Havelle – holder pusten kjempelenge!

Latinsk navn: Clangula hyemalis

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat på havbunnen, som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de mer enn tre ganger så mye tid under vann enn over! Det betyr at hvis havella er ute på vannet i 15 minutter, er den mellom 9-12 minutter under vann. Det er ikke mye pust i bakken her!

 • Foto: Espen Bergersen

  Lang stjert

  Havellehannen har kjempelange stjertfjær, altså fjær på stjerten.

 • Foto: Tomas Aarvak

  Svart stripe på ryggen

  Langs ryggen har havella en svart stripe som stopper i nakken. Hunnene har kortere og litt mindre tydelig stripe. Denne svarte stripa ser du best når fuglen flyr.

 • Foto: Andrew Reding, Flickr, "long-tailed duck", CC BY-NC-ND 2.0 DEED

  Trefarget fjærdrakt

  Havella sin fjærdrakt endrer seg med årstidene. Det som ikke endrer seg, er fargene. Havella har alltid svarte, hvite, grå og brune fjær. Hunnen og hannen har like farger, men ulike mønster på fjærdrakta.

Foto: Emil Larsen, Flickr, "Long Tailed Duck", CC BY 2.0 DEED

Havella er i Norge hele året

På våren reiser havella opp på fjellet for å hekke. Havella er vanligst i fjellstrøk i Nord-Norge, men hekker også spredt rundt i fjellet i Sør-Norge.

Om vinteren trekker havella ned fra fjellet mot kysten. Du kan møte dem langs hele Norges kyst, men de største flokkene finnes i Nord-Norge.

Foto: Espen Bergersen

Havella trives i nærheten av vann

Havella møter du alltid i nærheten av vann, enten det er ved kysten eller ferskvann på fjellet. Om sommeren bygger de reirene sine like i nærheten av tjern og innsjøer på fjellet. Reiret bygger de på bakken og de fôrer det med varmt dun. Bare noen dager etter at eggene klekker, forlater ungene reiret og blir med moren ut på vannet for å finne mat.

Havella er en dykkende and. Det betyr at den dykker ned i vann for å lete etter mat. Muslinger, krepsdyr og andre små vanndyr havner i magen på havella. Om vinteren legger det seg is på fjellvannene, og derfor reiser havella ned til kysten. Havellene foretrekker grunne områder langs kysten, for da trenger de ikke dykke så langt ned for å finne mat!  Haveller samles ofte i store og små flokker.

Havella bor mange steder i Norge

Haveller trives i Norge både sommer og vinter, og derfor møter du dem i mange viktige fugleområder.