Nordre Øyeren og Sørumsneset

Nordre Øyeren ligger i Akershus fylke på Østlandet.

Registrer fugler du ser ved Nordre Øyeren og Sørumsneset
Foto: Knut Eie

Nordre Øyeren består av små øyer, langstrakte elver, koselige viker, og skjermede laguner, som sammen gir fuglene et enormt variert område å boltre seg i.

 • Massevis av mat

  Nordre Øyeren er en av landets mest fiskerike innsjøer! Det tiltrekker seg store antall fugl som er glade i fisk, som måker og fiskeørn. Andre fugler vil heller ha planter til middag og gresser på plantene på våtmarka og i vannkanten.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Opptil tusenvis av svaner, ender, gjess og vadefugler tar seg en hvil og en matbit på Øyeren om våren og høsten. Fuglene bruker mye krefter på å fly langt og gode hvileplasser er derfor viktig. Fuglene som kommer hit kan ha reist så lang som fra Afrika!

 • Perfekt sted å bygge reir

  På øyene i området rundt Nordre Øyern og Sørumsneset er det gode forhold for måker til å danne kolonier for ekstra beskyttelse mot rovdyr. I de tette sivskogene og i våtmarka bygger andre fugler reir. Her er reiret godt skjult fra rovdyr og rovfugl som gjerne vil spise eggene og fugleungene.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Nordre Øyern er et stort område, og hvor mange fugler du ser er avhengig av tid på året og blant annet hvor mye vann det er i innsjøen. Når det er lite vann er det gjerne flere fugler å se, for da blir det flere steder for dem å sitte og finne mat. Hvor mange ulike ender og våtmarksfugler ser du ute på tur mon tro?

Fiskeørna jakter fisk i Nordre Øyern og er et fascinerende syn. Som regel vil du se den opp mot himmelen, men du kan også oppleve at den oppdager en fisk i nærheten av der du står. Da samler den de lange vingene og stuper ned i vannet!

Fiskeørn – Ikonisk manøver

Du har sikkert vært på fisketur og opplevd hvor lang tid det kan ta før man får fisk? Dette problemet har ikke fiskeørna for den er så flink til å fiske at den i gjennomsnitt fanger en fisk hvert 12 minutt! En av grunnene til at fiskeørna er så god til å fiske er at den kan snu en av tærne sine rundt sånn at foten blir som kloa på en klomaskin. Da har fiskeørna et skikkelig godt grep om fisken!

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Storspove – rekorden som smaker

I åpent landskap, mellom lyngheier, myrer og strandenger i fjæra finner du fuglen med Norges lengste nebb. Nebbet til storspoven er nemlig 10-15 centimeter! Storspoven finner maten sin i gjørme og sand., og spiser bittesmå insekter og kryp som er nesten umulige å få øye på. Det lange nebbet fungerer litt som en pinsett som storspoven bruker til å plukke ut de små krypene fra gjørma.

Krikkand – Variert kosthold er viktig

Det kan være kjedelig å spise det samme hele tiden, og forandring kan være både fint – og nødvendig. Krikkanda bytter diett om vinteren og sommeren. Om sommeren spiser den insekter, muslinger og andre dyr den finner i ferskvann ved reiret sitt. Om vinteren kan det være vanskelig å få tak i sommermaten og krikkanda bytter da til å spise planter.

Besøk fuglene som bor her

Nordre Øyeren har et rikt fugleliv som det er verdt å besøke. Kortnebbgåsa og hvitkinngåsa kan du se her på høsten, mens sangsvanene er vanlige om vinteren. Om sommeren er det flest arter. Da kan du se og høre gråhegre, sandsvale, stokkand, kvinand, fiskemåke, makrellterne , fiskeørn, vintererle, kaie, kråke, linerle, gråtrost, gulsanger , løvsanger, bokfink, kjøttmeis, blåmeis og trane. Det finnes enda flere fugler ved Nordre Øyeren, så det kan være lurt å reise ut flere ganger så du får sett flest mulig.

I kartet under kan du utforske våre turtips i Nordre Øyeren. God tur!

Besøk Nordre Øyeren våtmarkssenter

Denne turen er enkel og går langs Glomma og det gamle fløtingsanlegget til Fetsund lenser. Turen er delvis tilpasset barnevogn og rullestol. Her møtes natur, kultur og industrihistorie. Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren er åpent hver helg fra 11-16 og i skoleferier og er et oppdagelsessenter for barn og unge. Her finnes utstillinger om lokal fauna og flora. Flere aktiviteter utendørs for barnefamilier. Besøkssenteret har også en kafé og museumsbutikk. Benytt anledningen til å gå på flåtegangene i sommerhalvåret (ca. juni-september), disse kan også følges ut til Blikomøya. På Blikomøya henger det natursti og her finnes en bålplass og gapahuker. Hovedparkering 500 m unna besøkssenteret, men en fin gangvei langs elva kan følges ned dit. Ved besøkssenteret (i Lenseveien 24) finnes det også noen få parkeringsplasser.

Svanestien til Fugletårnet

Svanestien er en enkel fottur på halvøya Jørholmen som er merket med svane-skilt hele veien. I enden av stien kan du klatre opp i fugletårnet og speide utover elvedeltaet. Turen passer alle årsider, men på vår og høsttrekket kan du se stor flokker med fugler som hviler og spiser før de flyr videre. Turen egner seg for skoleklasser. Fugletårnet har plass til en halv skoleklasse av gangen. Parkering ved Søndre Bjanes.

Årnestangen til vaderplattformen

Årnestangen er den mest besøkte enkeltlokaliteten i Nordre Øyeren naturreservat. Her kan du se og høre et stort utvalg av fuglearter. Følg traktorveien fra parkeringsplassen og utover tangen. Etter 400 m kommer du til Nordre Øyeren Fuglestasjons (NØF) røde hytter. Stikk gjerne innom for en prat. NØF ringmerker fugler på formiddag flere dager i uka, vår og høst. Halvveis mot tuppen går traktorveien over til sti. Rett før tuppen kan du gå opp i det gamle fugletårnet eller fortsette kloppen helt ut til vaderplattformen. Turen passer alle årstider, men seinsommeren (juli-august) er kanskje den beste tiden for å se vaderne som raster på mudderet på tuppen. Snekkervika, som ligger på innsiden av Årnestangen, er et viktig område for vannfugl på trekk. Store flokker med ender, gjess og svaner stopper her på trekket. Ta hensyn til eventuelle beitedyr i området og husk å lukke grindene etter deg. Parkering innerst i Årnesvegen. Husk på at ytterst på Årnestangen (utenfor fugletårnet) er det ferdselsforbud hele året. All ferdsel må foregå på sti/klopp.

 • Foto: Thomas Landgren, Flickr, "Common Cranes 2016-03-28_05", CC BY-NC-ND 2.0 DEED

  1. Besøk Nordre Øyeren våtmarkssenter.

  Denne turen er enkel og går langs Glomma og det gamle fløtingsanlegget til Fetsund lenser. Turen er delvis tilpasset barnevogn og rullestol. Her møtes natur, kultur og industrihistorie. Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren er åpent hver helg fra 11-16 og i skoleferier og er et oppdagelsessenter for barn og unge. Her finnes utstillinger om lokal fauna og flora. Flere aktiviteter utendørs for barnefamilier. Besøkssenteret har også en kafé og museumsbutikk. Benytt anledningen til å gå på flåtegangene i sommerhalvåret (ca. juni-september), disse kan også følges ut til Blikomøya. På Blikomøya henger det natursti og her finnes en bålplass og gapahuker. Hovedparkering 500 m unna besøkssenteret, men en fin gangvei langs elva kan følges ned dit. Ved besøkssenteret (i Lenseveien 24) finnes det også noen få parkeringsplasser.

 • Foto: Mike Beaumont, Flickr, "Whooper Swans", CC BY-SA 2.0 DEED

  2. Svanestien til Fugletårnet.

  Svanestien er en enkel fottur på halvøya Jørholmen som er merket med svane-skilt hele veien. I enden av stien kan du klatre opp i fugletårnet og speide utover elvedeltaet. Turen passer alle årsider, men på vår og høsttrekket kan du se stor flokker med fugler som hviler og spiser før de flyr videre. Turen egner seg for skoleklasser. Fugletårnet har plass til en halv skoleklasse av gangen. Parkering ved Søndre Bjanes.

 • Foto: Paul Shimmings

  3. Årnestangen til vaderplattformen.

  Årnestangen er den mest besøkte enkeltlokaliteten i Nordre Øyeren naturreservat. Her kan du se og høre et stort utvalg av fuglearter. Følg traktorveien fra parkeringsplassen og utover tangen. Etter 400 m kommer du til Nordre Øyeren Fuglestasjons (NØF) røde hytter. Stikk gjerne innom for en prat. NØF ringmerker fugler på formiddag flere dager i uka, vår og høst. Halvveis mot tuppen går traktorveien over til sti. Rett før tuppen kan du gå opp i det gamle fugletårnet eller fortsette kloppen helt ut til vaderplattformen. Turen passer alle årstider, men seinsommeren (juli-august) er kanskje den beste tiden for å se vaderne som raster på mudderet på tuppen. Snekkervika, som ligger på innsiden av Årnestangen, er et viktig område for vannfugl på trekk. Store flokker med ender, gjess og svaner stopper her på trekket. Ta hensyn til eventuelle beitedyr i området og husk å lukke grindene etter deg. Parkering innerst i Årnesvegen. Husk på at ytterst på Årnestangen (utenfor fugletårnet) er det ferdselsforbud hele året. All ferdsel må foregå på sti/klopp.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Nordre Øyeren og Sørumsneset

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Nordre Øyeren er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Nordre Øyeren eller fuglene her?

  Ta kontakt med Nordre Øyeren Fuglestasjon da vel! epost: noef@noef.no

Fuglene trives ved Nordre Øyeren

Trekkfuglene som stopper ved Nordre Øyeren trives på våtmarkene og ute i fjorden og de kommer tilbake hvert år. Fiskeørnene som hekker i området gjør det også bra og får stadig frem unger. Noen fugler går det allikevel ikke så bra med. Sangsvanene som bor her om vinteren har det blitt færre av. Det samme gjelder kortnebbgjessene som bruker området som hvileplass. Det er flere ting som truer fuglene ved Nordre Øyeren.

 • Vannstandsregulering endrer fugleområdet

  Øyeren er en oppdemmet innsjø. Det gir en unaturlig variasjon i vannstanden som går negativt utover mange fugler. Dersom vannstanden er for høy havner områdene med mye mat under vann og da kan ikke fuglene spise her. Høyt vann kan også føre til at reirplasser havner under vann.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Områdene er populære friluftsområder, noe som fører til økt menneskelig trafikk her, spesielt om sommeren. Hekkende fugler er ekstra utsatt for stress, fordi de må passe på seg selv og ungene sine. Forstyrrelser kan hindre fugler fra å passe på eggene eller ungene sine, eller fra å finne mat.

 • Forsøpling og forurensning skaper trøbbel

  Tett bebyggelse rundt Nordre Øyeren øker avrenning fra kloakk og jordbruk ut i elvedeltaet. Dette kan føre til sykdom, men også til at uønskede arter tar over. Da er tilslutt ikke området et fugleparadis lengre.

 • Fremmede arter tar over området

  I Nordre Øyeren og Sørumsneset finnes flere fremmede arter. Det er spesielt fremmede plantearter som utgjør en trussel. Disse plantene tar over store områder, spesielt i småvann og kroksjøer. De fremmede artene gror raskt og kan tette igjen vannene slik at ikke fuglene kan bruke dem.