Jæren

Idylliske Jæren ligger i Rogaland fylke

Registrer fugler du ser ved Jæren
Foto: Oddvar Heggøy

Mangfoldet av natur på Jæren skaper et mangfold av fugler. Jæren er kjent for langstrakte strender, frodig kulturlandskap flettet sammen med våtmark og småvann.

 • Viktig vinterhjem for mange fugler

  De mange småvannene og kysten på Jæren er populære vinterplasser for en rekke fugler, spesielt fugler som bor ved vann som ender og svaner. Vannene er isfrie deler av vinteren og da har disse fuglene et sted å hvile og finne mat.

 • Massevis av mat på land og i vann

  Jæren har noe å by på for enhver fugl. I våtmarka og på mudderflatene yrer det av kryp som fuglene elsker å spise. Ute i sjøen og i vannene er det nok av fisk til alle sjøfuglene og andre fugler som liker fisk. For fugler som liker å spise planter er det også nok mat å ta av.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Jæren ligger fint til som et stoppested på vei sørover eller nordover for mange trekkende fugler. Det skyldes at Jæren har våtmarker, kyst og småvann hvor fuglene kan spise og føle seg trygge.

 • Perfekt sted å bygge reir

  Den varierte naturen på Jæren skaper også mange fine hekkeplasser. Blant høye vannplanter rundt småvannene, og de utilgjengelige våtmarkene er flotte hekkeplasser for fugler. Noen fugler hekker også på engene og jordene der husdyra beiter.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

På Jæren er det mengder med fugler året rundt. På sommerhalvåret fylles våtmarkene opp med fugler som hekker. Redet plasseres i vannkanten eller i det høye gresset.

Om høster forlater en del av fuglene Jæren, men mange blir igjen her og. Ender og svaner er spesielt glade i å bo her om vinteren og bruker tjernene og vannene som tilholdssted mens de finner planter de kan spise i vannet og på jordene.

Videre nedover på siden kan du lese mer om fem av fugleartene vi møter på Jæren.

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Islom – nifse lyder ved vannet

Er du ute og går en tur i de stille morgentimer eller sent om kvelden, langs et vann eller en bekk kan det hende du hører en litt nifs lyd. En høy, klagende lyd, som tatt ut av en skrekkfilm skjærer gjennom luften, men det er ikke fare på ferde. Det er bare islommen som er litt pratsom. Den nifse lyden har inspirert spøkelseshistorier nesten så lenge vi mennesker har laget fortellinger, og er den mest brukte lydeffekten på film når man ønsker å skape en mystisk stemning.

Vipe – fullstendig bakoversveis

Vipa er en stilig liten vadefugl. Den svarte og hvite fjærdrakten har et metallaktig skjær, litt som et kult partyantrekk. Men det flotteste med vipa er sveisen. Hodefjærene er lange og ligger bakover på hodet. For vipa er det sånn at den med mest bakoversveis er den stiligste av dem alle.

Besøk fuglene som bor her

Du er velkommen til å besøke fuglene på Jæren. Jæren er et område hvor man kan oppleve utrolig mange forskjellige fugler. Havelle, horndykker, sangsvane, vipe, islom, svarthalespove, storspove, skarver, åkerrikse, sandlo og hettemåke er bare noen av de mange artene du kan møter her både sommer og vinter.

Jæren er et stort område med mange turmuligheter. Sjekk ut våre beste turer i kartet under ved å trykke på et av de oransje ikonene. God tur!

Natursti rundt Øksnavadtjørna

Øksnevad er en flott liten kulturlandskapssjø. Vannet er svært gjengrodd, noe som tiltrekker seg fugler som bruker området som hekke-, raste-, og overvintringsplass. Et fugletårn er satt opp på nordsiden av innsjøen og kan lett nås fra stien. En natursti er laget i stand rundt hele innsjøen slik at man lett kan komme seg rundt. Men pass på at du holder deg til stien og ikke vandrer for nærme innsjøen. Bruk fugletårnet samt kikkert eller teleskop for å se fuglene bedre.

Kvassheim

Ved Kvassheim kan du vandre i det fantastiske kystlandskapet som Jæren er kjent for. Helt nede fra sjøen, over strendene og utpå engene yrer det av all slags fugl! Ta med deg lunsjen ut i naturen og kos deg med en av verdens flotteste utsikter. Parkering ved friluftsfyret. Turen egner seg for skoleklasser.

Mosvatnet

Mosvatnet i Stavanger by er en fin naturopplevelse hvor man kan se fugler i vannet og barna kan leke ved Tretoppen, en lekeplass som er formet som et fuglehus! Runden rundt vannet er cirka 3 kilometer og er en unik mulighet til å oppleve fugler i et urbant miljø. Parkering ved Stavanger idrettshall og Tenvoll gravlund. Turen egner seg for skoleklasser.

Stokkalandsvatnet

Stokkalandsvatnet er et lite vann nær Sandnes sentrum. Dette er en fin tur for den som ikke ønsker å dra på en lang og vansklig vandring for å se spennende fugler. Landskapet rundt vannet preges av våtmark. Ved dette vannet ser man ofte ender, vadere og måker. Langs stien rundt vannet er det tilrettelagt for fuglekikking, spesielt i våtmarksområdet. Parkering ved Tronstolen. Turen egner seg for skoleklasser.

Refsnes

På Refsnes kan du vandre langs de flotte strendene og strandengene som er en del av Jærstrendene. Dette er et fint sted for nybegynnere som ønsker å begynne med fuglekikking og utforske fuglelivet på Jæren. Parkering ved Refsnes strand. Turen egner seg for skoleklasser. Pass på at du bruker stiene her så ikke landskapet blir ødelagt. Husk at Forbud mot surfing/brettseiling/kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars.

 • Foto: Torborg Berge

  1. Natursti rundt Øksnavadtjørna.

  Øksnevad er en flott liten kulturlandskapssjø. Vannet er svært gjengrodd, noe som tiltrekker seg fugler som bruker området som hekke-, raste-, og overvintringsplass. Et fugletårn er satt opp på nordsiden av innsjøen og kan lett nås fra stien. En natursti er laget i stand rundt hele innsjøen slik at man lett kan komme seg rundt. Men pass på at du holder deg til stien og ikke vandrer for nærme innsjøen. Bruk fugletårnet samt kikkert eller teleskop for å se fuglene bedre.

 • Foto: Bjarne Vigre

  2. Kvassheim.

  Ved Kvassheim kan du vandre i det fantastiske kystlandskapet som Jæren er kjent for. Helt nede fra sjøen, over strendene og utpå engene yrer det av all slags fugl! Ta med deg lunsjen ut i naturen og kos deg med en av verdens flotteste utsikter. Parkering ved friluftsfyret. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Frode Falkenberg

  3. Mosvatnet.

  Mosvatnet i Stavanger by er en fin naturopplevelse hvor man kan se fugler i vannet og barna kan leke ved Tretoppen, en lekeplass som er formet som et fuglehus! Runden rundt vannet er cirka 3 kilometer og er en unik mulighet til å oppleve fugler i et urbant miljø. Parkering ved Stavanger idrettshall og Tenvoll gravlund. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Frode Falkenberg

  4. Stokkalandsvatnet .

  Stokkalandsvatnet er et lite vann nær Sandnes sentrum. Dette er en fin tur for den som ikke ønsker å dra på en lang og vansklig vandring for å se spennende fugler. Landskapet rundt vannet preges av våtmark. Ved dette vannet ser man ofte ender, vadere og måker. Langs stien rundt vannet er det tilrettelagt for fuglekikking, spesielt i våtmarksområdet. Parkering ved Tronstolen. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Jarle Refsnes, Flickr "Tangen", CC BY-ND 2.0 DEED

  5. Refsnes.

  På Refsnes kan du vandre langs de flotte strendene og strandengene som er en del av Jærstrendene. Dette er et fint sted for nybegynnere som ønsker å begynne med fuglekikking og utforske fuglelivet på Jæren. Parkering ved Refsnes strand. Turen egner seg for skoleklasser. Pass på at du bruker stiene her så ikke landskapet blir ødelagt. Husk at Forbud mot surfing/brettseiling/kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Jæren

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene på Jæren er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Regler og forskrifter for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Skriv inn overskrift om hvem som jobber her …

Skriv inn en introduksjon om hva disse personene gjør for fuglene her …

Jæren er fortsatt et paradis for mange fugler

Kulturlandskapet og ferskvannene på Jæren tiltrekker seg fortsatt mange fugler. Spesielt beitemark hvor det ikke pløyes og kjøres maskiner er trygge plasser for fuglene. Derfor klarer sterkt trua arter som åkerrikse og vipe seg bedre på Jæren enn andre steder. Svarthalespoven som også liker seg i kulturlandskap har det derimot tøffere, og det er veldig få par igjen på Jæren. De mange vannfuglene som bor på Jæren om vinteren klarer seg bra, så lenge ikke vinteren er for tøff. Derfor er det i noen år massevis av vaner, horndykkere og islom på jordene og i vannene. Selv om noen av fuglene på Jæren har det bra, møter de allikevel utfordringer som gjør livet tøft for dem.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  På grunn av sin flotte natur er Jæren et populært område for friluftsaktiviteter, spesielt om sommeren. Dette kan være problematisk siden fuglene også hekker om sommeren og kan bli ekstra stressede når folk kommer for nærme reiret og ungene deres.

 • Fuglene sine leveområder forsvinner

  Arealendringene på Jæren har først og fremst vært knyttet til jordbruk. Store våtmarksområder har blitt drenert og oppdyrket, og denne aktiviteten pågår fortsatt, men i mindre grad. Befolkningsveksten på Jæren har også økt de siste årene som fører til økt utbygging av boliger og infrastruktur.

 • Deler av det viktige fugleområdet mangler vern

  Det er ikke alle de viktige fugleområdene på Jæren som er vernede. Dessverre er det ofte sånn at områder som ikke er vernede er mer utsatt for arealendringer og menneskelige forstyrrelser.