Praktærfugl – anda med egen barnehage

Latinsk navn: Somateria spectabilis

Hos praktærfuglen er det kun mammafuglen som passer på andungene. Da blir det vanskelig for praktærfugl-hunnen å reise ut for å finne mat til seg selv, for hun ikke kan la ungene være alene for lenge. Praktærfuglens løsning er å samle andunger fra flere ulike reir sammen, slik at mammaene kan bytte på å passe ungeflokken og dra ut for å finne mat. De lager en slags andebarnehage sammen, eller andungehage om du vil.

  • Foto: Ron Knight, Flickr, "King Eider (Somateria spectabilis)", CC BY 2.0 DEED

    Fargerikt ansikt:

    Praktærfugl-hannen kan du lett kjenne igjen på det fargerike ansiktet.

  • Foto: Mick Thompson, Flickr, "King Eider", CC BY-NC 2.0 DEED

    Brun fjærdrakt:

    Praktærfugl-hunnen har spraglete brun fjærdrakt. Hun har også et kraftig, mørkt nebb.

Foto: Håvard Eggen

Praktærfuglen er i Norge om vinteren

Store flokker med praktærfugl kommer til kysten langs Troms og Finnmark om vinteren. Noen få tar også turen til Trøndelag. Om vinteren er de nesten bare ute på sjøen, hvor de hviler seg og dykker ned i havet etter mat. Varangerfjorden er et populært vinterhjem for praktærfugl. Der kan det ligge flere tusen av dem på fjorden!

Om våren reiser praktærfuglene til Svalbard, Sibir, Grønland og Nord-Amerika for å hekke. Fordi de hekker på Svalbard blir de også noen ganger kalt for spitsbergærfugl.

Foto: Mick Thompson, Flickr, "King Eiders", CC BY-NC 2.0 DEED

Praktærfuglen liker seg på havet og tundraen

Hvor praktærfuglen liker å bo avhenger av årstidene. Om sommeren når de hekker, liker praktærfuglene seg ute på den åpne tundraen på Svalbard og Sibir. Reiret plasserer de i en grop på bakken, helst i nærheten av en innsjø eller et lite vann. Alene ruger og passer hunnen på ungene. Etter noen dager i reiret tar moren med seg andungene vekk fra reiret slik at de sammen kan finne mat med de andre praktærfuglene.

Om vinteren trives praktærfuglene i grunne fjorder langs kysten hvor de kan dykke etter mat i havet. Derfor er det mange praktærfugler som besøker fjordene i Finnmark om vinteren.

Praktærfuglen bor flere steder i Norge

Praktærfuglen trives langs kysten, spesielt i nord.