Vorma

Den varme elva Vorma ligger i Akershus fylke.

Registrer fugler du ser ved Vorma
Foto: Roger Nesje

Elva slynger seg gjennom et vakkert landskap. Vorma er isfri store deler av vinteren og er derfor viktig for mange fugler. Blant de vakreste er de hvite sangsvanene!

 • Viktig vinterhjem for svaner og ender

  Vorma har faktisk fått navn etter en spesiell egenskap den har. Vorma kommer fra det norrøne ordet «varma», som betyr varm. Det varme vannet gjør at Vorma ofte er isfri store deler av vinteren, og da kan fuglene finne mat her og føle seg trygge ute i elva.

 • En matbuffet for fugler

  Grunne områder og mudderflater som kommer til syne når vannet synker er et koldtbord for fuglene. Her finner de mat som insekter, mark og krepsdyr. Mange steder er det også god tilgang på vannplanter og gress. Disse er viktige kilder til mat for ender og svaner.

 • Reirplasser langs elvekanten

  Langs vannkanten har mange fugler reir. Her kan de skjule reirene sine i den høye vegetasjonen eller i trærne og det kort vei til maten i elva.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Mens de fleste vann og elver er islagte deler av vinteren, er Vorma ofte isfri. Da kan du se elegante sangsvaner svømme langs den snøkledde elvebredden. De stikker hodet ned i vannet og henter planter som er på bunnen av elva. Ofte samler det seg ender rundt svanene. De håper å snappe til seg noen av plantene.

Når snøen smelter om våren, stiger vannet i Vorma. Da er det gjerne færre fugler å se en liten periode, men når vannet synker igjen kommer mudderflatee til syne. Da tar det ikke lang tid før vadefuglene er på plass. En av vadefuglene du kan se på mudderflatene ved Vorma er strandsnipa.

Du kan bli bedre kjent med strandsnipa og de andre fuglene ved Vorma videre nedover på siden.

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Storskarv – fiskerens beste venn

Storskarven var lenge en del av elvefiske i Asia. Fiskerne trente opp skarven til å fange fisk og komme tilbake til dem med fangsten. Rundt den lange halsen festet man en ring slik at ikke fuglen skulle svelge fisken. Når skarven hadde gitt fiskeren fangsten fikk den en porsjon av fisken å spise selv!

Toppand – tøffe typer

Toppanda er kanskje den tøffeste av endene. Hannene kan minne litt om rockere fra 50-tallet, med håret gredd bakover og svart og hvit fjærdrakt . I sin stilige fjærdrakt viser de seg frem for damene, i håp om å skaffe seg en kjæreste.

Knoppsvane – trofast kjæreste

Knoppsvaner holder sammen med kjæresten sin hele livet! Sammen fostrer de opp ungene sine og passer på hverandre. Hvis en av partnerne dør kan ofte den andre sørge lenge over tapet. Det er ikke rart disse fuglene er et symbol på kjærlighet!

Strandsnipe – fuglen med rytmesans

Strandsnipa har kanskje ikke fuglen morsomste utseende, men den har en av de kuleste måtene å gå på av fuglene i Norge. Strandsnipa elsker strender og mudderflater. Her tripper den rundt, mens hodet og halen gynger opp og ned for hvert skritt fuglen tar i mudderet. Det ser litt ut som om strandsnipa hører på fengende musikk mens den går!

Besøk fuglene som bor her

Vorma kan være et spennende sted å kikke på fugl hele året. Vil du se de vakre sangsvanene må du komme hit på vinteren, men om våren og sommeren kan det være knoppsvane her.

Det aller beste er å dra til Vorma når mudderflatene er synlige på våren. Da kryr det av vadefugl, ender og svaner både i mudderet og ute i elva.

Lunsj med sangsvanene

Om vinteren finnes sangsvanene i størst antall i områdene rundt Minnevika, Toftnesvika, Kommesrudevja og munningen av Julsrudåa på vestsida. Lynes på østsida er også et fint område. Områdene Minnevika og Toftnesvika egner seg som lunsjplass hvor man kan observere fugler over lengre tid. Parkering på østsida ved Storenga Camping, og vestsida nede ved stranda venstre side av brua. Turen egner seg for skoleklasser. 

Vandring til Dokneshuken og mudderbankene

Mange fugler oppholder seg på mudderflatene om våren langs elva på begge sider. Spesielt ved Julsrudåa og Dokknesevja, og nedover mot Eidsvoll stasjon på vestsida. Her er det mulig å vandre fra Dokknesevja nedover mot Eidsvoll. 

Turen begynner med vandring inn til Dokneshuken. Fra gapahuken har man god utsikt til Vorma. Her vil det være mulighet for å se etter fugl både i skogen og nede ved vannet når man kommer dit. Parker ved Doknesgutua. 

Skibladnerbrygga – Mjøsas hvite svaner

Skibladnerbrygga gir god utsikt nordover langs Vorma. Her kan man ofte se en del fugl, spesielt hvis man har med seg kikkert. Parkering ved Eidsvoll stasjon. Turen egner seg for skoleklasser. 

Vormtråkket – sykle eller gå langs Vorma

I forbindelse med utbyggingen av jernbanen mellom Hamar og Eidsvoll skal det tilrettelegges for gang- og sykkelsti langs Vorma. Det vil da bli mulig å oppleve fuglelivet langs Vorma, enten på sykkel eller til beins.

 • Foto: Roger Nesje

  1. Lunsj med sangsvanene.

  Om vinteren finnes sangsvanene i størst antall i områdene rundt Minnevika, Toftnesvika, Kommesrudevja og munningen av Julsrudåa på vestsida. Lynes på østsida er også et fint område. Områdene Minnevika og Toftnesvika egner seg som lunsjplass hvor man kan observere fugler over lengre tid. Parkering på østsida ved Storenga Camping, og vestsida nede ved stranda venstre side av brua. Turen egner seg for skoleklasser. 

 • Foto: Roger Nesje

  2. Vandring til Dokneshuken og mudderbankene.

  Mange fugler oppholder seg på mudderflatene om våren langs elva på begge sider. Spesielt ved Julsrudåa og Dokknesevja, og nedover mot Eidsvoll stasjon på vestsida. Her er det mulig å vandre fra Dokknesevja nedover mot Eidsvoll. 

  Turen begynner med vandring inn til Dokneshuken. Fra gapahuken har man god utsikt til Vorma. Her vil det være mulighet for å se etter fugl både i skogen og nede ved vannet når man kommer dit. Parker ved Doknesgutua. 

 • Foto: Knut Eie

  3. Skibladnerbrygga – Mjøsas hvite svaner.

  Skibladnerbrygga gir god utsikt nordover langs Vorma. Her kan man ofte se en del fugl, spesielt hvis man har med seg kikkert. Parkering ved Eidsvoll stasjon. Turen egner seg for skoleklasser. 

 • Foto: Roger Nesje

  4. Vormtråkket – sykle eller gå langs Vorma .

  I forbindelse med utbyggingen av jernbanen mellom Hamar og Eidsvoll skal det tilrettelegges for gang- og sykkelsti langs Vorma. Det vil da bli mulig å oppleve fuglelivet langs Vorma, enten på sykkel eller til beins.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Vorma

Viktig informasjon til turen

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Vorma eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Oslo og Akershus da vel! epost: leder@oa.birdlife.no

Sangsvanene forsvinner fra Vorma

Vorma er ikke lenger det elveparadiset det en gang var. Derfor har mange av fuglene sluttet å leve i området. Om vinteren kunne elva være hjemmet til 700 sangsvaner, nå er det bare litt over 100 igjen. Noen ganger skyldes det ekstremt kalde vintre, men fuglene har også andre utfordringer. Vadefuglene og endene som kommer hit om våren har det også blitt færre av. Hovedgrunnen til at Vorma ikke lenger har så mange fugler er at de viktige fugleområdene ødelegges for at vi mennesker skal kunne bruke områdene til det vi vil.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  I øverste del av Vorma bygges det ut jernbane, en av de større prosjektene er en jernbanebru som krysser elva. For å bygge dette må man fjerne mudderbankene langs elva der hvor fuglene finner mat.

 • For mye vann kan skape tøbbel

  Det høres kanskje rart ut men det kan bli for mye vann i elva for vannfuglene. Vorma er et regulert vassdrag. Det betyr at høyden på vannet i elva styres av mennesker og ikke naturen. Blir det for mye vann i elva i lange perioder kan det være vanskelig for fuglene å finne mat.

 • Det viktige fugleområdet mangler vern

  De viktige fugleområdene i Vorma er ikke vernet. Områder som ikke er vernede er mer utsatt for arealendringer og forstyrrelser. I Vorma har for eksempel viktige mudderflater gått tapt fordi mennesker har endret dem.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Fuglene som lever langs Vorma opplever flere former for forstyrrelser som stresser dem. Anleggsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av jernbane skaper støy som forstyrrer fuglene. Også turgåing, fiske og båtkjøring på elva kan forstyrre, fordi fuglene er skeptiske til mennesker.