Toppskarv – med innebygd fiskekrok

Latinsk navn: Gulosus aristotelis

Toppskarven spiser bare fisk. Men fisk er ikke bare enkle å fange, raske og sleipe som de er. Naturen har ordna det slik at toppskarven har et redskap den kan bruke på fisketurene. Nebbet er utstyrt med en fiskekrok! Denne innebygde, spisse fiskekroken kan gripe tak i sleipe fisk som prøver å unngå toppskarven på fisketur.

 • Foto: Robert Barrett

  Tøff sveis:

  Toppskarven har fått navnet sitt etter fjærene på hodet som står opp som en topp. Denne frisyren er en del av fjærdrakten i hekketiden og forsvinner allerede i juli.

 • Foto: NRK Natur / Sindre Skrede, Flickr, "Toppskarv på Hornøya", CC BY-SA 2.0 DEED

  Helt svart fjærdrakt:

  Voksne toppskarver har en helt kullsort fjærdrakt med en grønnaktig glans. Fargen kan minne litt om grønnskjær fra oljesøl.

 • Foto: Natural England/Allan Drewitt, Flickr, "European Shag", CC BY-NC-ND 2.0 DEED

  Ingen lyse fjær i ansiktet:

  Toppskarven har helt svart fjærdrakt. Dette skiller den fra storskarven, som har lyse fjær helt innerst ved nebbet.

Foto: Kjartan Trana

Toppskarven er i Norge hele året

Toppskarven er i Norge hele året, men hvor i landet kan avhenge av årstiden. De store toppskarvkoloniene finner vi langs kysten, fra Rogaland og helt nord til Varanger.

På høsten flytter de litt bort fra hekkeplassene, men de trekker gjerne ikke så langt unna. Toppskarver er heller ikke så glade i å fly over åpent hav, så det er sjelden at toppskarver fra Norge drar til Danmark og videre sørover i Europa om vinteren. De drar gjerne dit hvor det er mye mat, og derfor er det ikke bare sørover de trekker. For eksempel kan toppskarver som hekker i Finnmark om sommeren, treffes i Trøndelag om vinteren, og fugler som hekker på Vestlandet treffes i Finnmark om vinteren!

Så mye som 30 prosent av alle toppskarvene i Europa, bor i Norge. Mange andre steder i Europa går det dårlig med toppskarven. Vi i Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på denne flotte sjøfuglen.

Foto: Frode Falkenberg

Toppskarven trives i nærheten av vann

Toppskarven lever av å spise fisk og andre dyr den fanger i havet, og den bor derfor alltid i nærheten av sjøen.

Den har også noen krav når den skal velge hekkeplass. Toppskarven vil gjerne bygge reiret sitt litt skjult under en steinrøys eller på ei fjellhylle. Toppskarven er derfor en vanlig beboer i fuglefjellene og på holmer langs kysten. Den er sårbar for angrep fra rovdyr som mink, og vil gjerne hekke der hvor det ikke finnes noen rovdyr.

Toppskarven finnes i flere av de viktige fugleområdene langs kysten

Toppskarven er en vanlig sjøfugl flere steder langs norskekysten, og hekker gjerne i fuglefjell med andre sjøfugler.