Leksdalsvatnet

Innsjøen Leksdalsvatnet ligger i Trøndelag fylke.

Registrer fugler du ser ved Leksdalsvatnet
Foto: Oddvar Heggøy

Det bor mange fugler både i og rundt Leksdalsvatnet. Naturen rundt vannet et variert, med både våtmark, jordbruk og skoger, så her finner fuglene både mat og ly.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Svaner og gjess på lange reiser leter etter de perfekte stoppestedene på reiseruta. Leksdalsvatnet er et av stoppestedene disse fuglene har sett seg ut. Ute på vannet får de hvile i fred og føler seg seg trygge, og på jordene rundt vannet kan de finne mat.

 • Perfekt sted å bygge reir

  De utilgjengelige våtmarkene og sivskogene rundt Leksdalsvatnet er perfekte tilholdssteder for hekkende fugler, som for eksempel horndykker. Blant de høye plantene kan de skjule reiret fra rovdyr, og de finner også materiale til å bygge reir med.

 • Viktig myteplass for ender

  Noen fugler bytter fjær om høsten, og det betyr at de i en periode ikke kan fly fordi de mangler mange av fjærne i vingen. Da er det fint med plasser som Leksdalsvatnet, hvor det finnes områder hvor de får være i fred og er trygge. En del ender bruker Leksdalsvatnet som myteplass.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

En av fuglene du møter ved Leksdalsvatnet om våren, er kortnebbgåsa. Den er bare her på et kort besøk for å spise før den reiser videre til hekkeplassen sin på Svalbard. Tar du en nærmere kikk på flokken med kortnebbgås vil du se at de ofte går to og to sammen når de spiser. Dette er par, og de reiser sammen. Hekkeplassen er det hunnen som har velger, og hannen må pent følge med henne dit hun vil dra.

Noen fugler bruker Leksdalsvatnet som hekkeplass. En av dem er den vakre horndykkeren. Enkelte år er det opp mot 100 horndykkere her, og det gjør det til ett av de viktigste stedene i Norge for horndykkeren!

Du kan lærer mer om fuglene ved Leksdalsvatnet videre nedover på siden.

 

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Sothøne – høne uten hønsehus

Selv om den kalles for en høne, hadde ikke denne fuglen passet godt inn i et hønsehus. Sothøna liker seg nemlig i vannet, sammen med ender og gjess. Livet i innsjøer og dammer har gjort at sothøna har utviklet noen ganske spesielle føtter. Føttene ser ut som de vi finner hos høner og haner, bare at de er enda større. Tærne er også ganske spesielle, de er nemlig utstyrt med små poser som fungerer som padleårer når sothøna svømmer rundt.

Besøk fuglene som bor her

Du er velkommen til å oppleve all den spennende naturen og fuglelivet Leksdalsvatnet har å by på!

Om vinteren kan du se fugler ved Lekdalsvatnet dersom ikke hele vannet er islagt. Sangsvaner samles gjerne i og rundt vannet om høsten, men dersom det blir for mye is og snø utover vinteren, drar de andre steder. På våren er det mange kortnebbgjess her. Om sommeren kan det hende du få se horndykkeren, dvergmåke, sivsanger og sothøne som alle hekker ved vannet. Det er også sivhauk her med jevne mellomrom.

I kartet under kan du utforske våre turforslag rundt Leksdalsvatnet. God tur!

Fugletårnet ved Tømmeråsebekken

Denne turen er relativt kort dersom man kun skal ned til fugletårnet og kanskje vandre litt i områdene rundt. Fra tårnet har man god utsikt utover verneområdet Lyngås. Parkering ved Informasjonsskiltet om verneområdet, avkjøringen ved Musum. Turen egner seg for mindre grupper. 

Våtmarkene ved Figgaoset

Våtmarkene ved Figgaoset i nordre del av vannet er en fin plass for å få med seg litt av hvert av ulike fuglearter i området. Her kan det ofte være gråhegre og hettemåke.  Parkering ved Lysheim grendehus. 

Våtmarkene ved Lundselvsoset

Dette reservatet er også preget av våtmark, men det er også beitemarker her. Ut mot vannet vokser større våtmarksplanter som skaper fine skjulesteder for vannfugl. Parkering ved Leksdal stadion. 

 

 • Foto: Lillian Gulliksen

  1. Fugletårnet ved Tømmeråsebekken.

  Denne turen er relativt kort dersom man kun skal ned til fugletårnet og kanskje vandre litt i områdene rundt. Fra tårnet har man god utsikt utover verneområdet Lyngås. Parkering ved Informasjonsskiltet om verneområdet, avkjøringen ved Musum. Turen egner seg for mindre grupper. 

 • Foto: yapaphotos, Flickr, "D97A9413", CC BY-NC-ND 2.0 DEED

  2. Våtmarkene ved Figgaoset .

  Våtmarkene ved Figgaoset i nordre del av vannet er en fin plass for å få med seg litt av hvert av ulike fuglearter i området. Her kan det ofte være gråhegre og hettemåke.  Parkering ved Lysheim grendehus. 

 • Foto: Lillian Gulliksen

  3. Våtmarkene ved Lundselvsoset.

  Dette reservatet er også preget av våtmark, men det er også beitemarker her. Ut mot vannet vokser større våtmarksplanter som skaper fine skjulesteder for vannfugl. Parkering ved Leksdal stadion. 

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Leksdalsvatnet

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Leksdalsvatnet er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Leksdalsvatnet eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med Birdlife Innherred eller BirdLife Trøndelag da vel! epost: trondelag@birdlife.no

Trekkfuglene trives, mens hekkefuglene sliter

Sangsvanene og kortnebbgjessene som stopper ved Leksdalsvatnet trives her og de store flokkene kommer derfor tilbake hvert år. Fordi de ikke er her i lange perioder slipper disse fuglene unna noen av forstyrrelsene som plager andre fugler. Noen fuglene som hekker ved vannet om sommeren har det blitt færre av. Mange horndykkere har sluttet å hekke ved Leksdalsvatnet og flyttet til andre vann i Trøndelag. Før var det også hettemåkekolonier ved vannet men disse har forsvunnet. Det er mange grunner til at hekkefuglene sliter.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  På Lyngås trives mange vannfugl fordi det finnes både åpent vann og vegetasjon. Dessverre gror vegetasjonen slik at det åpne vannet tettes igjen, da har ikke vannfuglene noe vann å svømme i. Da finner de ikke mat og har heller ikke et trygt sted å være.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  For at fuglene skal ha det bra trenger de ro, slik at de kan hvile og finne mat. Når vi mennesker er ute i naturen mye kan det forstyrre fuglene. Ved Leksdalsvatnet er det mange som går tur og holder på med andre ting, og derfor er det ikke så mange fugler som orker å hekke ved Leksdalsvatnet lengre

 • Store deler av det viktige fugleområdet er ikke vernet

  Det er bare noen få, små deler av Leksdalsvatnet som er vernede. Områder som ikke har noe vern er mer utsatt for menneskelige inngrep som arealendringer og forstyrrelser, og det kan gå utover fuglene.