Dovrefjell

Dovrefjell strekker seg over flere fylker og ligger i Trøndelag, Møre og Romsdal, og Innlandet.

Registrer fugler du ser ved Dovrefjell
Foto: Thor Østbye

Oppe på Dovrefjellet er det et åpent landskap mange fugler trives i. Ved de mange vannene og våtmarkene kan vi møte på sjeldne fugler!

 • Perfekt sted å bygge reir

  I sivet rundt vannkanten, i kriker og kroker i steinrøysa eller i bratte klippevegger finnes det massevis av gode skjulesteder å bygge reir. Alle fuglene som hekker på Dovrefjellet er godt tilpasset et liv i fjellet!

 • Mat til enhver fugl

  På Dovrefjell er det også mye forskjellig mat som fuglene kan spise. Noen år er det så mange mus og lemen at rovfuglene nesten har for mye å spise! I vannene rundt om i fjellet er det også bra med fisk og insekter til de fuglene som liker det.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Fuglene er en viktig del av naturen på Dovre. Hver vår kommer fugler fra fjern og nær for å hekke.

Den sjeldne dobbeltbekkasinen har noen av sine viktigste hekkeplasser på Dovre, og hver vår holder de på med et av Norges mest spektakulære show! Dobbeltbekkasinen er nemlig en av kun fire fuglearter i Norge som driver med «leik». Leik er en oppvisning hvor hannfugler samles for å vise seg frem for damene, og kun hannene med det beste showet får seg kjæreste for sommeren!

Du kan lære mer om dobbeltbekkasinen og fire andre fuglearter vi møter på Dovrefjell videre nedover på siden.

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Sjøorre – samles i store flokker

Om våren returnerer sjøorren til hekkeplassen sin. Noe som er spesielt med sjøorren, er at hunnen alltid reiser tilbake til det området hun selv vokste opp. Kanskje har hun hjemlengsel? Her finner hun seg en partner, slår seg til rette og får sine egne unger. Neste år vil også hennes døtre returnere til det samme stedet.

Jaktfalk – i kongens hoff

På grunn av sitt skarpe syn og lynraske reflekser har jaktfalken vært en populær medhjelper på jakt gjennom historien, både i Europa og Asia. I middelalderen i Europa var det faktisk bare kongen selv som fikk bruke jaktfalk under jakta. Fuglen ble brukt til å fange små dyr som harer og kaniner.

Jordugle – ugle på reisefot

Hvert år, når snøen har lagt seg, reiser jordugla ut på tokt. Dette skyldes at jordugla kun spiser smågnagere som mus, og om vinteren er disse små dyrene skjult under snøen. Derfor reiser jordugla lengre sør hvor snøen ikke kan skjule maten for den. Det er ikke helt uvanlig å finne hvilende jordugler på båter og oljeplattformer midt ute på havet, milevis fra land. Litt av en eventyrlysten liten ugle!

Dobbeltbekkasin – ingen tid å miste

Om høsten reiser dobbeltbekkasinen sørover, helt til Sahara i Nord-Afrika. Dit er det langt, og mange trekkfugler bruker lang tid på å komme frem. Dobbeltbekkasinen derimot har ingen tid å miste. I hastigheter opp til nesten 100 kilometer i timen flyr denne fuglen over 6000 kilometer uten stopp!

Besøk fuglene som bor her

På Dovrefjell finnes naturopplevelser du ikke får noe annet sted i Norge. Det digre moskusfeet vandrer over viddene her sammen med reinen på leting etter mat.

Dersom du vil oppleve fuglelivet på Dovre er våren og sommeren den beste tiden. Da er nemlig fjellfuglene her for å hekke og da kan du se arter som havelle, sjøorre, svartand, bergand og toppand ved fjellvannene, og jaktfalk, jordugle, fjellvåk, fjelljo, dobbeltbekkasin, temmincksnipe, sandlo og myrsnipe på våtmarkene.

Husk på å vise hensyn til fuglene, spesielt når de hekker! Dersom du har mistanke om at du har skremt en fugl vekk fra redet bør du forlate området så fort som mulig så ikke eggene eller ungene blir værende alene for lenge.

På Dovrefjell finnes det utrolig mange turer man kan gå for å oppleve fuglelivet. I kartet under kan du utforske våre beste turer i området ved å trykke på et av de oransje ikonene. God tur!

Fokstumyra fugletårn

Terrenget er lett og det er sti hele veien. Ved fugletårnet blir terrenget åpent og en ser lange strekninger utover myra og mot Horrtjerna. Mulighetene for å se arter som myrhauk, jordugle, tårnfalk og trane er ganske store om en tar seg litt tid oppe i tårnet. Herfra vil en med kikkert også kunne se storlom på vannene og kanskje brushane. Gå samme sti tilbake for å unngå å forstyrre fuglene rundt myra. Husk på at i tiden mellom 1. mai til 1. august er all ferdsel forbudt.

 

Herkinn

På Herkinn ligger besøkssenteret for Dovrefjell nasjonalpark. Her kan du lære mer om nasjonalparken og villreinen som bor her. Fra Herkinn kan man gå til Viewpoint Snøhetta. På turen kan du få med deg mye spennende fugl om du stopper opp og tar en titt rundt deg. Arter som heilo, steinskvett og heipiplerke er vanlige her.

Storhusranden observasjonstårn

Tårnet ligger nordlig ende av Fokstumyra. Herfra er det god utsikt mot store myrområder i reservatet, med gode muligheter for å se fugler som trane, myrhauk og jordugle, og ikke minst elg som nesten alltid befinner seg ute i disse myrområdene.

 • Foto: Jon Opheim

  1. Fokstumyra fugletårn.

  Terrenget er lett og det er sti hele veien. Ved fugletårnet blir terrenget åpent og en ser lange strekninger utover myra og mot Horrtjerna. Mulighetene for å se arter som myrhauk, jordugle, tårnfalk og trane er ganske store om en tar seg litt tid oppe i tårnet. Herfra vil en med kikkert også kunne se storlom på vannene og kanskje brushane. Gå samme sti tilbake for å unngå å forstyrre fuglene rundt myra. Husk på at i tiden mellom 1. mai til 1. august er all ferdsel forbudt.

   

 • Foto: Gunnar Gundersen

  2. Herkinn.

  På Herkinn ligger besøkssenteret for Dovrefjell nasjonalpark. Her kan du lære mer om nasjonalparken og villreinen som bor her. Fra Herkinn kan man gå til Viewpoint Snøhetta. På turen kan du få med deg mye spennende fugl om du stopper opp og tar en titt rundt deg. Arter som heilo, steinskvett og heipiplerke er vanlige her.

 • Foto: Thor Østbye

  3. Storhusranden observasjonstårn.

  Tårnet ligger nordlig ende av Fokstumyra. Herfra er det god utsikt mot store myrområder i reservatet, med gode muligheter for å se fugler som trane, myrhauk og jordugle, og ikke minst elg som nesten alltid befinner seg ute i disse myrområdene.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Dovrefjell

Viktig informasjon til turen

Dovrefjell er en nasjonalpark, og det betyr at det finnes egne regler for dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for nasjonalparker her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Fuglelivet på Dovrefjell er viktig for mange

Dovrefjell er et stort område med mange entusiastiske fugleinteresserte. Hvert år er medlemmer i BirdLife Norge med på feltarbeid i regi av Statens Naturoppsyn oppe på Dovrefjell. På Fokstumyra teller de fuglene hvert år. Dette er viktig for at vi skal kunne se hvordan det går med fuglene over tid. En av de som besøker fuglene på Fokstumyra hvert år er Jon Opheim.

 • Foto: Jon Opheim

  Fugleentusiast Jon Opheim

  har alltid vært glad i fjellet, og Fokstumyra har han et spesielt forhold til. Første gang han dro hit var i 1968 og her hadde han sitt første nære møte med natteravn.
  «På bare 3 meters hold kunne han – ved hjelp av billyset – studere fuglen som satt stille på en liten grusvei. Litt senere på natta begynte den å synge fra bjørkeskogen rett i nærheten», forteller han. Fugleentusiasmen ble ikke noe mindre etter dette, og noen år senere var han med å stifte NOF Gudbrandsdalen lokallag.

 • Har du spørsmål om fuglene på Dovre eller om området? Kontakt Jon da vel!

  Epost: jnopheim@gmail.com

Det går dårlig for fjellfuglene

De siste tiårene har lyden av fugler i fjellet sakte forsvunnet. Det er spesielt fuglene som bor på myr og ved innsjøer som ikke klarer seg like bra som før. Det er mange grunner til at fuglene ikke har det bra og forsvinner fra området.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Dovrefjell er et populært friluftsområde. Det fører til en hel del menneskelig aktivitet i naturen, spesielt om sommeren. Mange av stiene ligger veldig nærme steder hvor fuglene har reir og vandring langs stiene kan derfor skremme fuglene flere ganger om dagen.

 • Fuglenes leveområder endres

  Mange av myrene på Dovrefjell er i ferd med å gro igjen. Kratt, busker og trær tar over og det åpne landskapet forsvinner. Mange fjellfugler lever i åpent landskap, så når dette landskapet forsvinner har ikke fjellfuglene et sted å bo.