Saltstraumen og Skjerstadfjorden

Skjerstadfjorden og den imponerende Saltstraumen ligger i Nordland fylke.

Registrer fugler du ser ved Saltstraumen og Skjerstadfjorden
Foto: Vebjørn Karlsen

Kreftene fra Saltstraumen frakter med seg næring inn i fjorden slik at den blir full av mat til både muslinger og fisk. Derfor tiltrekker fjorden seg flere tusen fugler hele året!

 • Massevis av mat i fjorden

  Fuglene i Saltstraumen er ikke redde for å dykke i strømmen når den er på sitt aller sterkeste! Ærfuglen trosser strømmen, og dykker dypt ned etter skjell og krabber. Når vannet strømmer ut av fjorden, dannes grunne fjæreområder der fuglene kan finne mat.

 • Perfekt sted å bygge reir

  De mange holmene og skjærene, våtmarkene, busker og kratt er perfekte steder å bygge reir. Måker og annen sjøfugl legger redene sine på små øyer, mens ærfuglen gjemmer reiret under busker og kratt.

 • Viktig myteplass for ender

  Fuglene må av og til bytte fjær, og mange sjøfugler og ender gjør dette på sommeren. Da mister de mange fjær samtidig, og flyr dårligere i en periode. Når de ikke kan fly kan de bli tatt av rovdyr. derfor liker fuglene å være nær fjorden for ute på vannet kan ingen få tak i dem.

 • Viktig vinterhjem for mange fugler

  Mange fugler kommer til Saltstraumen og fjordene rundt om vinteren. Her kan de finne mat og klare seg gjennom den kalde årstida.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Mange mennesker kommer til Saltstraumen for å fiske, men du kan også dra dit for å se på fugler!

Siden det er så mye fisk, sjøstjerner, blåskjell og andre spennende ting i havet her, kommer det mange fugler hit! Midt i den sterke strømmen, dykker den modige ærfuglen etter mat.

Det finnes mange spennende fugler å bli kjent med i Saltstraumen og Skjerstadfjorden, lengre ned på siden kan du bli kjent med fem av de vanligste artene!

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Sjøorre – samles i store flokker

Om våren returnerer sjøorren til hekkeplassen sin. Noe som er spesielt med sjøorren, er at hunnen alltid reiser tilbake til det området hun selv vokste opp. Kanskje har hun hjemlengsel? Her finner hun seg en partner, slår seg til rette og får sine egne unger. Neste år vil også hennes døtre returnere til det samme stedet.

Ærfugl – blåskjellknuseren

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

Gravand – innebygd spade

Det ser kanskje ikke sånn ut ved første øyekast, men mudder og gjørme i fjæra kan være fullt av mat! Men mudderet er ekkelt å få i munnen, og de næringsrike godbitene som bor her er bittesmå. Derfor har gravanda skaffet seg et verktøy for å hjelpe med akkurat dette. Nebbet hos gravanda er formet litt som en spade. Denne røde spaden bruker gravanda til å filtrere ut maten som finnes i mudderet.

Besøk fuglene som bor her

I Skjærstadfjorden og Saltstraumen er det fugler hele året! Gråhegre, ærfugl, fiskemåke, gråmåke, storskarv, smålom, brunnakke horndykker, vipe, heilo, orrfugl, bjørkefink, gråtrost er bare noen av artene du kan oppleve i dette viktige fugleområdet. Ærfugl, fiskemåke, storskarv, gråmåke, brunnakke og horndykker må du ned til fjæra for å få sett. Orrfuglen, gråtrosten og bjørkefinken liker seg i skogen, mens vipe, heilo og gråhegre er vanlig i jordbrukslandskap.

I kartet under kan du utforske våre turtips ved Skjærstadfjorden. God tur!

Vandrings langs Saltsstraumen

Opplev fuglene som stuper og dykker i verdens sterkeste tidevannsstrøm! Besøket kan du gjøre når som helst, for Saltstraumen har et yrende fugleliv hele året. På vinterstid kan du se ærfugl, praktærfugl og alkekonge, samt havørn og jaktfalk hvis du er heldig.  Følg gangveien videre sørover, mot Saltstraumen hotell. Under brua kommer du spesielt nært fuglene. Du kan også gå over brua og følge stiene på vestsiden av sundet. Parkering ved Kafe Kjelen. 

 

Mjønes

På vandring i Mjønes kan man se mye ulik natur og fugl. Langs strandene og fjæra kan man få med seg sjøorre, havelle og horndykkere, men også andre arter som gulnebblom og smålom. Følg stranda hele veien rundt tuppen av Mjøneshalvøya. Vipe og heilo er å se på jordene i nærheten. I den gamle løvskogen kan du se orrfugl og mye småfugl. BirdLife Bodø arrangerer turer til Mjønesosen hvert eneste år i månedsskifte april-mai. Turen er ledet av erfarne fuglefolk som er kjent i området. Parkering før hyttefeltet mot odden. 

 

 • Foto: Per Inge Værnesbranden

  1. Vandrings langs Saltsstraumen.

  Opplev fuglene som stuper og dykker i verdens sterkeste tidevannsstrøm! Besøket kan du gjøre når som helst, for Saltstraumen har et yrende fugleliv hele året. På vinterstid kan du se ærfugl, praktærfugl og alkekonge, samt havørn og jaktfalk hvis du er heldig.  Følg gangveien videre sørover, mot Saltstraumen hotell. Under brua kommer du spesielt nært fuglene. Du kan også gå over brua og følge stiene på vestsiden av sundet. Parkering ved Kafe Kjelen. 

   

 • Foto: Torborg Berge

  2. Mjønes.

  På vandring i Mjønes kan man se mye ulik natur og fugl. Langs strandene og fjæra kan man få med seg sjøorre, havelle og horndykkere, men også andre arter som gulnebblom og smålom. Følg stranda hele veien rundt tuppen av Mjøneshalvøya. Vipe og heilo er å se på jordene i nærheten. I den gamle løvskogen kan du se orrfugl og mye småfugl. BirdLife Bodø arrangerer turer til Mjønesosen hvert eneste år i månedsskifte april-mai. Turen er ledet av erfarne fuglefolk som er kjent i området. Parkering før hyttefeltet mot odden. 

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Saltstraumen og Skjerstadfjorden

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene i Skjærstadfjorden er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Regler og forskrifter for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Skriv inn overskrift om hvem som jobber her …

Skriv inn en introduksjon om hva disse personene gjør for fuglene her …

 • Foto: Jon Olav Larsen

  Fuglekikker Martin Eggen

  Martin Eggen har vært interessert i fugler siden han var barn, og derfor kikket på fugler hele livet. Siden han er bosatt i Lofoten, har han muligheten til å se mange spennende fugler der han bor! Han er også leder i BirdLife Lofoten, nestleder i BirdLife Nordland og ansatt i BirdLife Norge, så Martin tenker og kikker på fugler hver dag. Han er ofte på tur ved Skjerstadfjorden, spesielt vår og sommer.

Det går ganske godt med fuglene

Antall overvintrende haveller og ærfugler har blitt langt færre de siste tiårene. Forekomstene på sommeren av sjøorre, svartand og en rekke andre arter ser ut til å være mer stabile.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Fuglene i Saltstraumen og Skjerstadfjorden opplever en del forstyrrelser fra RIB-båter, hurtiggående båter og vannscootere. Ferdsel langs strandsonen kan også forstyrre fuglene.

 • Mindre mat i havet enn før

  På grunn av klimaendringene har havene blitt varmere de siste årene. Det har ført til at blåskjell og andre muslinger blir mindre, og da blir det mindre mat per skjell for fuglene. Spesielt ærfuglen sliter med at den ikke finner nok mat i blåskjellene og kan sulte ihjel om den ikke finner nok mat.

 • Forsøpling og forurensning kan skade fuglene

  På bunnen av Saltstraumen ligger flere tonn fiskekroker. Sjøfugler i Saltstraumen kan feste seg i fiskeliner og sluker når de dykker ned for å lete etter mat. Da kan de skade seg, eller i verste fall drukne fordi de ikke kommer seg opp til overflaten igjen.

 • Deler av det viktige fugleområdet er ikke vernet

  Selve havet i Saltstraumen er vernet, men lite gjøres for å beskytte livet under vann. Områdene rundt er dessverre ikke vernede og det er heller ikke de fuglerike områdene i Skjerstadfjorden. Når områder ikke er vernede, er de mer sårbare for menneskelige inngrep og påvirkninger.