Viktig fugleområde – hva er det?

I Norge har vi mer enn 80 fugleparadis og disse områdene er spesielt viktig for livet og fremtiden til fuglene. Forskerne kaller fugleparadisene for «viktige fugleområder».

Vi mennesker bor i områder hvor vi har det bra og føler oss trygge, der det går an å bygge hus, dyrke mat, sykle rundt og gå på tur. Slik er det også for fuglene. De trenger steder å bygge reir nær der de finner mat og vann, eller et sted å hvile seg etter lange flyturer.

Ulike fuglearter, som jordugla, dobbeltbekkasin og makrellterna, trenger trygge steder å leve. Steder hvor de kan passe på ungene sine, spise og sove, akkurat som oss.

 

Hva gjør et sted til et viktig fugleområde?

Noen fugler lever ved havet, andre høyt i fjellet, mens noen liker stille, dype skoger. Fugleparadisene kan altså se veldig forskjellig ut, men de har tre ting til felles!

 • 1. Området er viktig for fuglene.

  For eksempel kan området være et trygt sted å bygge reir, hvile seg eller være et sted med mye mat. Et viktig fugleområde kan gi fuglene flere ting de trenger for å leve gode liv.

 • 2. Området må være viktig for en del av den globale populasjonen av en fugleart.

  Det betyr at svært mange av fuglene av samme art bor og lever i det samme området.

 • 3. Området er hjemmet til en truet fugleart.

  At en fugleart er truet, betyr at den er i ferd med å forsvinne, altså utryddes fra naturen. Når en fugleart er truet, er det spesielt viktig at vi tar vare på hjemmet deres. For de har kanskje ikke så mange andre steder å leve enn akkurat der de bor.

Det finnes viktige fugleområder over hele verden!

Totalt finnes det 13 000 viktige fugleområder i hele verden, i over 200 land. Disse områdene dekker nesten 10 prosent av jordas overflate!

Makrellterna er en fugleart som har flere forskjellige hjem. Om sommeren bor makrellterna i Norge, men når høsten kommer reiser den til Afrika. Det betyr at makrellterna kan besøke mange viktige fugleområder i løpet av året.

Ved å ta vare på viktige fugleområder i Norge bidrar Norge i et  viktig samarbeid i verden, nemlig å beskytte verdens fugler fra utryddelse.

 • I over 50 år har mennesker i ulike land over hele verden jobbet med å finne akkurat disse områdene og beskytte dem. Forskerne finner de viktige fugleområdene, basert på noen regler, eller kriterier. Noen av disse kriteriene har du akkurat lest om.

 • Men hjemmet til fuglene er i forandring.

  Måten vi mennesker bruker naturen er ikke alltid bra for fuglene. Det gjør at fuglenes hjem blir utrygge.

 • Naturen er som et fargerikt puslespill.

  Når vi mennesker gjør endringer i naturen, for eksempel bygger vei og hus, tar vi vekk en puslespillbrikke. Hva om akkurat den brikken er et viktig matfat for fuglene, eller et sted fuglene vil bygge reiret sitt?

 • Bit-for-bit tar vi vekk matfat, hvilesteder og reirplasser.

  Tilslutt har vi tatt bort så mange puslespillbrikker, at fuglene mister det de trenger for å overleve og forsvinner fra området. Slik gjør vi mennesker hjemmet til fuglene utrygt. Vi mennesker bør vite hvor disse livsviktige fugleområdene er, slik at vi kan ta vare på dem!

I Norge bor fantastiske fugler!

Bli med ut til fuglefjell fulle av sjøfugl, myr med mystiske vadefugler, og dype skoger hvor fuglekvitter kan høres mellom trærne – langt inne i skogen den grønne!

Kanskje du har et viktig fugleområde som din nærmeste nabo?

Lær mer om fugleartene som bor i fugleparadisene.

Finn fugleparadis nær deg og lær mer om fugler!

Hvis du vil dra på tur i et fugleparadis, bør du lære deg fuglevettreglene.

Til lærere og foreldre

La elevene utforske fugleparadisene! Slipp fuglene inn i klasserommet. Bli kjent med fuglelivet i viktige fugleområder og i skolens nærmiljø gjennom et engasjerende og spennende undervisningsopplegg.