Tanamunningen

De flotte områdene ved munningen av Tanaelva ligger i Finnmark fylke.

Registrer fugler du ser ved Tanamunningen
Foto: Eirik Grønningsæter

Landskapet her er i stadig endring på grunn av kreftene fra elva og havet. Nye sandbanker og våtmarker skapes hele tiden og gir fuglene mat og bosteder.

 • Viktig vinterhjem for fugler

  Akkurat som de fleste andre deler av kysten, er det mange steder ved Tanamunningen hvor vannet ikke fryser over om vinteren. Da har ender som havelle og siland et sted å være om vinteren. Disse fuglene vil helst bo nært vann slik at de kan finne mat og føle seg trygge ute på fjorden.

 • Mat både i fjorden og på land

  Tanaelva og fjorden er rik på fisk, så her er det noe å spise for sultne fugler. Store mengder frø, spesielt fra planten strandrug, blir tilgjengelig om våren, noe som tiltrekker seg en massevis av småfugl.

 • Viktig myteplass for ender

  Noen fugler bytter fjær en gang i året, og når de gjør det kan de ikke fly før nye fjær er på plass. Tanamunningen er en av landets viktigste myteplasser for laksand, og er også viktig for andre ender. Her får de være i fred ute på vannet mens de venter på å kunne fly igjen.

 • Flotte plasser å bygge reir

  Mange fugler hekker i området rundt Tanamunningen om våren og sommeren. Det finnes mange fine hekkeplasser både på strandenga, i myra og i trær og kratt rundt elva.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Om vinteren forlater mange av fuglene Tanamunningen fordi det blir for kaldt og maten forsvinner, men for noen tøffe fugler er ikke kulda et problem. På vinterstid kan du se store flokker med ærfugl og havelle ved Tanamunningen.

Ofte hviler de seg på grusbankene ute i elvedeltaet, eller de dykker ned til havdypet for å finne seg en matbit. Muslinger, sjøstjerner, kråkeboller og fisk slukes med stor appetitt.

Du kan lese mer om fuglene ved Tanamunningen videre nedover på siden.

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Siland – en aktiv fisker

Silanda er en dyktig fisker, og det er bra, for en voksen siland trenger cirka 15-20 småfisk per dag! Silanda skaffer seg fisk ved å dykke under vann og bruker det lange, spisse nebbet til å snappe til seg småfisk. Derfor foretrekker silanda at vannet den fisker i er klart slik at den kan se hvor fisken er under vann.

Havørn – kongen av havet

Norskekysten er havørnas rike. Havørnpar holder sammen livet ut i store territorier, opptil 70 kvadratkilometer. Reirene bygger de høyt oppe i klippene eller ute på holmer i skjærgården. Sammen mater de sultne unger med fisk. Territoriet kan være en del av et helt dynasti, det vil si at området går i arv til en av ungene når foreldrene blir gamle.

Laksand – en skal tidlig krøkes

Laksanda er glad i fisk og veldig flink til å fiske. Det sylskarpe nebbet er perfekt for å gripe tak i fisk, og den lange smale kroppen beveger seg lynraskt gjennom vannet. Men gode fiskeferdigheter må læres. Ungene til laksanda henger med foreldrene for å lære seg å fiske, for de må fange all maten sin selv. I begynnelsen fanger de krepsdyr og amfibier. Når de har fått øvd seg en stund, kan de fange fisk lett som bare det!

Snøspurv – en skal lide for skjønnheten

Snøspurven har fått navnet sitt på grunn av den vakre, hvite fjærdrakten den har når den hekker. Ellers i året ser den ut som en helt vanlig grå spurv. Hvordan får den disse hvite fjærene? Gjennom vinteren slites fjærene slik at de grå tuppene forsvinner. Snø og stein gjør at det ytterste laget av fjærene brytes ned, og et nydelig hvitt lag kommer til syne. Hunnene liker best hannene med den peneste, hvite fjærdrakten.

Besøk fuglene som bor her

Tanamunningen er en fin plass å oppleve og utforske fuglelivet i Finnmark. Dersom du har tenkt deg ut på tur her er det viktig at du husker på å vise hensyn til fuglene og naturen de bor i.

Hvis du vil oppleve fuglelivet ved Tanamunningen kan du dra når som helst på året. Hvilke arter du møter avhenger av når på året du drar ut. Snøspurven og havørna er for eksempel her på våren og sommeren for å hekke, mens laksanda, silanda og havellen er her på høsten og vinteren.

Det er mange fine plasser rundt Tanamunningen hvor du kan gå tur og se på fuglene. Sjekk ut våre turforslag i kartet under. God tur!

 

Benjaminsbukta

Langs Tanaelvas bredde ligger Benjaminsbukta, en frodig bukt med saltgressenger og tett skog langs kanten. Her er det ofte høy aktivitet av gressender, sangere og vadefugler. Her kan du stå langs bredden og kikke på fugl med kikkert eller teleskop. Parker der hvor det passer seg langs Langnesveien og gå bort til bukta. Turen egner seg for skoleklasser om man finner egnet parkering. 

Høyholmen

En flott tur som tar deg langs Tanamunningen og den flotte, langstrakte naturen her. Underveis på turen er det bare å stoppe opp og inspisere fuglelivet der det passer seg. Fra Høyholmen har man god utsikt ut i sjøen og innover i dalen slik at man kan få med seg fuglene. Parker ved Høyholmen krysset. 

 

 • Foto: Agnar Kaarbø, Flickr, "Tanaelva", CC BY-NC 2.0 DEED

  1. Benjaminsbukta.

  Langs Tanaelvas bredde ligger Benjaminsbukta, en frodig bukt med saltgressenger og tett skog langs kanten. Her er det ofte høy aktivitet av gressender, sangere og vadefugler. Her kan du stå langs bredden og kikke på fugl med kikkert eller teleskop. Parker der hvor det passer seg langs Langnesveien og gå bort til bukta. Turen egner seg for skoleklasser om man finner egnet parkering. 

 • Foto: Øystein Ruud, UT.no, "mot sør"

  2. Høyholmen.

  En flott tur som tar deg langs Tanamunningen og den flotte, langstrakte naturen her. Underveis på turen er det bare å stoppe opp og inspisere fuglelivet der det passer seg. Fra Høyholmen har man god utsikt ut i sjøen og innover i dalen slik at man kan få med seg fuglene. Parker ved Høyholmen krysset. 

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Tanamunningen

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Tanamunningen er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Fuglene trives ved Tanamunningen

Elvedeltaet er fortsatt et populært og viktig vinterhjem og myteplass for ender, og store flokker med ærfugl, siland, laksand og havelle besøker området om høsten og vinteren. Disse fuglene sliter mange andre steder i landet, så det er fint at de har Tanamunningen å reise til. Men fuglene ved Tanamunningen står allikevel ovenfor utfordringer som truer deres eksistens.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Tanaelva er en populær elv å fiske laks i, noe som fører til økt menneskelig aktivitet. Spesielt aktivitet i båt kan skremme og forstyrre fuglene som ligger ute på fjorden for å hvile seg og finne mat.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  Tidligere har det vært planer om å fjerne sand fra elvemunningen. Da hadde fuglene mistet sine leveområder. Heldigvis har disse planene blitt lagt på is, men det viser hvor utsatt viktig natur er for ødeleggelse.