Nord-Fugløy

Nord-Fugløy ligger i Troms fylke.

Registrer fugler du ser ved Nord-Fugløy
Foto: Geir Systad

De bratte fjellsidene som skyter opp av havet er hjemmet til hekkende sjøfugl. Kanskje er det så mange som over 400 000 lunder, alker og andre fugler her!

 • Perfekt sted for sjøfuglene å bygge reir

  Hvert år hekker flere hundre tusen sjøfugl på Nord-Fugløy. Sjøfuglene liker seg her fordi de bratte klippene har nok av hyller og sprekker hvor reirene kan bygges, så hele gjengen får plass. Dessuten ligger øya nær all maten i havet!

 • Masse mat i havet

  Sjøfuglene trenger masse mat i hekketiden, både til seg selv og ungene sine. Ungene vokser raskt og trenger mat hele tiden, så da gjelder det å finne en hekkeplass med god tilgang på mat. Derfor velger de Nord-Fugløy. Her er de vant med at det er mye mat og kort vei til matfatet.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Et besøk til Nord-Fugløya vil du sent glemme. Det er kun mulig å dra dit med båt. Helt fra du forlater kaia vil du kunne oppleve de fantastiske fuglene som lever langs kysten.

Andre fugler er mer opptatt av fisken som finnes lengre ut i havet Er du ute rundt Nord-Fugløy ser du sikkert den lille alken og lomvien. Disse to fuglene ser ut som pingviner! Men i motsetning til pingviner kan disse to fuglene fly, og bruker hele dagen på å fly mellom fuglefjellet og fiskeplassene i havet. Den slanke kroppen gjør det lett for de to fuglene å svømme under vann uten at det blir for mye motstand fra vannet. Ja, det ser faktisk ut som om de flyr under vann!

La oss bli litt bedre kjent med noen av fuglene på Nord-Fugløy!

Lunde – havets papegøye

I fuglefjellene i Norge kan du se etter den vakre lundefuglen. Det fargerike, kraftige nebbet står i kontrast til den svarte og hvite kroppen. Faktisk minner lunden litt om både pingvin og papegøye, så det er ikke rart at den ofte blir kalt sjøpapegøye. Hvem vet, kanskje hadde sjøfarende vikinger en lunde på skulderen?

Alke – hopp i havet

Alker hekker på høye klipper ute i havgapet. Når ungene forlater reiret, kan de ikke fly. Likevel hopper de ut av reiret! Ungene flakser med vingene, ikke for å fly, men for å bremse farten på fallet, slik at de ikke skader seg når de treffer vannet nedenfor klippen. Litt av noen tøffe unger!

Lomvi – flyturen som ble en svømmetur

Hver høst reiser mange fugler fra hekkeplassene sine mot sine vinterhjem andre steder i verden. De fleste tar vingene fatt når de skal på lange reiser, men det gjør ikke lomvihannen og ungene hans. For ungene er ikke flyvedyktige og far selv er i ferd med å få nye flyvefjær og kan derfor heller ikke fly i en periode. Derfor svømmer den lille familien hele veien fra fuglefjellet og frem til vinterhjemmet i Barentshavet.

Sildemåke – sulten på det meste

Selv om den heter sildemåke spiser ikke denne måka bara sild. Fisk er favoritten, men denne måka spiser også mark, insekter, gnagere, samt matrester den finner i søppelkasser i travle byer. Litt av en diett!

Havørn – kongen av havet

Norskekysten er havørnas rike. Havørnpar holder sammen livet ut i store territorier, opptil 70 kvadratkilometer. Reirene bygger de høyt oppe i klippene eller ute på holmer i skjærgården. Sammen mater de sultne unger med fisk. Territoriet kan være en del av et helt dynasti, det vil si at området går i arv til en av ungene når foreldrene blir gamle.

Besøk fuglene som bor her

Det er nesten ingen fugler på Nord-Fugløy om vinteren. Om sommeren er fuglene her for å hekke og da kan du møte lunde, ærfugl, sildemåke, havørn, alke og lomvi på sjøen.

Sjekk ut våre turtips i kartet under. God tur!

Fuglesafari ved Nord-Fugløy

Nord-Fugløy kan kun nås med båt, og det tilbys båtturer ut til øya fra blant annet Vannøya (Karlsøy kommune.) På turen har du mulighet til å oppleve fuglene både når de er i fuglefjellet og ute på havet. Husk på at i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på Nord-Fugløya og tilliggende skjær. 

Slettnes

Du trenger ikke reise helt ut til Nord-Fugløy for å oppleve det fantastiske fuglelivet. Fra Slettnes har du god utsikt utover havet og du kan fint se mange sjøfugl her ved bruk av kikkert eller teleskop. Mange av sjøfuglene på Nord-Fugløy flyr nemlig langt vekk fra kolonien for å lete etter mat, og da kan det hende de reiser forbi Slettnes eller ligger på sjøen like ved. Parkering ved Slettnes fyr. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Geir Systad

  1. Fuglesafari ved Nord-Fugløy.

  Nord-Fugløy kan kun nås med båt, og det tilbys båtturer ut til øya fra blant annet Vannøya (Karlsøy kommune.) På turen har du mulighet til å oppleve fuglene både når de er i fuglefjellet og ute på havet. Husk på at i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på Nord-Fugløya og tilliggende skjær. 

 • Foto: Terje Kolaas

  2. Slettnes.

  Du trenger ikke reise helt ut til Nord-Fugløy for å oppleve det fantastiske fuglelivet. Fra Slettnes har du god utsikt utover havet og du kan fint se mange sjøfugl her ved bruk av kikkert eller teleskop. Mange av sjøfuglene på Nord-Fugløy flyr nemlig langt vekk fra kolonien for å lete etter mat, og da kan det hende de reiser forbi Slettnes eller ligger på sjøen like ved. Parkering ved Slettnes fyr. Turen egner seg for skoleklasser.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Nord-Fugløy

Viktig informasjon til turen

Nord-Fugløy er et naturreservat, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Nord-Fugløy eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Finnmark sa vel! epost: finnmark@birdlife.no

Vi vet for lite om fuglene på Nord-Fugløy

Dessverre vet vi lite om hvordan det går med fuglene på Nord-Fugløy. Vi jobber med å få mer kunnskap om området og fuglene som lever her. Det vi vet noe om er hva som truer fuglene i området.

 • Mindre mat i havet enn før

  En av sjøfuglenes største utfordringer de siste tiårene har vært mangel på mat, spesielt i hekkesesongen. Når fuglene hekker trenger de mye mat, både til seg selv og ungene sine. Dersom det ikke er nok mat vil fuglene sulte ihjel og da vil de med tiden forsvinne.

 • Klimaendringene skaper problemer for fuglene

  Klimaendringene fører til at det blir mindre mat i havet som sjøfuglene kan spise. Klimaendringene fører også til mer ekstremvær som stormer med mye regn og vind. Ekstremvær gjør det vanskelig for fuglene å lete etter mat og holde seg varme.