Ærfugl – blåskjellknuseren

Latinsk navn: Somateria mollissima

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

  • Foto: Frode Falkenberg

    Hannen har fargerik fjærdrakt

    Ærfuglhannen kan du lett kjenne igjen på den svarte og hvite fjærdrakten, med gul rygg og en lysegrønn flekk i nakken.

  • Foto: Arnt Kvinnesland

    Langt spisst nebb

    Fjærdrakten til ærfuglhunnen er brun, og hunnen kan derfor være vanskelig å skille fra andre ender. Men legg merke til det smale, kjegleformede nebbet, det skiller seg fra nebbet til mange andre ender!

Foto: Per Inge Værnesbranden

Ærfuglen er i Norge hele året

Ærfuglen kan du møte på langs kysten hele året. Du kan møte dem langs hele norskekysten, men de er vanligere fra Trøndelag og nordover. De er veldig knyttet til kysten og holder som regel til innerst i fjorder og i skjærgården.

Ærfuglene holder til i det samme området året rundt. Blir det lite mat hender det at de flytter på seg langs kysten for å finne mat. Ærfuglene er sosiale fugler og de holder ofte sammen i store flokker både om sommeren og vinteren. Om sommeren samarbeider hunnene om å passe på unger og da kan du se flere hunner sammen som hjelper til med å passe ungeflokken.

Foto: Martin Eggen

Ærfuglen elsker kysten

For mange er ærfuglen en velkjent sjøfugl som minner om sommer og sol ved kysten. Små øyer, holmer og skjær er populære hekkeplasser for ærfugler, for her kan de hekke trygt uten at rovdyr får tak i eggene eller ungene deres. For å skjule reiret ekstra godt legger ærfuglhunnen reiret under en busk eller i en steinrøys. Noen steder finnes det også egne ærfuglhus bygget for å passe ekstra godt for og på ærfuglene.

Kysten er også en fin plass å bo for en som utelukkende spiser muslinger og annen sjømat! Hver dag bruker ærfuglene flere timer på å dykke etter mat på havbunnen.

Ærfuglen bor flere steder i Norge

Ærfuglen er en vanlig fugl langs kysten, både om vinteren og sommeren.