• Klipper fulle av reirplasser

  Hornøya er en svært viktig hekkeplass for sjøfugl. De bratte fjellveggene på denne isolerte øya er perfekte til å bygge reir i, for her finnes det ingen rovdyr som kan spise opp eggene eller fugleungene.

 • Et viktig vinterhjem

  Mange fugler bruker Varangerfjorden som bosted om vinteren, og noen kommer fra andre steder i verden. Her finner de både mat og hvilesteder.

 • Mat i havet og fjæra

  I Varangerfjorden finnes det mat både i fjorden og i fjæra. I havet finnes fisk, skjell og krabber, og sjøfuglene bruker flere timer hver dag på å fiske etter disse godbitene. I fjæra finnes småkryp, ormer og annet snadder som fuglene leter etter i mudderet.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Varangerfjorden er en viktig hvileplass for gjess og andre fugler. De langstrakte fjærene er fylles av fugler som både spiser og hviler seg.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Varangerfjorden er en naturopplevelse i seg selv med sin vakre natur, men det er helt klart også en fantastisk plass å oppleve et spektakulært fugleliv!

Det er om sommeren naturen virkelig våkner til liv. Da fylles luften med lyden av sjøfuglene som er på vei til fjorden og Hornøya for å hekke. Og så kommer jo rødnebbterna nordover igjen, etter å ha tilbrakt vinteren på andre siden av jordkloden!

Du kan bli enda bedre kjent med fuglene i Varangerfjorden og Hornøya videre nedover på siden. Vil du lære mer om en bestemt fugl? Trykk på navnet dens for å lære mer!

Stellerand – synkronsvømmeren

Om vinteren lever stellerender sammen i store flokker. Disse store flokkene svømmer og dykker ofte synkront. Dersom flokken er stor nok, kan det skapes større bølgeeffekt av at endene dykker ned og kommer opp av vannet sammen. Denne oppførselen skyldes trolig leting etter mat, hvor flere nebb er bedre enn ett. Her snakker vi lagarbeid!

Ærfugl – blåskjellknuseren

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

Lunde – havets papegøye

I fuglefjellene i Norge kan du se etter den vakre lundefuglen. Det fargerike, kraftige nebbet står i kontrast til den svarte og hvite kroppen. Faktisk minner lunden litt om både pingvin og papegøye, så det er ikke rart at den ofte blir kalt sjøpapegøye. Hvem vet, kanskje hadde sjøfarende vikinger en lunde på skulderen?

Lomvi – flyturen som ble en svømmetur

Hver høst reiser mange fugler fra hekkeplassene sine mot sine vinterhjem andre steder i verden. De fleste tar vingene fatt når de skal på lange reiser, men det gjør ikke lomvihannen og ungene hans. For ungene er ikke flyvedyktige og far selv er i ferd med å få nye flyvefjær og kan derfor heller ikke fly i en periode. Derfor svømmer den lille familien hele veien fra fuglefjellet og frem til vinterhjemmet i Barentshavet.

Fjellvåk – fuglen som kan se usynlige farger

Få har så skarpt syn som fjellvåken. Men hvordan klarer den å se små mus på lang avstand? Forskere tror at en av grunnene til det gode synet er at fjellvåken kan se UV-farger. UV-farger er usynlige for oss mennesker. Smågnagere markerer området sitt med duft, og disse markeringene er synlige i UV-lys! Fjellvåken ser hvor byttedyret er ved å bruke UV-synet sitt!

Besøk fuglene som bor her

Varangerfjorden er områder med spennende fugleliv hele året. Om vinteren kan du se ender ute i fjorden. Det er stellerand og praktærfugl som er de mest populære å se etter, men det er også andre fugler i fjorden du kan lete etter. Om sommeren er mengdene lappspove, brushane, tjeld, sandlo og myrsniper i fjæreområdene helt enormt! Rødnebbterne og måker hekker også flere steder langs fjorden. Se også etter jordugle og fjellvåk.

Området er ekstremt stort med mange spredte lokaliteter og en tur bør derfor planlegges godt dersom man ikke bor i traktene. Pass spesielt på å kartlegge hvor bensinstasjoner befinner seg da det kan være langt mellom disse. God tur!

Varangerbotn

Innerst i Varangerfjorden ligger Varangerbotn. Her finnes store mudderflater som eksponeres ved lavvann. Når tidevannet stiger flytter fuglene seg lenger innover mot land og man kan derfor se store antall fugl dersom man følger tidevannet og er på plass i god tid før det har steget helt. Det finnes fugletårn i området, ved utløpet av Hildurbekken. Ved utløpet av Vesterelva har man også godt utsyn utover de store mudderflatene og indre del av fjorden.

Nesseby naturreservat

På Nesseby ligger et flott naturreservat. Reservatet er preget av gruntvannsområder og mudderflater ved lavvann. Her kryr det av vadere, spesielt under vår- og høsttrekk. Et nes preger også området og i den kortvokste lyngvegetasjonen hekker mange fugler, så her vil det være mye aktivitet på våren og tidlig på sommeren. Pass på så du ikke begir deg for langt up på neset og forstyrrer de hekkende fuglene!

Vadsø

På Vadsø er det litt mer bebyggelse enn de andre lokalitetene på Varangerhalvøya. Her finner vi fuglene tett på mennesklig bebyggelse, spesielt i havna og områdene rundt. På selve Vadsøya har man god utsikt over fjorden og fastlandet, da spesielt mudderflatene på østsiden av Vadsøya og fastlandet.

Vardø

Vardø består av to øy-deler som er forbundet. Den langstrakte øya nærmest fastlandet har mange fine lokaliterer. Fra sentrum kan man kjøre ut mot fyret helt nord på øya, eventuelt sykle på sommeren. I havna finnes et aktivt fiskemottak så her er det en del sjøfugl. Ved Vardøhus fort ligger Sunddammen hvor en del vadere ofte oppholder seg. 

På Vardøya, øydelen ytterst mot havet har to spesielt interessante lokaliteter, Hasselnesset og Gullringnes. Her ser man ofte store mengder sjøfugl.

Hornøya

Hornøya nås kun med båt. Ute på øya finnes det et fugletårn og fra båten kan man observere de mange sjøfuglene i klippene på øya. Ta kontakt med havnevakta for info om rutetider for båten. Husk på at det er ferdselsforbud i perioden 1. mai og 15. august på Hornøya og naboøya Reinøya, bortsett far fyret på Hornøya så i denne perioden får man nøye seg med å se fuglene herfra eller fra båt.

 • Foto: Tormod Amundsen

  1. Varangerbotn.

  Innerst i Varangerfjorden ligger Varangerbotn. Her finnes store mudderflater som eksponeres ved lavvann. Når tidevannet stiger flytter fuglene seg lenger innover mot land og man kan derfor se store antall fugl dersom man følger tidevannet og er på plass i god tid før det har steget helt. Det finnes fugletårn i området, ved utløpet av Hildurbekken. Ved utløpet av Vesterelva har man også godt utsyn utover de store mudderflatene og indre del av fjorden.

 • Foto: Tormod Amundsen

  2. Nesseby naturreservat.

  På Nesseby ligger et flott naturreservat. Reservatet er preget av gruntvannsområder og mudderflater ved lavvann. Her kryr det av vadere, spesielt under vår- og høsttrekk. Et nes preger også området og i den kortvokste lyngvegetasjonen hekker mange fugler, så her vil det være mye aktivitet på våren og tidlig på sommeren. Pass på så du ikke begir deg for langt up på neset og forstyrrer de hekkende fuglene!

 • Foto: Tormod Amundsen

  3. Vadsø .

  På Vadsø er det litt mer bebyggelse enn de andre lokalitetene på Varangerhalvøya. Her finner vi fuglene tett på mennesklig bebyggelse, spesielt i havna og områdene rundt. På selve Vadsøya har man god utsikt over fjorden og fastlandet, da spesielt mudderflatene på østsiden av Vadsøya og fastlandet.

 • Foto: Tormod Amundsen

  4. Vardø .

  Vardø består av to øy-deler som er forbundet. Den langstrakte øya nærmest fastlandet har mange fine lokaliterer. Fra sentrum kan man kjøre ut mot fyret helt nord på øya, eventuelt sykle på sommeren. I havna finnes et aktivt fiskemottak så her er det en del sjøfugl. Ved Vardøhus fort ligger Sunddammen hvor en del vadere ofte oppholder seg. 

  På Vardøya, øydelen ytterst mot havet har to spesielt interessante lokaliteter, Hasselnesset og Gullringnes. Her ser man ofte store mengder sjøfugl.

 • Foto: Tormod Amundsen

  5. Hornøya.

  Hornøya nås kun med båt. Ute på øya finnes det et fugletårn og fra båten kan man observere de mange sjøfuglene i klippene på øya. Ta kontakt med havnevakta for info om rutetider for båten. Husk på at det er ferdselsforbud i perioden 1. mai og 15. august på Hornøya og naboøya Reinøya, bortsett far fyret på Hornøya så i denne perioden får man nøye seg med å se fuglene herfra eller fra båt.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Varangerfjorden med Hornøya

Viktig informasjon til turen

Noen av de viktige fugleområdene i Varangerfjorden og Hornøya er vernede, og det betyr at spesielle regler gjelder her. Det er viktig at du følger disse reglene slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Varangerfjorden, Hornøya eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Finnmark da vel! epost: finnmark@birdlife.no

Fuglene i fjorden sliter

Mange av fuglene, både i Varangerfjorden og på Horn- og Reinøya sliter. Sjøfuglkoloniene på øyene blir stadig mindre og i fjorden blir stelleranda snart et sjeldent syn. Noen år greier noen av artene seg bra. For eksempel var 2022 et godt år for krykkjene. Dessverre er ikke et eller to gode år nok til at bestandene blir stabile. Fuglene i Varangerfjorden møter mange utfordringer som gjør livet vanskelig for dem.

 • Mindre mat i havet enn før

  Overfiske og utvidelse av oljenæringen i området, samt mye båttrafikk hindrer fuglene fra å finne nok mat. Da har de ikke nok mat å gi til ungene sine og ungene kan sulte i hjel. Mangel på mat skyldes også varmere hav som følge av klimaendringene.

 • Klimaendringer påvirker fugler

  Klimaendringene påvirker fuglene både ved at de ikke finner nok mat, og ved at ekstremvær tar livet av dem. Ekstremvær kan slite ut fuglene og hindre dem fra å finne nok mat slik at de dør av sult. Mye regn kan også føre til at reir ødelegges og fugleungene fryser i hjel.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Økoturisme er populært i Varangerfjorden og rundt Hornøya, spesielt om sommeren. All denne aktiviteten virker forstyrrende på hekkende fugler, de kan jo ikke vite at mennesker bare ønsker å se på dem og ikke spise dem og ungene deres.

 • Varangerfjorden mangler vern

  Det er bare noen få, små områder i Varangerfjorden som er vernede. Områder som ikke har noe vern er mer utsatt for ødeleggelse og forstyrrelser, og det er jo ikke bra for fuglene!