Gaulosen

Gaulosen er utløpet til elva Gaulen i Trondheimsfjorden og ligger i Trøndelag fylke.

Registrer fugler du ser ved Gaulosen
Foto: Georg Bangjord

Et delta er en oppsamling av mudder og sand der en elv møter hav eller en innsjø. Mange av de store elvedeltaene i Norge er ødelagt. Men ved Gaulosen er mye bevart!

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  De åpne jordbruksområdene og våtmarkene ved Gaulosen er populære stoppesteder for gjess som kortnebbgås og grågås på lange reiser. Her kan de hvile i store flokker og gresse på marka. Gjessene samles her både vår og høst.

 • Mange fine steder å bygge reir

  Fordi Gaulosen har så mange forskjellige naturtyper, finnes det mange forskjellige steder å bygge reir. Vegetasjonen langs elvebredden er det perfekte sted å skjule et reir med dyrebare egg og fugleunger. Mange fugler bygger også redene sine i trærne rundt Gaulosen.

 • Massevis av mat

  Gaulosen er som en restaurant for fugler, spesielt ved lavvann når de enorme mudderflatene kommer til syne. Da tripper alle de små vadefuglene rundt i gjørma på jakt etter småkryp. Noen fugler, som gjess og svaner, vil heller spise planter, og da er jordene rundt elva populære spisesteder.

 • Viktig vinterhjem for svaner

  Ved Gaulosen kan det være delvis isfritt om vinteren. Perfekt for vannglade fugler som ikke orker den lange reisen til Sør-Europa eller Afrika! Så mange som 200 sangsvaner holder til her hver vinter.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Gaulosen besøkes hvert år av store flokker med gjess og andre fugler som er glade i vann, og er et av de beste stedene i Trøndelag for å se disse flotte fuglene! Gjess er store fugler som samles i store flokker, og de er lette å se. En gåseflokk ser kanskje ikke så spennende ut ved første øyekast, men tar du deg tid til å se ordentlig på dem, vil du oppdage hvor utrolig mye rart de holder på med.

Du bør også se etter mindre fugler. I Gaulosen er det sett 250 fuglearter. Noen av dem har bare besøkt Norge noen få ganger! Ned mot fjæra langs elva møter du også mange fugler.  Tjelden er en av fuglene som bruker mye tid i mudderet. Noen dager kan det samles mange tjeld i fjæra!

La oss bli enda bedre kjent med tjelden, gjessene og noen av de andre fuglene ved Gaulosen.

 

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Grågås – gudommelig gås

For ca. 3000 år siden ble grågåsa temmet i Egypt, og er stamfuglen til de hvite gjessene du kanskje har sett på bondegårder. Grågåsa var et av symbolene til den egyptiske solguden Ra, og også i antikkens Hellas og Romerriket ble gåsa forbundet med guder, spesifikt kjærlighetsgudinnene Afrodite og Venus.

Sandlo – dedikerte foreldre

Noe av det skumleste for fugler med unger er at rovdyr skal spise fugleungene. Når den lille sandloen oppdager et rovdyr som lusker rundt reiret, løper sandloen vekk fra reiret mens den later som den er skadet. Dette gjør den for å avlede oppmerksomheten til rovdyret og lure det vekk fra eggene eller ungene i reiret, snakk om dedikerte foreldre!

Tjeld – muslingeteren

I fjæra har du kanskje lagt merke til en liten svart og hvit fugl med knall rødt nebb, som tripper rundt. Dette er tjelden, og den er på leting etter noe spesielt, nemlig muslinger. Tjelden elsker muslinger, og bruker det lange, tynne nebbet sitt til å hakke opp det harde skallet som skjuler den bløte maten innenfor. Faktisk kan tjelden spise opp til 300 muslinger på en dag!

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Besøk fuglene som bor her

Den flotte naturen og fuglelivet ved Gaulosen er verdt å besøke, så lenge man husker på å vise hensyn til fuglene og naturen her. På våren burde du reise hit for å se på trekkfuglene. Det er flest grågås og kortnebbgås, men det kan også være vadefugler her. På sommeren er fjæra full av vadefugler som hekker. Tjelden er det mange av. Andre arter det kan være mye av er gråhegre, havørn, kvinand, smålom, siland, horndykker og gulspurv.

På vinteren er det ikke like mange fugler, men det kan fortsatt være lurt å ta en tur for man vet jo aldri hva som kan dukke opp! Sangsvanene kan du være ganske sikker på å få sett her om vinteren.

I Gaulosen finnes det mange fine steder å se på fugl. I kartet under kan du utforske de beste turene. God tur!

Fugletårnet på Øyamelen

Fra campingplassen på Øysanden kan man følge stranden ned mot elveutløpet. Her står det et fugletårn du kan se på fugler fra. Se også etter fugler på veien dit! I fugletårnet henger det flere informasjonsskilt om fuglene, naturen og andre dyr ved Gaulosen. Husk! Det er ferdselsforbud på grusbanken Storøra i perioden 1. april til 15. juli. 

Fugletårnet på Bråleiret

Når det er mye turister på campingplassen på Øysand og Øyamelen, kan fugletårnet på andre siden av Gaulosen være et godt alternativ. Her er aktiviteten høyest tidlig om morgenen, når det er lite badegjester. Også når tidevannet trekker seg tilbake og de store mudderflatene blir liggende bare, er det mye fugleliv å oppleve. Dersom man ønsker å se fuglene litt mer tett på kan det lønne seg å sjekke tidevannstabeller og dra ut når vannet stiger. Da vil fuglene samles innover mot land. I fugletårnet henger det flere informasjonsskilt om fuglene, naturen og andre dyr ved Gaulosen. Parkering ved Gaulosen naturhus. 

Leinøra naturreservat

Fra Leinøra har man utsikt utover de indre delene av Gaulosen. Hele neset kan utforskes for det går en grusvei over neset man kan følge.  Det finnes flere utkikkspunkter fra veien ut mot sumpene og våtmarka rundt neset hvor det ofte er mye vann- og vadefugl. Gratis parkering ved nedkjøringen til reservatet. 

 

 • Foto: Paul Shimmings

  1. Fugletårnet på Øyamelen.

  Fra campingplassen på Øysanden kan man følge stranden ned mot elveutløpet. Her står det et fugletårn du kan se på fugler fra. Se også etter fugler på veien dit! I fugletårnet henger det flere informasjonsskilt om fuglene, naturen og andre dyr ved Gaulosen. Husk! Det er ferdselsforbud på grusbanken Storøra i perioden 1. april til 15. juli. 

 • Foto: Martin Eggen

  2. Fugletårnet på Bråleiret .

  Når det er mye turister på campingplassen på Øysand og Øyamelen, kan fugletårnet på andre siden av Gaulosen være et godt alternativ. Her er aktiviteten høyest tidlig om morgenen, når det er lite badegjester. Også når tidevannet trekker seg tilbake og de store mudderflatene blir liggende bare, er det mye fugleliv å oppleve. Dersom man ønsker å se fuglene litt mer tett på kan det lønne seg å sjekke tidevannstabeller og dra ut når vannet stiger. Da vil fuglene samles innover mot land. I fugletårnet henger det flere informasjonsskilt om fuglene, naturen og andre dyr ved Gaulosen. Parkering ved Gaulosen naturhus. 

 • Foto: Martin Eggen

  3. Leinøra naturreservat.

  Fra Leinøra har man utsikt utover de indre delene av Gaulosen. Hele neset kan utforskes for det går en grusvei over neset man kan følge.  Det finnes flere utkikkspunkter fra veien ut mot sumpene og våtmarka rundt neset hvor det ofte er mye vann- og vadefugl. Gratis parkering ved nedkjøringen til reservatet. 

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Gaulosen

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Gaulosen er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 

BirdLife Trondheim bruker mye tid ved Gaulosen

Mange av medlemmene i BirdLife Trondheim er glade i å kikke på fugl i Gaulosen. Noen drar faktisk hit mange ganger i løpet av året for å få sett alle de forskjellige fuglene som besøker Gaulosen!

På Leinøra organiserer de også ringmerking av fugler hele sommerhalvåret. Ringmerking kan være viktig for å følge med på hvor fuglene reiser. Når fuglefolk oppdager en ringmerket fugl registrerer de nummeret på ringen. Hvis fuglen registreres hver gang noen ser den kan vi følge med på hvor den har reist og lære mer om hvor en fugleart oppholder seg gjennom året!

 • Lurer du på noe om Gaulosen eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Trondheim da vel! epost: trondheim@birdlife.no

Trekkfuglene klarer seg bra, men hekkefuglene i Gaulosen sliter

At trekkfuglene trives ved Gaulosen er med på å gi fuglene et godt liv slik at de kan reise videre til hekkeplassene sine og få unger. Spesielt grågåsa og kortnebbgåsa trives her, og de siste årene har flokkene som stopper ved Gaulosen blitt større. Situasjonen er dessverre ikke den samme for fuglene som hekker i området. Mange av dem sliter med at reirene blir plyndret eller ødelagt, men også vi mennesker er med på å gjøre livet tøft for hekkefuglene.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Gaulosen er et populært område å benytte til friluftsaktiviteter og annen aktivitet som bading og fiske, spesielt om våren og sommeren. Men området er ikke bare populært for mennesker. Mange fugler brukes plassen som bosted og hekkeplass, og økt aktivitet kan ofte stresse og skremme fuglene.