste sjøfuglen som har lyseblått nebb og øyne.

 • Foto: Oddne Rasmussen, Flickr, "Havsula", CC BY-NC-ND 2.0 DEED

  Gult hode:

  Hodet til havsulen er lysegult og skiller seg fra den ellers hvite og svarte fjærdrakten.

 • Foto: Håvard Eggen

  Langstrakt, smal fugl:

  Når havsulen flyr, kan du se at den er lang og smal. Den har et langt, smalt vingespenn. Også kroppen er lang og smal, fra stjerten og opp til den lange halsen.

Foto: HLI-Photography, Flickr, "Is this Love ?", CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Havsulen kommer til Norge hver sommer for å hekke

Havsula kommer til de nordre delene av Norges kyst hver vår for å forberede seg på hekkesesongen. En del av fuglene streifer rundt langs kysten på sommeren. Hunnen legger kun ett egg som begge foreldrene samarbeider om å ruge. Når ungene forlater reiret, reiser havsulene sørover for å tilbringe vinteren der det er litt varmere enn langs norskekysten.

Foto: Alexandre Dulaunoy, Flickr, "Northern Gannet (fou de Bassan) colony", CC BY-SA 2.0 DEED

Havsulen trives i bratte klipper

Bratte klipper er den foretrukne hekkeplassen til havsulen for her kan ikke rovdyr som rev og mink få tak i eggene eller ungene dens. Ofte danner havsulene kolonier sammen med storskarv. Reiret bygger de av tang, gress og greiner, men med så mye plastforsøpling som vi har i dag, havner også store mengder plast i reiret til havsulen.

Havsulen er også glad i å hekke ved kysten fordi det er kort vei til maten i havet. Havsulen og ungene dens spiser kun fisk, og hver dag drar de voksne fuglene ut på havet for å fiske.

Havsulen møter vi i fuglefjellene

Havsulen bor i flere av de bratte fuglefjellene nord i Norge.