Ilene og Presterødkilen

I Vestfold fylke ligger vakre Ilene og Presterødkilen

Registrer fugler du ser ved Ilene og Presterødkilen
Foto: Paul Shimmings

Ilene består av strandenger der kyr beiter mellom store våtmarksområder. Presterødkilen er en langgrunn, næringsrik våtmark i overgangen mellom brakkvann og saltvann.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Noen fugler drar ut på lange reiser hvert år for å tilbringe vinteren i varmere land. På disse lange flyturene er det viktig at fuglene har trygge plasser på veien hvor de kan hvile og spise. På våtmarkene ved Ilene og Presterødkilen samles store flokker med gjess hvert år.

 • Massevis av mat på land og i vann

  I våtmarkene finnes det mye mat for sultne fugler. Gresslettene er perfekte for ender og gjess som spiser planter. Andre fugler finner maten sin på mudderflatene, de leter etter småkryp og insekter som de kan spise. I vannet finnes det også fisk, som er favorittmaten til hegre, skarv og ender.

 • Perfekt sted å bygge reir

  I de flotte takrørskogene og våtmarkene på Ilene og Presterødkilen er det mange fugler som bygger reir. Her er nemlig reiret godt skjult for farer som lurer. Noen gjess hekker også ute i skjærgården og tar med seg ungene inn til våtmarkene for å spise.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Ved Presterødkilen og Ilene bor et mylder av fugler og andre dyr. Der hvor gresset er kort og saftig på Ilene beiter ender og gjess sammen med kyr om våren og sommeren, med utsikt til fjorden. 

På mudderflatene er det også mye liv. Her holder gravanda på med å rote gjennom leira med nebbet, på jakt etter mat. Den får selskap av tjelden og rødstilken som også er her for å finne noe å spise.

Du kan lære mer om fuglene som bor ved Ilene og Presterødkilen videre nedover på siden.

 

 

Hvitkinngås – i fritt fall

Hvitkinngåsa legger enkelte steder eggene sine på berghyller for å unngå at rovdyr som fjellrev og isbjørn spiser eggene. Men når eggene klekkes og ungene skal ha mat oppstår det et problem. Gjess mater ikke ungene sine, men tar dem med til områder hvor de kan gresse sammen. Derfor må de små gåsungene til hvitkinngåsa hoppe ned fra klippen sammen med foreldrene når de er bare tre dager gamle! Det er ganske tøft gjort når man bare er en liten gåsunge. Heldigvis har de masse dun som beskytter dem fra å skade seg i fallet.

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Rødstilk – sterkere sammen

Rødstilken er en liten fugl og det er derfor vanskelig for den å beskytte reiret sitt mot uvedkomne rovdyr og rovfugl i hekketiden. Løsningen for rødstilken har vært å hekke nærheten av andre fugler, helst fugler som danner kolonier som for eksempel måker. Da nyter rødestilken godt av at de andre fuglene jager vekk inntrengere den selv ikke klarer å jage vekk på egen hånd.

Tjeld – muslingeteren

I fjæra har du kanskje lagt merke til en liten svart og hvit fugl med knall rødt nebb, som tripper rundt. Dette er tjelden, og den er på leting etter noe spesielt, nemlig muslinger. Tjelden elsker muslinger, og bruker det lange, tynne nebbet sitt til å hakke opp det harde skallet som skjuler den bløte maten innenfor. Faktisk kan tjelden spise opp til 300 muslinger på en dag!

Gravand – innebygd spade

Det ser kanskje ikke sånn ut ved første øyekast, men mudder og gjørme i fjæra kan være fullt av mat! Men mudderet er ekkelt å få i munnen, og de næringsrike godbitene som bor her er bittesmå. Derfor har gravanda skaffet seg et verktøy for å hjelpe med akkurat dette. Nebbet hos gravanda er formet litt som en spade. Denne røde spaden bruker gravanda til å filtrere ut maten som finnes i mudderet.

Besøk fuglene som bor her

På Ilene og Presterødkilen er man velkommen til å besøke fuglene. Det er mest fugler her på våen etter at isen har smeltet og frem til november. På våren og høsten er det mange gjess, ender og vadefugler som buker områdene som hvileplasser og du kan da se arter som hvitkinngås, kortnebbgås, rødstilk, tjeld. På sommeren kommer fuglene hit for å hekke. Da kan du møte på arter som hegre, toppdykker, gravand og mange flere.

I området finnes det mange fine turer man kan gå for å se på fugler. Sjekk dem ut i kartet under ved å trykke på et av de oransje ikonene. God tur!

 

Vandring langs Grevestien

Grevestien følger grensene av naturreservatet på Ilene. Her kan man sykle eller gå tur til våtmarkssenteret. Turen begynner ved bryggen i Tønsberg sentrum, eller ved en av parkeringsplassene i tilknytning til våtmarkssenteret. Herfra kan man gå eller sykle for å komme til våtmarkssenteret eller fugletårnet. Senteret ligger på Søndre Holmen, fugletårnet rett vest for dette. Husk at fra og med 15. april–15. juli. er det ferdeselsforbud i naturreservatet. 

 

 

Vandring langs Presterødkilen naturreservat

Ved Presterødkilen kan man vandre langs våtmarka og bredden av sjøen. På vandringen opplever man mye spennende og variert natur og fugleliv. Det finnes tre fugletårn og observasjonsskur man kan benytte seg av. Den første finner man på Kilen. Her har man god utsikt utover de indre delene av reservatet. Fortsetter man å følge stien vil man etterhvert komme til observasjonsskuret og videre til fugletårnet på Træleborgodden. Husk at fra og med 15. april–15. juli. er det ferdeselsforbud i naturreservatet. 

 • Foto: Magne Myklebust

  1. Vandring langs Grevestien.

  Grevestien følger grensene av naturreservatet på Ilene. Her kan man sykle eller gå tur til våtmarkssenteret. Turen begynner ved bryggen i Tønsberg sentrum, eller ved en av parkeringsplassene i tilknytning til våtmarkssenteret. Herfra kan man gå eller sykle for å komme til våtmarkssenteret eller fugletårnet. Senteret ligger på Søndre Holmen, fugletårnet rett vest for dette. Husk at fra og med 15. april–15. juli. er det ferdeselsforbud i naturreservatet. 

   

   

 • Foto: Paul Shimmings

  2. Vandring langs Presterødkilen naturreservat.

  Ved Presterødkilen kan man vandre langs våtmarka og bredden av sjøen. På vandringen opplever man mye spennende og variert natur og fugleliv. Det finnes tre fugletårn og observasjonsskur man kan benytte seg av. Den første finner man på Kilen. Her har man god utsikt utover de indre delene av reservatet. Fortsetter man å følge stien vil man etterhvert komme til observasjonsskuret og videre til fugletårnet på Træleborgodden. Husk at fra og med 15. april–15. juli. er det ferdeselsforbud i naturreservatet. 

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Ilene og Presterødkilen

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene rundt Ilene og Presterødkilen er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Ilene og Presterødkilen er viktig for mange

Det viktige fugleområdet er ikke bare viktig for fuglene, det er også mange folk som er galde i disse områdene. På besøkssenteret for våtmark jobber det mange engasjerte folk. Her lærer de bort all kunnskapen sin om naturen, fuglene og de andre dyrene som lever i våtmarkene på Ilene og Presterødkilen.

I Tønsberg og Vestfold er det også mange fugleentusiaster som bruker mye tid ved Ilene og Presterødkilen. De har til og med satt opp et kamera i våtmarka som sender direkte fra området! Denne direktesendingen kan du følge med på i sosiale medier kanalene til BirdLife Vestfold. En av de som er aktive i fuglemiljøet rundt Ilene og Presterødkilen er Finn Hauge.

 • Foto: Finn Hauge

  Fugleentusiasten Finn

  har lenge vært interessert i fugl. De siste 12 årene har han vært leder for BirdLife Vestfold, og han bruker mye tid ute for å se på fugler i området der han bor.

 • Lurer du på noe om Ilene og Presterødkilen eller fuglene her?

  Ta kontakt med Finn da vel! Epost: hau-m@online.no

Fuglene trives i våtmarkene

Gjessene og endene som tar turen innom Ilene og Presterødkilen hver vår og høst trives i området, og flokkene som kommer hit er like store hvert år. Selv om gjessene og endene trives er det allikevel færre fugl her nå sammenlignet med for 30 år siden. Det er spesielt endringer i areal som har ført til dette.

 • Fuglenes leveområder har forsvunnet

  I perioden 1950-1980 ble store deler av strandengene og våtmarkene ved Ilene og Presterødkilen drenert og dyrket opp. Dette førte til at mange fugler mistet sine leveområder, og det er derfor færre fugler her i dag. Noen fugler trives heldigvis på dyrka mark og har blitt nye beboere i området.

 • Forsøpling og forurensning kan skade fuglene

  Søppel, spesielt plast, kommer inn i naturreservatene på Ilene og Presterødkilen fra elver og sjøen. Søppel kan være farlig for fugler for de kan sette seg fast eller svelge det og bli syke.

 • Fremmede arter tar over området

  På Ilene finner vi arter som rynkerose, lupiner, parkslirekne og stillehavsøsters som ikke hører til her. Disse artene kan overta området og det kan føre til at området ikke lenger blir et viktig fugleområde. For eksempel kan fremmede planter ta over plassen til plantene som fuglene spiser.