Persfjorden

Vakre Persfjorden ligger i Finnmark fylke.

Registrer fugler du ser ved Persfjorden
Foto: Anders Mæland

I Persfjorden skyter rader med steiner opp av jorda. Mellom steinene tripper vadefuglene rundt på leting etter mat, mens måkene ligger i flokker på sjøen.

 • Perfekt sted å bygge reir

  De langstrakte strandengene og grusbankene ved Persfjorden er perfekte tilholdssteder for hekkende fugler. Sandlo og temmincksnipe er vanlige gjester i hekketiden. Kort avstand mellom våtmarka og fjæra betyr at de voksne fuglene trygt kan forlate redet i korte perioder for å finne mat.

 • En fjord full av mat

  Persfjorden har mange ulike godsaker å tilby sultne fugler. Ute i fjorden finnes det fisk og muslinger, storfavoritter hos sjøfugl. I fjæra finnes småkryp som slukes av vadefugler med god appetitt! I det åpne landskapet finnes det og til tider mye mus som tiltrekker seg rovfugler.

 • Viktig myteplass for ender

  Fugler må bytte fjær når fjærne blir slitt, slik at de kan fly ordentlig. Det kaller vi myting. Når fuglene bytter ut fjærene, flyr de dårlig. Derfor trenger de trygge steder hvor dikke rovdyr får tak i dem mens de venter på nye fjær.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

For fugler som liker hav, fjære og våtmark er Persfjorden en nordlig oase. Ute på sjøen, der hvor det er masse fisk, samles store antall måker og ender for å finne mat og hvile seg. Men det er ikke bare den åpne fjorden som er spennende i Persfjorden!

Strendene og fjæra langs Persfjorden kan minne litt om et månelandskap på grunn av de spesielle steinene som skyter opp av sanden. Her tripper små fugler med lange bein og nebb rundt på leting etter kryp som har gjemt seg i sanden. Dette er vadefugler, og vi møter ofte på vadefuglene temmincksnipe og sandlo her.

Du kan lese mer om fuglene som lever i og ved Persfjorden videre nedover på siden.

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Siland – en aktiv fisker

Silanda er en dyktig fisker, og det er bra, for en voksen siland trenger cirka 15-20 småfisk per dag! Silanda skaffer seg fisk ved å dykke under vann og bruker det lange, spisse nebbet til å snappe til seg småfisk. Derfor foretrekker silanda at vannet den fisker i er klart slik at den kan se hvor fisken er under vann.

Sandlo – dedikerte foreldre

Noe av det skumleste for fugler med unger er at rovdyr skal spise fugleungene. Når den lille sandloen oppdager et rovdyr som lusker rundt reiret, løper sandloen vekk fra reiret mens den later som den er skadet. Dette gjør den for å avlede oppmerksomheten til rovdyret og lure det vekk fra eggene eller ungene i reiret, snakk om dedikerte foreldre!

Temmincksnipe – storfamilie med suksess

Å få mange barn som overlever er viktig i naturen, og ulike arter løser dette på mange kreative måter. Temmincksnipa har løst det ved at hunnen først får unger med én hann, som passer på dette første kullet. Deretter finner hunnen seg en ny partner som hun får et nytt ungekull med. Dette andre kullet ruger hun og passer på selv. Slik passer hunnen på at hun får maksimalt ut av hver hekkesesong!

Gråmåke – fuglen som drikker saltvann

Hvordan slukker man tørsten når man lever store deler av livet over verdens hav? Gråmåka har en løsning! Øverst på nebbet sitter noen spesielle kjertler. Når måka drikker saltvann, som jo er for salt til å drikkes, skiller disse kjertlene saltet fra vannet. Slik kan gråmåka drikke saltvann og unngå å bli dehydrert. Denne smarte løsningen finner vi hos mange fugler som lever ved og på havet.

Besøk fuglene som bor her

Ved Persfjorden kan du se mange forskjellige spennende fugler. I fjæra om våren og sommeren kan det være mange vadefugler, som sandlo og temmincksnipe. Ute i fjorden kan man se praktærfugl, ærfugl, svartand og sjøorre. Også smålom og gulnebblom kan obsereres ute på fjorden hele sommeren. Havørn og fjellvåk jakter oftelangs fjorden, og vandrefalk, jaktfalk og dvergfalk finnes også i området.

Ved Persfjorden finnes det mange muligheter for å gå tur og oppleve det fantastiske fuglelivet. Sjekk ut våre turforslag ved å trykke på de oransje ikonene i kartet under. God tur!

 

Tur over heiene til Langvannet

Turen til Langvannet går langs en rekke morenerygger slik at man har god oversikt over landskapet. På turen kan du se temmincksnipe og  sandlo, og kanskje en rovfugl eller to? Parkering: adkomst fra Vadsø, parker etter å ha passert Næringselva hvor Perleturskiltet står.

På oppdagelsesferd rundt Persfjorden

Stort sett hele Persfjorden er spennende å utforske hvis man er interessert i fugl. Kjører man ut til Persfjorden kan man parkere der det passer seg og utforske områdene rundt fjorden til fots. Siden fjorden er nokså stor, kan det være lurt å stoppe flere steder langs fjorden og utforske i mindre etapper. Du kan også sykle. Parker der det passer seg langs veien. 

 

 • Foto: Martin Eggen

  1. Tur over heiene til Langvannet.

  Turen til Langvannet går langs en rekke morenerygger slik at man har god oversikt over landskapet. På turen kan du se temmincksnipe og  sandlo, og kanskje en rovfugl eller to? Parkering: adkomst fra Vadsø, parker etter å ha passert Næringselva hvor Perleturskiltet står.

 • Foto: Martin Eggen

  2. På oppdagelsesferd rundt Persfjorden.

  Stort sett hele Persfjorden er spennende å utforske hvis man er interessert i fugl. Kjører man ut til Persfjorden kan man parkere der det passer seg og utforske områdene rundt fjorden til fots. Siden fjorden er nokså stor, kan det være lurt å stoppe flere steder langs fjorden og utforske i mindre etapper. Du kan også sykle. Parker der det passer seg langs veien. 

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Persfjorden

Viktig informasjon til turen

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder er det viktig at du forbereder deg så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Persfjorden eller fuglene her?

  Ta kontakt md BirdLife Finnmark da vel! epost: finnmark@birdlife.no

Færre fugler i fjorden

Flokkene med ender som besøker Persfjorden hvert år har de siste årene blitt mindre, og i dag er flokkene halvparten så store som det de var før. Også gråmåkene har det blitt færre av. En av grunnene til at det går dårlig med flokkene er at fuglene sliter på hekkeplassene og vinterområdene sine, og dette merkes da I Persfjorden når de stopper her. Men livet i Persfjorden er heller ikke helt fritt for trusler.

 • Deler av fjorden mangler vern

  De ytre delene av Persfjorden er dessverre ikke vernet. Det kan få konsekvenser for blant annet sjøfugl og andre fugler som bruker havområdene i fjorden. Områder som ikke er vernet mer utsatt for inngrep fra mennesker, som arealendringer, fiske, båttrafikk og forurensning.