Hvitkinngås – i fritt fall

Latinsk navn: Branta leucopsis

Mange hvitkinngjess hekker på Svalbard, men der er det mange farer. Isbjørn, fjellrev og rovfugler spiser både egg og gåsunger. Derfor legger noen av gjessene egg på berghyller, der er det tryggere. Når eggene klekkes, forlater familien berghyllen for å dra til beiteplassene sine. Da må de små gåsungene hoppe ned fra klippen sammen med foreldrene. Heldigvis har de masse dun som beskytter dem fra å skade seg i fallet.

 • Foto: Paul Shimmings

  Hvite kinn

  Som navnet tilsier har hvitkinngåsa hvite kinn. Resten av ansiktet er også hvitt. Skillet mellom det hvite ansiktet og den kullsorte halsen er tydelig.

 • Foto: Paul Shimmings

  Kort nebb

  Hvitkinngåsa har et nokså kort nebb. Nebbet er svart.

 • Foto: Paul Shimmings

  Svart og hvit fjærdrakt

  Det er ikke bare hodet og halsen som er svart og hvit. Resten av fjærdrakten har også disse fargene. I tillegg har hvitkinngåsa grå fjær på vingene og på siden av kroppen.

Foto: Paul Shimmings

Hvitkinngåsa er i Norge på sommerhalvåret

På våren reiser flokker med hvitkinngås langs kysten av Norge. Mange av dem skal til Svalbard, men noen av dem slår seg også ned langs norskekysten for å hekke her. Flokkene som skal helt til Svalbard stopper ved øyer langs Helgelandskysten og Vesterålen for å beite og hvile seg.

Om vinteren reiser hvitkinngjessene sørover igjen langs kysten. De fleste reiser mot England og Skottland for å tilbringe vinteren der. På veien dit, stopper de sjeldnere og kanskje ikke i det hele tatt. Men i enkelte år kan en del av gjessene mellomlande på Bjørnøya, en liten øy som ligger mellom Svalbard og fastlandet.

Foto: Paul Shimmings

Hvitkinngåsa trives i åpent landskap

Hvitkinngåsa spiser planter. Favoritten er kort gress. Det er viktig for gjessene at de har nok energi på de lange reisene mellom Svalbard og Storbritannia. Derfor stopper hvitkinngjessene på faste øyer langs kysten hvor det finnes mye kort gress.

Åpent landskap med kort gress er ikke bare viktig for å skaffe nok mat. I åpent landskap har hvitkinngjessene god oversikt over alt som skjer rundt dem. De bygger reirene sine på bakken i åpent landskap, men helst ikke altfor tilgjengelig. Holmer, små øyer eller berghyller er populære reirplasser for hvitkinngåsa.

Hvitkinngåsa besøker mange steder i Norge

På sin reise til og fra Svalbard stopper hvitkinngjessene ved mange viktige fugleområder i Norge. Nordland er den delen av Norge som besøkes mest av hvitkinngjess.