Lofoten

Det vakre fugleparadiset Lofoten ligger i Nordland fylke

Registrer fugler du ser ved Lofoten
Foto: Johan Sirnes

Kystnaturen i Lofoten er elsket av mange fugler, sommer som vinter. I fjæra, på fjellet, i myra og på jordene møter du fugler. Tusenvis av fugler drar hit for å overvintre!

 • Viktig vinterhjem for fugler

  Om vinteren trekker mange fugler mot kysten fordi det er isfritt her. Isfrie områder er attraktive for fugler som finner maten sin under vann fordi de her har tilgang på mat selv om vinteren. Det er også fint for fugler som liker å hvile ute på vannet.

 • Perfekt sted å bygge reir

  Om sommeren er Lofoten en populær hekkeplass for alle mulige fugler. På myrene og i småvannene, på jorder, og i fjellene finner fuglene fine plasser å bygge reir. Fuglene prøver alltid å finne reirsteder der de tror egg og unger får være i fred.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  For fugler som bor enda lengre nord enn Lofoten, er dette en fin plass å hvile seg når man er på trekk om våren og høsten. På våtmarkene og jordene, eller ute på sjøen, er det plass til store flokker slik at de kan hvile seg og spise så de blir klare til reisen videre.

 • Mat i havet og i fjæra

  All den unike og forskjellige naturen i Lofoten gir mange ulike fugler mulighet til å finne mat. I sjøen finnes det fisk og muslinger, mens våtmarkene og jordene kan by på insekter, småkryp, frø og planter.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Lofoten er en av Norges vakreste plasser. Turister fra hele verden kommer hit for å oppleve naturen. Det gjør fugler også. Hele året er det fugler som kommer og drar.

I fjæra kan man utforske alle skattene havet har å by på i timevis. Her får du garantert selskap av tjelden om sommeren. Tjelden bruker det meste av tiden sin på å lete etter mat i sanden og tangen i fjæra. Noen spesielle gjester kommer til Lofoten om vinteren. Gulnebblommen overvintrer her hvert eneste år, og Lofoten er en av de viktigste overvintringsplassen for denne arten i hele Norge. Det finnes bare fem ulike lom i hele verden, og i Lofoten kan du se fire av dem!

La oss ble enda bedre kjent med fem av fugleartene som bor i Lofoten!

Ærfugl – blåskjellknuseren

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

Gulnebblom – vannløperen

Som et fly trenger også gulnebblommen en lang rullebane for å få nok fart til å komme seg opp i lufta. Rullebanen til gulnebblommen finner vi på vannet. Når gulnebblommen skal ut å fly løper den over vannflaten og flakser med vingene. Derfor bor alltid gulnebblommen ved større vann med plass til rullebane.

Praktærfugl – anda med egen barnehage

Hos praktærfuglen er det kun mammafuglen som passer på andungene. Derfor blir det vanskelig for praktærfugl-hunnen å reise ut for å finne mat til seg selv, for hun ikke kan la ungene være alene for lenge. Derfor samles ofte andunger fra flere ulike reir sammen slik at mammaene kan bytte på å passe ungeflokken og dra ut for å finne mat. De lager en slags andebarnehage sammen, eller andungehage om du vil.

Tjeld – muslingeteren

I fjæra har du kanskje lagt merke til en liten svart og hvit fugl med knall rødt nebb, som tripper rundt. Dette er tjelden, og den er på leting etter noe spesielt, nemlig muslinger. Tjelden elsker muslinger, og bruker det lange, tynne nebbet sitt til å hakke opp det harde skallet som skjuler den bløte maten innenfor. Faktisk kan tjelden spise opp til 300 muslinger på en dag!

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Besøk fuglene som bor her

I Lofoten kan du se på fugler hele året! Om sommeren hekker det fugler over alt! Tjelden er en av de vanligste artene i Lofoten, og du møter den i fjæra sammen med mange andre vadefugler. Andre fugler du kan se i Lofoten er makrellterne, fiskemåke, siland, teist, smålom, sangsvane, horndykker, stær, steinskvett, ringtrost og gulnebblom.

Er du heldig ser du kanskje den utrolig vakre praktærfuglen om vinteren og våren. Se etter den i flokker med ærfugl i tiden januar til mai. Av og til kommer flokkene inn i havnene, og da kan du få se de fine fuglene på nært hold.

Du kan lese mer om turmulighetene i Lofoten videre nedover på siden. God tur!

 

Flakstadpollen

Ved Flakstadpollen kan du oppleve tjeld store deler av året. Om våren kan flere hundre tjeld være samlet! Se også etter hjerteskjellene som tjelden lever av. Sanden er noen steder full av hjerteskjell.

Er du heldig, ligger gulnebblom og andre fugler ute på fjorden.

Husk at sandlo, rødnebbterner og andre fugler hekker på stranden. Ofte får de ikke frem unger siden de så ofte blir forstyrret av turgåere. Pass derfor på at det ikke er fugler der du går ned til fjæra, og at du ikke oppholder deg der fuglene hekker.

Eggum

Ved Eggum går du lags storhavet. Fuglene ute på havet ligger gjerne på avstand, men i vannene og langs fjæra kan du se mange ulike arter, alt etter når på året du besøker Eggum. Parkering ved «Borga» (parkering med betaling). Turen egner seg for skoleklasser.

Vinjevika og Saupstadneset på Gimsøya

I den grunne Vinjevika er det mange fugler som finner mat hele året. Langs stranda er det ofte mye tang. Her liker stokkender og stær seg. Går du langs stranda, må du regne med å gå over våte partier, så ha på støvler. Ta hensyn til grunneiere og ikke gå på jorder. Parkering ved grendehuset. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Martin Eggen

  1. Flakstadpollen .

  Ved Flakstadpollen kan du oppleve tjeld store deler av året. Om våren kan flere hundre tjeld være samlet! Se også etter hjerteskjellene som tjelden lever av. Sanden er noen steder full av hjerteskjell.

  Er du heldig, ligger gulnebblom og andre fugler ute på fjorden.

  Husk at sandlo, rødnebbterner og andre fugler hekker på stranden. Ofte får de ikke frem unger siden de så ofte blir forstyrret av turgåere. Pass derfor på at det ikke er fugler der du går ned til fjæra, og at du ikke oppholder deg der fuglene hekker.

 • Foto: Martin Eggen

  2. Eggum.

  Ved Eggum går du lags storhavet. Fuglene ute på havet ligger gjerne på avstand, men i vannene og langs fjæra kan du se mange ulike arter, alt etter når på året du besøker Eggum. Parkering ved «Borga» (parkering med betaling). Turen egner seg for skoleklasser.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Lofoten

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene i Lofoten er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

BirdLife Lofoten kjenner fuglelivet på Værøy

I Lofoten har BirdLife Norge et eget lokallag, kalt BirdLife Lofoten. Her er det mange medlemmer, og de passer på området på ulike måter. De kikker på fuglene, og noterer hvordan det går med dem. De arrangerer turer, slik at flere får oppleve de fine fuglene som er her. De jobber også for at områdene skal beskyttes, og har laget rapporter kommunen og andre har fått. Da vet kommunen hvor det er lurt å bygge, og hvor det ikke er lurt å bygge.

BirdLife Lofoten har til og med en egen klubb for barn- og unge, den heter Falkeklubben. De drar ofte på turer til spennende steder og de ringmerker fugler.

 • Foto: Martin Eggen

  Fuglekikker Martin Eggen

  Martin vært interessert i fugler siden han var barn, og derfor kikket på fugler hele livet. Siden han er bosatt i Lofoten, har han muligheten til å se mange spennende fugler der han bor! Han er også leder i BirdLife Lofoten, nestleder i BirdLife Nordland og ansatt i BirdLife Norge, så Martin tenker og kikker på fugler hver dag.

Færre fugler i Lofoten enn før

Det ser ut til at det blir litt færre fugler i Lofoten om vinteren, og at antall ærfugler går nedover Gulnebblom, en av de viktigste artene, ser ut til å ha et stabilt antall overvintrere. Mange av fuglene som hekker her finnes nå i lavere antall enn tidligere.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Ferdsel der fuglene hekker eller finner mat er en trussel flere steder i Lofoten. Derfor er det viktig å informere hvor mennesker bør ta ekstra hensyn. For eksempel kan man sette opp skilt om dette.

 • Fremmede arter spiser egg og fugleunger

  Mink er en art som ikke hører hjemme i norsk natur. Den gjør skade ved å ta fugleegg og drepe fugler. Dessverre er det mye mink i naturen i Lofoten.

 • Forurensning kan skade fuglene

  Plast i fjæra eller olje på sjøen – det vil vi ikke ha! Derfor er det fint å plukke plast når du er på tur, og helst når fuglene ikke hekker. Av og til oppdager man forurensing i Lofoten. Oftest er det krykkjer som har fått olje på fjærdrakten. Oljen kan komme fra utslipp fra båter.

BirdLife Lofoten følger med på fuglene!

I Lofoten har BirdLife Norge et eget lokallag, kalt BirdLife Lofoten. Her er det mange medlemmer, og de passer på området på ulike måter. De kikker på fuglene, og noterer hvordan det går med dem. De arrangerer turer, slik at flere får oppleve de fine fuglene som er her. De jobber også for at områdene skal beskyttes, og har laget rapporter kommunen og andre har fått. Da vet kommunen hvor det er lurt å bygge, og hvor det ikke er lurt å bygge.

BirdLife Lofoten har til og med en egen klubb for barn- og unge, den heter Falkeklubben. De drar ofte på turer til spennende steder og de ringmerker fugler.