Hubro – nattens stille jeger

Latinsk navn: Bubo bubo

På stille vinger glir den store hubroen gjennom natten, over jorder og enger. Uglas skarpe, oransje øyne leter etter den miste bevegelse på bakken. Ser den et bytte, stuper den ned og setter de kraftige klørne i det. Fordi hubroen er så stor og har kraftige klør, kan den fange dyr på størrelse med en rev!

 • Foto: Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no

  Stor ugle

  Hubroen er Europas største ugle og mye større enn alle de andre uglene vi har i Norge. Det kan være vanskelig å vurdere avstand og størrelse på fugler dersom du ser dem alene.

 • Foto: Bengt Nyman, Flickr, Bubo bubo 810_7477, CC BY 2.0 DEED

  Lange "horn"

  Hubroen har lange fjær over øynene som kan minne om horn.

 • Foto: Bernard Dupont, Flickr, "Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)", CC BY-SA 2.0 DEED

  Rustbrun og flekkete fjærdrakt

  Hubroen har rustbrune og mørkebrune fjær i flekker over hele kroppen.

Foto: Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no

Hubroen bor i Norge hele året

Hubroen bor i territoriet sitt hele livet og reiser sjelden på lange turer. I Norge er hubroen vanligst langs kysten, fra Rogaland til Nordland. Før var den også mer vanlig i innlandet, men den har dessverre blitt borte mange steder.

Foto: Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no

Hubroen trives både ved kysten og i skogen

For hubroen er det ikke så nøye om den bor ved kysten eller i skogen så lenge den har steder hvor den kan skjule seg og mat den kan spise. Skjulestedene den liker best, er i fjellhyller og bartrær. Fjellhyller er også førstevalg når hubroen skal finne plass til reiret sitt. Her mater og passer hubroene på ungene sine til de er store nok til å fly og klare seg selv. Når ungene forlater reirplassen er det ikke uvanlig at de slår seg ned i nærheten av der de vokste opp.

Hva hubroen spiser kan variere med hvor den bor. For hubroer som bor ved kysten er for eksempel måker og ender viktige måltid. I skogen er smågnagere det vanligste byttet den tar.

Hubroen bor få steder i Norge

Hubroen er en sjelden fugl som ikke bor så mange steder i Norge.