Åkersvika

De viktige våtmarkene i Åkersvika ligger i Innlandet fylke.

Registrer fugler du ser ved Åkersvika
Foto: Jonas Langbråten

Åkersvika endrer seg gjennom året, noen ganger er det mye vann og fuktig, andre ganger er det nesten tørt. Disse endringene gjør at fugler med ulike behov kan bo ved Åkersvika!

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Åkersvika er en populær hvileplass for fugler på lange reiser. Ute på vannet eller på de fuktige våtmarksøyene kan fuglene hvile seg uten å være redde for å bli forstyrret.

 • Perfekt sted å bygge reir

  Fuglene vil ikke at noen skal finne reiret deres, så da gjelder det å finne en plass hvor redet er godt skjult. I den høye vegetasjonen rundt breddene og ute på våtmarkene I Åkersvika er det masse med fine skjulesteder å bygge reir.

 • Massevis av mat

  Akkurat som oss mennesker trenger fugler å spise mat, og akkurat som oss spiser fugler mange forskjellige ting. Åkersvika er litt som en hotellbuffet med masse god mat. Her finnes det planter, insekter og kryp, frø, og fisk, noe for enhver fugl som besøker Åkervika.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Når vannet synker i Åkersvika og mudderflatene kommer til syne, tar det ikke lang tid før fuglene er på plass i store antall. På de fuktige mudderflatene samles de for å finne mat. Ivrige etter å finne en matbit stikker de nebbene ned i mudderet og leter seg frem til noe spiselig.

Noen fugler bruker ikke tid på å rote i mudderet, men spiser heller planter. Kortnebbgåsa vagger fornøyd rundt i området mens den spiser på plantene den finner her. Åkersvika er som en veikro for kortnebbgås på vår- og høsttrekk og det kan samles så mange som 2000 kortnebbgås her!

Den skarpsynte hønsehauken kan du og møte på i Åkersvika, hvis du er heldig. Den alvorlige rovfuglen sitter ofte i et tre eller på et gjerde og speider etter mus, harer og andre fugler.

La oss bli enda bedre kjent med hønsehauken og de andre fuglene i Åkersvika!

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Krikkand – Variert kosthold er viktig

Det kan være kjedelig å spise det samme hele tiden, og forandring kan være både fint – og nødvendig. Krikkanda bytter diett om vinteren og sommeren. Om sommeren spiser den insekter, muslinger og andre dyr den finner i ferskvann ved reiret sitt. Om vinteren kan det være vanskelig å få tak i sommermaten og krikkanda bytter da til å spise planter.

Storspove – rekorden som smaker

I åpent landskap, mellom lyngheier, myrer og strandenger i fjæra finner du fuglen med Norges lengste nebb. Nebbet til storspoven er nemlig 10-15 centimeter! Storspoven finner maten sin i gjørme og sand., og spiser bittesmå insekter og kryp som er nesten umulige å få øye på. Det lange nebbet fungerer litt som en pinsett som storspoven bruker til å plukke ut de små krypene fra gjørma.

Brushane – skal vi danse?

Om våren foregår årets største begivenhet, iallefall for brusfuglene. I annledningen har hannene pyntet seg med praktfulle fjær rundt hode og hals, noen har gått for en vakker lys fjærdrakt, andre for en mørkbrun en. De inntar sine faste plasser på lekplassene i myra, og hunnene samler seg for å se på. Så begynner hannene sin iøyenfallene dans. De hopper opp og ned mens de bruser med fjærene. Ofte utfordrer de hverandre for å se hvem som er den beste danseren. Den heldige vinneren får ta med seg damene hjem.

Hønsehauk – et lyn mellom trærne

I gammel furuskog bør mus, hare, småfugl og til og med storfugl passe seg for en lynrask jeger. Hønsehauken kan ta bytter som er større enn den selv! Som et lyn farer hønsehauken mellom trærne og kaster seg over byttet før det rekker å skjønne hva som skjer.

Besøk fuglene som bor her

Det er mulig å gå tur rundt Åkersvika hele året, men fuglelivet er nok mest interessant om våren, sommeren og høsten. På våren samles mange gjess, ender, måker og vadefugler i Åkersvika før de reiser videre nordover. Da vil du kunne se arter som kortnebbgås, krikkand, storspove, gråmåke, stokkand, laksand, hettemåke, fiskemåke og mange flere. Flere forskjellige rovfugler hekker i nærområdet og jakter i Åkersvika, så hold utkikk etter dem!

Sjekk ut våre turtips i kartet under. God tur!

Åkersvika rundt

En sykkeltur rundt Åkersvika hvor man kan stoppe underveis for å se på fugl er ideelt dersom man ønsker å oppleve området og fuglelivet fra litt ulike vinkler. Dette øker også sjansen for å se mye og ulike typer fugl. På denne turen kan man stoppe innom alle de andre lokalitetene som er nevnt på siden. Parkering ved Vikingskipet Hamar. Turen er cirka 10 km lang. 

Fugletårnet ved Svartelvdeltaet

Området er preget av våtmark i elvedeltaet og er samlet sett det beste fugleområdet i Åkersvika. Her trives mange ulike typer fugl. Mange spurvefuglarter holder til i skogen, og flere rovfuglarter jakter i deltaet. Når det er lav vannstand og mudderbankene synes tidlig på høsten, raster mange vadefuglarter her. Egen parkeringsplass med skilt “Fugletårn” langs Kjonerudvegen. Turen egner seg for skoleklasser.

Stranda på Espern

Fra Espern har man god utsikt ut over den ytre delen av Åkersvika og fuglelivet. Fra slutten av mars raster måker, ender og gjess ofte i store antall. NB! Området blir etter hvert bygd ut med boliger og blir trolig mindre tilgjengelig i anleggsperioden. Turen egner seg for skoleklasser.

Fugletårnet ved Flagstadelvdeltaet

Fra fugletårnet ved utløpet til Flagstadelva har man god oversikt over elvedeltaet og fuglene som finnes her. Parkering ved nordsiden av riksvei 25, på motsatt side av handelsparken Midtstranda. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Jon Bekken

  1. Åkersvika rundt.

  En sykkeltur rundt Åkersvika hvor man kan stoppe underveis for å se på fugl er ideelt dersom man ønsker å oppleve området og fuglelivet fra litt ulike vinkler. Dette øker også sjansen for å se mye og ulike typer fugl. På denne turen kan man stoppe innom alle de andre lokalitetene som er nevnt på siden. Parkering ved Vikingskipet Hamar. Turen er cirka 10 km lang. 

 • Foto: Jon Bekken

  2. Fugletårnet ved Svartelvdeltaet.

  Området er preget av våtmark i elvedeltaet og er samlet sett det beste fugleområdet i Åkersvika. Her trives mange ulike typer fugl. Mange spurvefuglarter holder til i skogen, og flere rovfuglarter jakter i deltaet. Når det er lav vannstand og mudderbankene synes tidlig på høsten, raster mange vadefuglarter her. Egen parkeringsplass med skilt “Fugletårn” langs Kjonerudvegen. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Jon Bekken

  3. Stranda på Espern.

  Fra Espern har man god utsikt ut over den ytre delen av Åkersvika og fuglelivet. Fra slutten av mars raster måker, ender og gjess ofte i store antall. NB! Området blir etter hvert bygd ut med boliger og blir trolig mindre tilgjengelig i anleggsperioden. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Jon Bekken

  4. Fugletårnet ved Flagstadelvdeltaet.

  Fra fugletårnet ved utløpet til Flagstadelva har man god oversikt over elvedeltaet og fuglene som finnes her. Parkering ved nordsiden av riksvei 25, på motsatt side av handelsparken Midtstranda. Turen egner seg for skoleklasser.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Åkersvika

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Åkersvika er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Åkersvika eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Hedmark da vel! epost: hedmark@birdlife.no

Noen av fuglene klarer seg bra, mens for andre går det dårlig

Åkersvika har endret seg de siste årene. Dette er positivt for noen fugler, men ikke for andre. Gjess og ender er de fuglene som nå trives best ved Åkersvika på trekkene om våren og høsten. Faktisk trives de så bra at flokkene som kommer hit har blitt enda større. For andre går det ikke like bra. Brushanen og vipa som begge har pleid å hekke ved Åkersvika har nesten forsvunnet helt. Det er først og fremst ulike typer menneskelig aktivitet som truer fuglene i Åkersvika.

 • Fuglene sine leveområder forsvinner

  Åkersvika er stadig under press når det kommer til arealendringer. Det har for eksempel blitt bygget ut firefelts motorvei gjennom naturreservatet. Utbyggingen har ført til at viktig våtmark har gått tapt, og dermed har fuglene mistet noen av sine viktige leveområder.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Åkersvika ligger nærme bebyggelse og motorvei. Det fører til økt forstyrrelse i områdene. Områdene brukes til friluftsliv, båtkjøring og bilkjøring. Dette er ikke vanlige aktiviteter i naturen og kan gjøre fuglene stresset.

 • Endringer i vannstand skaper problemer

  Åkersvika hører til Mjøsa, hvor vannstanden reguleres av mennesker. Unaturlig regulering av vannstand kan føre til at fuglenes leveområder blir utilgjengelige for dem. Da har de ikke noe sted å bygge reir eller finne mat.