Andøya og Skogvoll

Andøya er et spennende øy i Vesterålen som ligger i Nordland fylke.

Registrer fugler du ser ved Andøya og Skogvoll
Foto: Espen Bergersen

Overalt på Andøya er det fugler, og over 200 fuglearter er sett her! På havet, i småvann, på myrer og i fjæra myldrer det av fugler som spiser, hekker og hviler seg.

 • Massevis av mat

  Når vi mennesker er sultne, går vi på butikken eller restaurant, men det kan ikke fugler, de må finne all maten sin i naturen. Fuglene på Andøya spiser både fisk, mark, insekter og mus som de finner i havet, i fjæra og på de store myrene.

 • Perfekt sted å bygge reir

  Akkurat som oss mennesker er fugler litt kresne på hvor de vil bo og passe på ungene sine. Det må for eksempel være fredelig og trygt slik at redet får være i fred. Myrene på Andøya er perfekte hekkeplasser! Her er redet trygt, og fuglene kan dra til sjøen og fjæra for å finne mat.

 • Hvileplass for fuger på lange reiser

  De åpne engene og beitemarkene på Andøya er populære stoppesteder for gjess og ender på lange reiser. Hvileplasser er viktige fordi fuglene blir slitne av å fly lange turer. Derfor trenger de trygge steder hvor flokken kan hvile og spise mat før de reiser videre.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Våren er en viktig tid på Andøya. Da kommer nemlig de store flokkene med gjess hit! Både kortnebbgåsa og hvitkinngåsa bruker Andøya som hvilested om våren før de reiser helt til Svalbard for å hekke der. Andøya er faktisk en av de viktigste stoppestedene i verden for disse gjessene!

Ute på de store myrene spiller brushanene tidlig om morgenen, mens storspoven spankulerer rundt på engene rundt gårdene. Jordugla er også en fast beboer på Andøya om sommeren. Sent om kvelden eller tidlig om morgenen gli lydløst over enger og våtmarker på jakt etter mat.

Du kan lese mer om de fantastiske fuglene på Andøya videre nedover på siden.

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Hvitkinngås – i fritt fall

Hvitkinngåsa legger enkelte steder eggene sine på berghyller for å unngå at rovdyr som fjellrev og isbjørn spiser eggene. Men når eggene klekkes og ungene skal ha mat oppstår det et problem. Gjess mater ikke ungene sine, men tar dem med til områder hvor de kan gresse sammen. Derfor må de små gåsungene til hvitkinngåsa hoppe ned fra klippen sammen med foreldrene når de er bare tre dager gamle! Det er ganske tøft gjort når man bare er en liten gåsunge. Heldigvis har de masse dun som beskytter dem fra å skade seg i fallet.

Jordugle – ugle på reisefot

Hvert år, når snøen har lagt seg, reiser jordugla ut på tokt. Dette skyldes at jordugla kun spiser smågnagere som mus, og om vinteren er disse små dyrene skjult under snøen. Derfor reiser jordugla lengre sør hvor snøen ikke kan skjule maten for den. Det er ikke helt uvanlig å finne hvilende jordugler på båter og oljeplattformer midt ute på havet, milevis fra land. Litt av en eventyrlysten liten ugle!

Brushane – skal vi danse?

Om våren foregår årets største begivenhet, iallefall for brusfuglene. I annledningen har hannene pyntet seg med praktfulle fjær rundt hode og hals, noen har gått for en vakker lys fjærdrakt, andre for en mørkbrun en. De inntar sine faste plasser på lekplassene i myra, og hunnene samler seg for å se på. Så begynner hannene sin iøyenfallene dans. De hopper opp og ned mens de bruser med fjærene. Ofte utfordrer de hverandre for å se hvem som er den beste danseren. Den heldige vinneren får ta med seg damene hjem.

Storspove – rekorden som smaker

I åpent landskap, mellom lyngheier, myrer og strandenger i fjæra finner du fuglen med Norges lengste nebb. Nebbet til storspoven er nemlig 10-15 centimeter! Storspoven finner maten sin i gjørme og sand., og spiser bittesmå insekter og kryp som er nesten umulige å få øye på. Det lange nebbet fungerer litt som en pinsett som storspoven bruker til å plukke ut de små krypene fra gjørma.

Besøk fuglene som bor her

Andøya er en fantastisk plass å besøke om våren og sommeren, for her er det ikke mangel på naturopplevelser! Gå turer under midnattssolas stråler i fjell og i fjæra. Her finnes det skatter som bare venter på at du skal oppdage dem. Skjell, sjøstjerner og krabber finnes blant tang og tare i fjæra.

Men morsomt av alt er alle fuglene! Du kan se spennende fugler som storskarv, ærfugl, krykkje, gråmåke og havørn selv om det er snø og vinter. Kanskje får du øye på de store polarmåkene, en nesten helt hvit måke som kommer på besøk fra Svalbard eller Russland, og som holder til ute på havet store deler av tiden? I mai kommer de store flokkene med gjess som skal til Svalbard. Andre arter du kan se om våren og sommeren er gravand, brunnakke, kvinand, siland, rødstilk, tjeld, sandlo, hvitkinngås, kortnebbgås og jordugle.

Sjekk ut våre turtips på Andøya i kartet under. God tur!

 

Risøysundet naturreservat

Helt sør på Andøya ligger Risøysundet naturreservat. Her er det mange fugler å se, spesielt i trekktiden. Strandengene tilbyr gjess på trekk mat, mens de enorme fjæreområdene er stedet du kan se ulike typer våtmarksfugler. I Risøyvatnet ligger det ender av ulike slag, og ikke sjeldent hekker det terner og hettemåke her. 

Åholmbukta

Åholmbukta er en fin, liten bukt hvor man har utsyn ned i elveutløpet. Her kan man se ulike ender som brunnakke, krikkand og stokkand. I elva er det ofte rødstilk og strandsnipe. Om våren raster gjess på jordene rundt. I nærheten er det jorder og strand. Følg veier og stier, og ikke gå på dyrka mark. Parkering ved rasteplass ved Å-elvas utløp.

 

Sellevollvalan

På Sellevoll ligger Sellevollvalan, et tidevannsområde hvor det i perioder opptrer store antall vadefugl i de mange brakkvannslagunene, sumpene og småvannene. Gravand og andre ender sees ofte om sommeren. Er du heldig dukker kanskje jordugla opp? I hekketiden må fuglene få fred fra forstyrrelser. Se på fuglene med kikkert fra veier. Parker der det passer seg langs veien.

 

Skogvollbukta og Skogvollvannet

Ved Skogvollbukta finnes det enorme rullesteinsstrender og våtmarker. Det finnes mange turmuligheter, men spesielt på sørsiden av bukta inneholder områder med spennende våtmarker. På østsida av veien ligger Skogvollvatnet hvor det ofte ligger smålom, storlom og ulike typer ender. Parker passende steder langs veien.

 • Foto: Martin Eggen

  1. Risøysundet naturreservat.

  Helt sør på Andøya ligger Risøysundet naturreservat. Her er det mange fugler å se, spesielt i trekktiden. Strandengene tilbyr gjess på trekk mat, mens de enorme fjæreområdene er stedet du kan se ulike typer våtmarksfugler. I Risøyvatnet ligger det ender av ulike slag, og ikke sjeldent hekker det terner og hettemåke her. 

 • Foto: Lillian Gulliksen

  2. Åholmbukta.

  Åholmbukta er en fin, liten bukt hvor man har utsyn ned i elveutløpet. Her kan man se ulike ender som brunnakke, krikkand og stokkand. I elva er det ofte rødstilk og strandsnipe. Om våren raster gjess på jordene rundt. I nærheten er det jorder og strand. Følg veier og stier, og ikke gå på dyrka mark. Parkering ved rasteplass ved Å-elvas utløp.

   

 • Foto: Sean Eaton, Flickr, Short Eared Owl, Delta, B.C., Canada, CC BY-NC-ND 2.0 DEED

  3. Sellevollvalan.

  På Sellevoll ligger Sellevollvalan, et tidevannsområde hvor det i perioder opptrer store antall vadefugl i de mange brakkvannslagunene, sumpene og småvannene. Gravand og andre ender sees ofte om sommeren. Er du heldig dukker kanskje jordugla opp? I hekketiden må fuglene få fred fra forstyrrelser. Se på fuglene med kikkert fra veier. Parker der det passer seg langs veien.

   

 • Foto: Frode Falkenberg

  4. Skogvollbukta og Skogvollvannet.

  Ved Skogvollbukta finnes det enorme rullesteinsstrender og våtmarker. Det finnes mange turmuligheter, men spesielt på sørsiden av bukta inneholder områder med spennende våtmarker. På østsida av veien ligger Skogvollvatnet hvor det ofte ligger smålom, storlom og ulike typer ender. Parker passende steder langs veien.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Andøya og Skogvoll

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene på Andøya er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

BirdLife Vesterålen følger med på fuglene på Andøya

I Vesterålen har BirdLife Norge et eget lokallag, kalt BirdLife Vesterålen. Her er det mange medlemmer, og de passer på området på ulike måter. De kikker på fuglene, og noterer hvordan det går med dem. De arrangerer turer, slik at flere får oppleve de fine fuglene som er her. De jobber også for at områdene skal beskyttes og at fuglene har det bra.

 

 • Foto: Jon Olav Larsen

  Fuglekikker Martin Eggen

  Martin har vært interessert i fugler siden han var barn, og derfor kikket på fugler hele livet. Siden han er bosatt i Lofoten, har han muligheten til å se mange spennende fugler der han bor! Han er også leder i BirdLife Lofoten, nestleder i BirdLife Nordland og ansatt i BirdLife Norge, så Martin tenker og kikker på fugler hver dag. Både vinter og sommer er det mange fugler å se på Andøya, og Martin er ofte innom for å kikke.

Det går ganske godt med enkelte fuglarter

Andøya er fortsatt et viktig stoppested for hvitkinngås og kortnebbgås. Mange arter sjøfugler har det vanskelig, men vi mangler gode tellinger fra området.

 • Store deler av det viktige fugleområdet er ikke vernet

  Bare deler av Fuglenes paradis på Andøya er vernet. Når områder ikke er vernet kan de brukes til andre ting dersom mennesker bestemmer seg for det. For eksempel kan man ødelegge myrene der fuglene har unger eller man kan bygge langs stranda der mange fugler finner mat.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Andøya er et populært friluftsområde. Sommeren høysesong for friluftsliv og fuglenes hekking, da foregår disse aktivitetene samtidig. Fugler blir ofte ekstra stressede i hekketiden fordi de må passe på ungene sine og ser på oss mennesker som trusler mot ungene deres.