Horsvær

Den lille øya ligger i Nordland fylke.

Registrer fugler du ser ved Horsvær
Foto: Morten Helberg

På Horsvær bor det ikke folk lenger, og det betyr at fuglene har øya for seg selv! På holmene, i hus og på tak finnes det reirplasser til alle skarvene som hekker på øya.

 • Populært sted å bygge reir

  Horsvær er en populær hekkeplass for storskarv. Siden det ikke bor folk der lenger, får fuglene være i fred nesten hele tiden. Sjøfugler som storskarven liker å hekke i koloni, slik at de kan beskytte hverandre, og på Horsvær er det plass til hele gjengen!

 • Et hav fullt av mat

  For travle foreldre er det greit å ha det man trenger så nær hjemme som mulig, og det gjelder og for fugleforeldre. For fugler er det spesielt viktig å ha mat i nærheten slik at de kan mate ungene ofte. Heldigvis ligger Horsvær i havgapet, så det er bare en kort tur ut til matfatet for sjøfuglene!

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Skarvene trives på Horsvær. Øya er faktisk et av få steder hvor skarven hekker i hus og på tak! Storskarven tar ofte bolig på taket av de forlatte husene, mens toppskarven flytter inn i huset.

Skarvene får selskap av gråmåke og svartbak. Også de er på Horsvær for å hekke. Her og der mellom skarvereir ser du de hvite måkene på reirene sine. Hann- og hunnmåka bytter på å dra ut på havet for å fiske og ruge eggene. Av og til kan du også se at hannen gir hunnen litt av fisken han har fanget. Dette er hans måte å være romantisk på og vise partneren sin at han bryr seg om henne!

Du kan lese mer om fuglene på Horsvær videre nedover på siden.

Storskarv – fiskerens beste venn

Storskarven var lenge en del av elvefiske i Asia. Fiskerne trente opp skarven til å fange fisk og komme tilbake til dem med fangsten. Rundt den lange halsen festet man en ring slik at ikke fuglen skulle svelge fisken. Når skarven hadde gitt fiskeren fangsten fikk den en porsjon av fisken å spise selv!

Sildemåke – sulten på det meste

Selv om den heter sildemåke spiser ikke denne måka bara sild. Fisk er favoritten, men denne måka spiser også mark, insekter, gnagere, samt matrester den finner i søppelkasser i travle byer. Litt av en diett!

Toppskarv – fiskekrok på nebbet

Toppskarven spiser bare fisk. Men fisk er ikke bare enkle å fange, raske og sleipe som de er. Naturen har ordna det slik at toppskarven har et redskap den kan bruke på fisketurene. Nebbet er utstyrt med en fiskekrok! Denne innebygde, spisse fiskekroken kan gripe tak i sleipe fisk som prøver å unngå toppskarven på fisketur.

Rødstilk – sterkere sammen

Rødstilken er en liten fugl og det er derfor vanskelig for den å beskytte reiret sitt mot uvedkomne rovdyr og rovfugl i hekketiden. Løsningen for rødstilken har vært å hekke nærheten av andre fugler, helst fugler som danner kolonier som for eksempel måker. Da nyter rødestilken godt av at de andre fuglene jager vekk inntrengere den selv ikke klarer å jage vekk på egen hånd.

Svartbak – kongen av måkene

Svartbaken er størst av alle måkeartene i verden, og en ordentlig tøffing. På havner, i fuglefjell og i byen er det svartbaken som er sjefen, og det er ingen andre måker som våger å lage bråk med denne kjempen.

Besøk fuglene som bor her

Sjøfuglene er på Horsvær om sommeren, så om du vil se disse flotte fuglene er dette tiden å dra ut på tur. Sjøfuglene er imidlertid ikke så glade i at vi mennesker kjører båt for nærme hekkeplassene deres. Skarver spesielt kan bli veldig redde og forlate reiret sitt om vi kommer for nærme. Unngå derfor å reise ut til Horsvær. Ta heller en tur langs kysten i nærheten!

Her kan du se skarvene, sildemåke, gråmåke, svartbak, teist og mange flere. Om du ser ekstra godt etter, får du kanskje øye på rødstilken og andre vadefugler nede i fjæra.

Sjekk ut våre turtips for Horsvær i kartet under. God tur!

Fuglekikking på fastlandet

I tiden mellom 15. april til 31. juli er det forbud mot camping, telting og ferdsel på land i verneområdet på Horsvær. En tur ut hit med båt kan derfor bli ganske kjedelig for du må sitte i båten hele tiden. Fuglene blir også redde om du kommer for nært med båten, og derfor anbefaler vi heller at du kikker på fugler fra fastlandet! Skarvene, måkene, og de andre sjøfuglene reiser nemlig mye rundt for å lete etter mat, og da er det ikke uvanlig at de dukker opp i fjæra eller ute på sjøen nært land. Ta deg en tur ned i fjæra ved for eksempel Vik eller Vennesund og se på fuglene her. Da forstyrrer du dem ikke og det er de takknemlige for!

 

 • Foto: Morten Helberg

  1. Fuglekikking på fastlandet .

  I tiden mellom 15. april til 31. juli er det forbud mot camping, telting og ferdsel på land i verneområdet på Horsvær. En tur ut hit med båt kan derfor bli ganske kjedelig for du må sitte i båten hele tiden. Fuglene blir også redde om du kommer for nært med båten, og derfor anbefaler vi heller at du kikker på fugler fra fastlandet! Skarvene, måkene, og de andre sjøfuglene reiser nemlig mye rundt for å lete etter mat, og da er det ikke uvanlig at de dukker opp i fjæra eller ute på sjøen nært land. Ta deg en tur ned i fjæra ved for eksempel Vik eller Vennesund og se på fuglene her. Da forstyrrer du dem ikke og det er de takknemlige for!

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Horsvær

Viktig informasjon til turen

Horsvær er et naturreservat, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

På Horsvær forskes det på sjøfugl

På Horsvær overvåkes sjøfuglene av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med folk fra BirdLife. Overvåkning av sjøfugl er viktig slik at vi kan følge med på hvordan det går med dem og hva som må gjøres for at sjøfuglene skal klare seg, også i fremtiden. En av de som har jobbet med sjøfuglene på Horsvær, og som kjenner området og fuglene godt, er Morten Helberg som jobber i BirdLife Norge.

 • Foto: Morten Helberg

  Fugleeksperten Morten

  har vært interessert i fugler siden han var liten. Nå jobber han i BirdLife med å skaffe kunnskap om sjøfuglene i Norge. Svartbaken er favorittfuglen til Morten, og derfor er Horsvær et av Mortens favorittsteder for her hekker det mange svartbak! «På Horsvær var jeg første gang i 2005 på feltarbeid for NINA. Dette var et utrolig godt år for sildemåkene som hekker her, trolig bedre enn noen av årene vi har sett siden» forteller han.

 • Lurer du på noe om Horsvær eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med Morten da vel! Epost: morten.helberg@birdlife.no

For noen går det greit, for andre går det dårlig

For sildemåka går det i perioder bra på Horsvær. Det er spesielt når minken ikke er på øya at det går bra, og i noen år har det derfor vært mange sildemåkeunger som vokser opp. Også for skarvene på Horsvær er det i perioder tøft. Det er flere grunner til at det går dårlig med fuglene.

 • Mindre mat i havet enn før

  Sjøfugler trenger mat fra havet for å overleve. Dessverre har det de siste tiårene blitt mindre og mindre mat i havet som de kan spise på grunn av klimaendringer og overfiske. Når fuglene ikke får nok mat, kan de sulte i hjel og forsvinne fra området.

 • Fremmede arter spiser egg og fugleunger

  Minken ser kanskje søt ut, men ikke la deg lure! Det lille rovdyret kan nemlig gjøre stor skade i sjøfuglkolonier. Minken er flink til å svømme, og svømmer lett ut til Horsvær hvor den stjeler egg. Minken er ikke en naturlig del av naturen på øya, og fuglene får derfor ikke beskyttet seg mot den.

 • Forsøpling

  Hvert år havner det mye forskjellig plast i havet. Plast kan være farlig for fugler. Fuglene kan for eksempel spise plasten og skade seg eller sulte, for plast har jo ikke noe næring. Fiskegarn som driver rundt kan også være farlig fordi fuglene kan sette seg fast i det og drukne.