Dobbeltbekkasin – ingen tid å miste

Latinsk navn: Gallinago media

Om høsten reiser dobbeltbekkasinen sørover. Da drar de helt til Sahara i Nord-Afrika. Dit er det langt, og mange trekkfugler bruker mange uker på å komme frem. Dobbeltbekkasinen bruker kun noen dager! I hastigheter opp til nesten 100 kilometer i timen flyr denne fuglen over 6000 kilometer uten stopp!

 • Foto: Frode Falkenberg

  Større og kraftigere enn enkeltbekkasin

  Dobbeltbekkasinen er en stor bekkasin, med kraftigere kropp enn de andre bekkasinene. De fleste steder er enkeltbekkasin langt mer vanlig, så bruk mye tid på å studere enkeltbekkasin. Da blir det enklere å plukke ut en dobbeltbekkasin når du først ser den!

 • Foto: Martin Eggen

  Grovt vatret underside

  Dobbeltbekkasinen har tett mønster, en grunnfarge med bånd i en annen farge, på bryst og buk.

 • Foto: Martin Eggen

  Lyse bånd på vingen

  Se etter to tydelige bånd over vingen.

Foto: Frode Falkenberg

Gjest fra Afrika inntar sommer-fjellet

Dobbeltbekkasinen ankommer hekkeplassene fra slutten av mai. Da er fjellet mer eller mindre dekket av snø. Fuglen, som er på størrelse med en due, trives i tilknytning til myr. I Norge finnes arten i flere fjellområder, men den er nokså sjelden. Der de finnes, er det gjerne flere av dem.

Om våren hender det at de spiller litt i lavlandet før de drar i fjellet. Du kan derfor være heldig å høre den i vårnatta. Om høsten er det sjeldent du kommer over dobbeltbekkasin, for de reiser vanligvis i ett strekk fra fjellet i Norge til Afrika. Av og til tar de seg likevel en liten pause på en åker eller strandeng.

Foto: Frode Falkenberg

Dans, paring og slåssing i fjellet

En surrende og stadig raskere strofe fra vierkrattet avslører at en av våre mest spesielle fugler har våknet til liv. Den skal ut i ekstatisk dans, spill, slåssing og paring de kommende timene.  Bare halvparten av hannene får muligheten til å pare seg i løpet av sommeren. Hunnene velger hanner som imponerer dem. Hunnene vurderer dem etter hvor godt de danser og synger, og etter hvor i leiken hannen står.

Der det er fuktig myr og vierkratt, der liker dobbeltbekkasinen seg. Her er det ofte mye meitemark, og dobbeltbekkasinen spiser nesten bare meitemark. De hekker også der snøen forsvinner tidligst om sommeren.

Dobbeltbekkasinen bor i flere viktige fugleområder

Dobbeltbekkasinen kan du møte i mange fjellområder i Norge.