Dokkadeltaet

Det frodige Dokkadeltaet ved utløpene til elvene Etna og Dokka ligger i Innlandet fylke.

Registrer fugler du ser ved Dokkadeltaet
Foto: Geir Høitomt

Sett ovenfra minner Dokkadeltaet om abstrakt kunst, laget av naturen selv. Denne kunsten består av viktig våtmark og sumpmark som huser enorme mengder fugl vår, sommer og høst.

 • Mat både på land og i vann

  På våren tørrlegges mudderbankene i Dokkadeltaet, og her finner fuglene masse mat! Mange vannplanter trives i deltaet og tiltrekker seg gressende ender, gjess og svaner. Rovfugl speider ofte etter mat fra plassene sine i trærne rundt deltaet. De forsyner seg av fisk i vannet eller mus på jordet.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Dokkadeltaet er en av de største og viktigste hvileplassene for våtmarksfugl på Østlandet. De har ofte noen krav til et område dersom de skal ta turen. Det må være tilgang på vann og fuktige områder, slik at de kan finne riktig mat og hvile uforstyrret, og det finner de i Dokkadeltaet!

 • Mange fine plasser å bygge reir

  I lappeteppet av våtmark, sumpmark og skogsmark er det mange fugler som bygger reir. På de utilgjengelige små våtmarksøyene og i sivet får vannfuglene ha redene sine i fred for mennesker og sulte rovdyr. I skogene bygger også rovfugl og småfugl reirene sine.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

I Dokkadeltaet yrer det av fugleliv. Om sommeren bæres lydene av fuglesang og fugleskrik over deltaet. Hvor mange arter hører du, og hvor mange klarer du å få øye på?

Noen fugler er bare innom Dokkadeltaet på et kort besøk for å ta seg en hvil før de reiser videre.  Kortnebbgåsa er en slik hedersgjest i Dokkadeltaet. Så mange som 6000 kortnebbgås bruker dette området som hvileplass på våren på vei mot hekkeplassene sine på Svalbard!

Du kan lese mer om fuglene ved Dokkadeltaet videre nedover på siden.

 

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Toppdykker – dykker i toppklasse

Blant siv og takrør glir en rødøyd fugl. Den voksne toppdykkeren bruker tiden sin på det den er best på, å dykke etter små fisk. Det lange smale nebbet er perfekt for å snappe opp fisk som svømmer rundt i vannet! Toppdykkeren er også veldig god til å svømme, og bruker både føttene og vingene til å bevege seg under vann.

Fiskeørn – Ikonisk manøver

Du har sikkert vært på fisketur og opplevd hvor lang tid det kan ta før man får fisk? Dette problemet har ikke fiskeørna for den er så flink til å fiske at den i gjennomsnitt fanger en fisk hvert 12 minutt! En av grunnene til at fiskeørna er så god til å fiske er at den kan snu en av tærne sine rundt sånn at foten blir som kloa på en klomaskin. Da har fiskeørna et skikkelig godt grep om fisken!

Vipe – fullstendig bakoversveis

Vipa er en stilig liten vadefugl. Den svarte og hvite fjærdrakten har et metallaktig skjær, litt som et kult partyantrekk. Men det flotteste med vipa er sveisen. Hodefjærene er lange og ligger bakover på hodet. For vipa er det sånn at den med mest bakoversveis er den stiligste av dem alle.

Besøk fuglene som bor her

Dokkadeltaet er en flott naturopplevelse og et hyggelig sted å oppleve et variert fugleliv,  men husk på å vise hensyn til naturen og fuglene som bor her.

Det er flest fugler ved Dokkadeltaet om våren, sommeren og høsten, så hvis du vil se på fugl er dette de beste tidene å dra ut på. Hvilke fugler du ser vil avhenge av tiden på året. Kortnebbgåsa er for eksempel her en kort stund om våren, mens fiskeørna, toppdykkeren og sangsvanene er her hele sommeren.

Vi har funnet frem til de beste turene for å oppleve fuglelivet rundt Dokkadeltaet. Du kan utforske disse i kartet under. God tur!

 

Fugletårnet på Odnes

Fugletårnet på Odnes finner vi på østsiden av deltaet. Herfra har man god utsikt utover store deler av deltaet og områdene rundt. Tårnet står godt plassert slik at man kan observere mye fugl på våren når vannstanden er lav og mudderbankene er fulle av fugler. Parkering ved Gamlevegen 84, Naturhuset. Turen egner seg for skoleklasser. 

Leveggen ved Jevnakervegen

På sørsiden av deltaet har våtmarkssenteret etablert en levegg med kikkehull ut mot deltaet. Her kan man nyte fuglelivet året rundt. 

Våten

Ved våtmarkssenterets feltstasjon er det etablert et offentlig grøntområde. Her er det gode muligheter til å oppleve fuglelivet på nært hold. Turen er forholdsvis enkel og passer for de fleste. 

Lands museums Løe

Lengre opp mot utløpet av elvene har Lands museum restaurert en løe. Herfra har man god utsikt ut mot de mange øyene i deltaet, og alt fuglelivet som hører med. Her kan man sitte uansett årstid og vær! Begynn turen ved Museet, her finnes informasjon om hvordan man kommer seg ut til løa. Turen egner seg for skoleklasser. 

 

 • Foto: Trond Øigarden

  1. Fugletårnet på Odnes.

  Fugletårnet på Odnes finner vi på østsiden av deltaet. Herfra har man god utsikt utover store deler av deltaet og områdene rundt. Tårnet står godt plassert slik at man kan observere mye fugl på våren når vannstanden er lav og mudderbankene er fulle av fugler. Parkering ved Gamlevegen 84, Naturhuset. Turen egner seg for skoleklasser. 

 • Foto: Trond Øigarden

  2. Leveggen ved Jevnakervegen.

  På sørsiden av deltaet har våtmarkssenteret etablert en levegg med kikkehull ut mot deltaet. Her kan man nyte fuglelivet året rundt. 

 • Foto: Per Ivar Nicolaisen

  3. Våten.

  Ved våtmarkssenterets feltstasjon er det etablert et offentlig grøntområde. Her er det gode muligheter til å oppleve fuglelivet på nært hold. Turen er forholdsvis enkel og passer for de fleste. 

 • Foto: Trond Øigarden

  4. Lands museums Løe.

  Lengre opp mot utløpet av elvene har Lands museum restaurert en løe. Herfra har man god utsikt ut mot de mange øyene i deltaet, og alt fuglelivet som hører med. Her kan man sitte uansett årstid og vær! Begynn turen ved Museet, her finnes informasjon om hvordan man kommer seg ut til løa. Turen egner seg for skoleklasser. 

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Dokkadeltaet

Viktig informasjon til turen

Dokkadeltaet er et naturreservat, og det betyr at spesielle regler gjelder for dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her. Husk på at i tida fra og med 15. mars frem til og med 31. oktober er all ferdsel på tørrlagte mudderbankområder og motorisert ferdsel til vanns og til lands forbudt. 

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Ved Dokkadeltaet jobber en gjeng engasjerte folk

Ved Dokkadeltaet ligger «Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS», og her jobber en rekke engasjerte folk med å øke kunnskapen om naturen rundt oss. De som jobber ved Dokkadeltaet er konsulenter som utfører arbeid for kommuner, Miljødirektoratet, Statsforvalteren og mange andre. Men de driver også med naturundervisning og lærer bort den viktige kunnskapen sin!

Du kan derfor komme på besøk til Dokkadeltaet og våtmarkssenteret for å lære mer om naturen og fuglene her. En av dem som jobber ved våtmarkssenteret er Anne-Gri Henriksen.

 • Foto: Bjørn Haslerud

  Rådgiver Anne-Gri

  jobber i Dokkadeltaet Våtmarkssenter som rådgiver innen ornitologi (fuglekunnskap). Fugleinteressen har hun med seg fra barndommen, og er en ivrig formidler av fuglenes livsvilkår og det økende presset på deres leveområder. Hun er aktiv i BirdLife og har styreverv i både lokallag, fylkeslag og sentralstyret.

 • Har du spørsmål om Dokkadeltaet og fuglene her?

  Ta kontakt med Anne-Gri! Epost: annegri.henriksen@gmail.com

Hvordan går det med fuglene i Dokkadeltaet?

De aller fleste av fugleartene ved Dokkadeltaet klarer seg ganske bra. Trekkfuglene, som kortnebbgåsa, finner nok mat og får hvilt seg før de reiser videre. Fuglene som sliter mest er de som hekker i våtmark og kulturmark. Den lille vipa sliter veldig og har nesten forsvunnet fra området. Også hettemåkene som pleide å ha store kolonier i våtmarka er nesten borte. Det er først og fremst vi mennesker som gjør livet tøft for fuglene i Dokkadeltaet.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Dokkadeltaet brukes hyppig til friluftsliv, fiske og båtkjøring. Fugler kan være skeptiske til oss mennesker, spesielt i hekketiden og trekktider, fordi de er redde for at vi skal skade dem. Blir det for mye menneskelig aktivitet kan fuglene bli redde og forlate området.