Stjørdalsfjorden

Stjørdalsfjorden ligger i Trøndelag fylke.

Registrer fugler du ser ved Stjørdalsfjorden
Foto: Ingar J. Øien

Ute på fjorden samles fuglene for å spise en tidlig frokost. Flere tusen ender kan samle seg her om vinteren for å dykke etter mat i havdypet.

 • Mat på land og i vann

  Om våren er det utrolig mye sild i Stjørdalsfjorden, og det gjør fjorden til et populært spisested for måker og ender. På mudderflatene langs breddene der hvor vannet er grunt, samles andre fugler for å spise insekter og kryp.

 • Viktig hvileplass for fugler på lange reiser

  Fugler som er på lange reiser, trenger trygge plasser hvor de kan stoppe for å hvile og spise. Ute på fjorden og på mudderflatene langs fjordbredden kan fuglene hvile trygt og finne mat før de reiser videre.

 • Et trygt vinterhjem

  Noen fugler bruker også Stjørdalsfjorden som hjem om vinteren. Stjørdalsfjorden ligger ikke for langt nord, så her blir det ikke forferdelig kaldt og fjorden fryser heller ikke over. Da finnes det bosteder og mat til en rekke fugler som ikke drar så langt sør som til Afrika eller Sør-Europa.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Ved buktene i Stjørdalsfjorden samles store flokker med fugler. Tidlig om morgenen kan du se dem ute på fjorden hvor de dykker etter fisk og muslinger.

Det er ikke bare ute i fjorden det skjer ting. Langs breddene av Stjørdalsfjorden finnes mudderbanker og fjærer. Her kryr det av kryp og sjødyr i mudderet. Mellom steiner og tang arbeider mange fugler med å finne mat på mange forskjellige måter. Gravanda bruker det røde nebbet til å rote gjennom gjørma og finner støtt en matbit. Det samme gjør tjelden. Den bruker det lange nebbet sitt til å pirke etter skjulte kryp i mudderet.

Du kan lese mer om gravanda, tjelden og tre andre fantastiske fuglearter videre nedover på siden.

 

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Sjøorre – samles i store flokker

Om våren returnerer sjøorren til hekkeplassen sin. Noe som er spesielt med sjøorren, er at hunnen alltid reiser tilbake til det området hun selv vokste opp. Kanskje har hun hjemlengsel? Her finner hun seg en partner, slår seg til rette og får sine egne unger. Neste år vil også hennes døtre returnere til det samme stedet.

Ærfugl – blåskjellknuseren

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

Gravand – innebygd spade

Det ser kanskje ikke sånn ut ved første øyekast, men mudder og gjørme i fjæra kan være fullt av mat! Men mudderet er ekkelt å få i munnen, og de næringsrike godbitene som bor her er bittesmå. Derfor har gravanda skaffet seg et verktøy for å hjelpe med akkurat dette. Nebbet hos gravanda er formet litt som en spade. Denne røde spaden bruker gravanda til å filtrere ut maten som finnes i mudderet.

Tjeld – muslingeteren

I fjæra har du kanskje lagt merke til en liten svart og hvit fugl med knall rødt nebb, som tripper rundt. Dette er tjelden, og den er på leting etter noe spesielt, nemlig muslinger. Tjelden elsker muslinger, og bruker det lange, tynne nebbet sitt til å hakke opp det harde skallet som skjuler den bløte maten innenfor. Faktisk kan tjelden spise opp til 300 muslinger på en dag!

Besøk fuglene som bor her

Du er velkommen til å utforske fuglelivet i Stjørdalsfjorden. Fuglelivet er på sitt mest spennende i sommerhalvåret, mellom mars og september. Du kan møte mange spennende ender i buktene, som havelle, gravand, ærfugl, sjøorre og den vakre praktærfuglen om du er heldig. I fjæra er det ofte tjeld, rødstilk og gluttsnipe. Smålommen, islommen og horndykkeren svømmer ofte i vannet nært land. Noen ganger er også havørna ute og flyr over fjorden.

Det finnes mange steder langs Størdalsfjorden hvor du kan dra på tur for å se etter fugler. I kartet under kan du utforske våre beste forslag til turer i området. Trykk på et av de oransje ikonene i kartet for å lære mer om turene. God tur!

Vikanbukta fuglefredingsområde

I denne bukta er det et yrende fugleliv, og det er derfor stor sjanse for å få med seg mange ulike typer fugl, både sjøfugl, vadere og ender. Ta gjerne med deg lunsj og spis mens du nyter utsikten! Parkering ved enden av Industriveien, ved Holmberget friluftsområde. Turen egner seg for skoleklasser. NB! Høsting av skjell er forbudt.

 

Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde

Fuglefredningsområdet på Vinnan og Velvangen er det perfekte stedet i Stjørdalsfjorden for å få med seg sjøfugl og ender som fisker etter sild og rogn. Her dukker det også regelmessig opp sjeldne fugler som praktærfugl og grønlandsmåke. For å se fuglene best mulig, bør du stå ved Vingebukta eller Olderøra. Parkering ved Velvang Vestre camping eller nedenfor Vinge campingplass. Turen egner seg for skoleklasser. 

NB! Fiske med faststående redskaper er forbudt i perioden fra og med 15. mars til og med 30. april. Høsting av skjell er forbudt.

Billedholman

Billedholman, som ligger ved utløpet av Stjørdalselva, er et hyggelig lite friluftsområde hvor man ofte kan se fuglene som ligger ute på fjorden. Ofte er det ender eller måker som ligger ute på fjorden her. Parkering ved Hellstranda. Turen egner seg for skoleklasser.

Flatholman, Muruvik

Flatholman i Muruvika er et populært og mye brukt friluftsområde for både lokalbefolkning, fuglekikkere og naturfotografer. Tidlig på våren samles store mengder med sjøfugl ved Flatholman, og de kan komme nært inntil land, noe som mange fotografer utnytter. Flatholmskjæret er hekkeplass for gravand, ærfugl, måker og terner. Offentlig parkering ved Flatholmvegen. Turen egner seg for skoleklasser.

 

 • Foto: Per Inge Værnesbranden

  1. Vikanbukta fuglefredingsområde.

  I denne bukta er det et yrende fugleliv, og det er derfor stor sjanse for å få med seg mange ulike typer fugl, både sjøfugl, vadere og ender. Ta gjerne med deg lunsj og spis mens du nyter utsikten! Parkering ved enden av Industriveien, ved Holmberget friluftsområde. Turen egner seg for skoleklasser. NB! Høsting av skjell er forbudt.

   

 • Foto: Per Inge Værnesbranden

  2. Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde.

  Fuglefredningsområdet på Vinnan og Velvangen er det perfekte stedet i Stjørdalsfjorden for å få med seg sjøfugl og ender som fisker etter sild og rogn. Her dukker det også regelmessig opp sjeldne fugler som praktærfugl og grønlandsmåke. For å se fuglene best mulig, bør du stå ved Vingebukta eller Olderøra. Parkering ved Velvang Vestre camping eller nedenfor Vinge campingplass. Turen egner seg for skoleklasser. 

  NB! Fiske med faststående redskaper er forbudt i perioden fra og med 15. mars til og med 30. april. Høsting av skjell er forbudt.

 • Foto: Per Inge Værnesbranden

  3. Billedholman.

  Billedholman, som ligger ved utløpet av Stjørdalselva, er et hyggelig lite friluftsområde hvor man ofte kan se fuglene som ligger ute på fjorden. Ofte er det ender eller måker som ligger ute på fjorden her. Parkering ved Hellstranda. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Per Inge Værnesbranden

  4. Flatholman, Muruvik .

  Flatholman i Muruvika er et populært og mye brukt friluftsområde for både lokalbefolkning, fuglekikkere og naturfotografer. Tidlig på våren samles store mengder med sjøfugl ved Flatholman, og de kan komme nært inntil land, noe som mange fotografer utnytter. Flatholmskjæret er hekkeplass for gravand, ærfugl, måker og terner. Offentlig parkering ved Flatholmvegen. Turen egner seg for skoleklasser.

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Stjørdalsfjorden

Viktig informasjon til turen

Noen av de viktige fugleområdene i Stjørdalsfjorden er vernede, og da gjelder spesielle regler. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Stjørdalsfjorden eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Stjørdal da vel! epost: stjordal@birdlife.no

Det går dårlig for endene i fjorden

Stjørdalsfjorden har lenge vært en oase for dykkende ender, både sommer og vinter, men de siste årene har denne oasen sakte men sikkert begynt å forsvinne. På 80-tallet kunne det være bortimot 20 000 ærfugl her om vinteren, nå er det ikke mer enn 5000 igjen. Det er mange grunner til at endene og mange av de andre fuglene i Stjørdal sliter.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  De viktige fugleområdene i Stjørdalsfjorden er i truet av utbygging av industri og infrastruktur. Store deler av mudderflatene har for eksempel blitt borte på grunn av byggingen av flyplass og vei gjennom Stjørdal. Det er også planer om å utvide E6 her, noe som vil ødelegge områdene enda mer.

 • Forstyrrelser skremmer fuglene

  Områdene rundt fjorden er populære friluftsområder. Det fører til en del menneskelig aktivitet som kan forstyrre fuglene som lever her. Fugler er ofte mistenksomme overfor oss mennesker, og hvis vi kommer for nær fuglene for ofte, kan de bli stressa.

 • Området mangler vern

  Noen av de viktige fugleområdene i Stjørdalsfjorden er vernet, men ikke alle. Fuglene trenger alle de viktige leveområdene sine, så man kan ikke bare verne noen av dem, og ikke alle. Områder uten vern står i fare for å bli forstyrret eller endret av mennesker, og det går utover fuglene.