Berlevåg

Bygda Berlevåg ligger i Finnmark fylke.

Registrer fugler du ser ved Berlevåg
Foto: Ingar J. Øien

I Berlevåg er det fugler både sommer og vinter. På sommeren kommer sjøfuglene hit for å hekke på holmer og hus, mens om vinteren er det store flokker med ender som regjerer.

 • Reir på hus og holmer

  På bygningene og holmene rundt Berlevåg hekker mange sjøfugler. Her kan ikke rovdyr få tak i dem og som oftest lar mennesker dem få være i fred. I tillegg er det kort vei til matfatet i havet.

 • Massevis av mat i havet

  I havet utenfor Berlevåg finnes det fisk, muslinger og andre sjødyr som sjøfuglene trenger for å overleve. Det finnes også insekter, frø og planter i fjæra som andre fugler liker å spise.

 • Viktig vinterhjem for fugler

  Mange fugler reiser sørover om vinteren, men noen blir igjen her i Norge eller kommer hit fra andre steder. I fjorden utenfor Berlevåg bor det mange ender om vinteren for her kan de finne mat.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Mange fugler reiser sørover om vinteren, men turene er ofte lange og da trenger de steder hvor de kan ta seg en velfjortjent hvil. På holmene utenfor Berlevåg får fuglene fred og ro før de reiser videre.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

I Berlevåg hekker noen sjøfugler på bygningene i bygda om sommeren! Krykkje er en liten måkeart som gjerne legger reiret sitt i vinduskarmer eller på tak. Sjøfugler som krykkja hekker som regel i fuglefjell man ikke kommer seg til, så dette er en gylden mulighet til å se disse fuglene på nært hold!

Om vinteren drar mange av sjøfuglene sin vei, men det betyr ikke at fuglelivet blir noe mindre spennende. Langs kysten overvintrer fugler du sjelden ser i store flokker andre steder i landet. To av disse er stelleranda og praktærfuglen.

Du blir bedre kjent med disse fuglene i Berlevåg videre nedover på siden.

 

Stellerand – synkronsvømmeren

Om vinteren lever stellerender sammen i store flokker. Disse store flokkene svømmer og dykker ofte synkront. Dersom flokken er stor nok, kan det skapes større bølgeeffekt av at endene dykker ned og kommer opp av vannet sammen. Denne oppførselen skyldes trolig leting etter mat, hvor flere nebb er bedre enn ett. Her snakker vi lagarbeid!

Krykkje – livet er ikke det samme uten naboer

Ikke alle setter pris på å bo tett. Krykkja, derimot, er glad i naboer. Så lenge de er mange sammen kan krykkjer bo nesten hvor som helst. I fuglefjell, på bygninger, og i noen tilfeller på oljeplattformer, finner vi reir bygget tett i tett nesten oppå hverandre, litt som rekkehus eller høyblokker i byen.

Praktærfugl – anda med egen barnehage

Hos praktærfuglen er det kun mammafuglen som passer på andungene. Derfor blir det vanskelig for praktærfugl-hunnen å reise ut for å finne mat til seg selv, for hun ikke kan la ungene være alene for lenge. Derfor samles ofte andunger fra flere ulike reir sammen slik at mammaene kan bytte på å passe ungeflokken og dra ut for å finne mat. De lager en slags andebarnehage sammen, eller andungehage om du vil.

Gråmåke – fuglen som drikker saltvann

Hvordan slukker man tørsten når man lever store deler av livet over verdens hav? Gråmåka har en løsning! Øverst på nebbet sitter noen spesielle kjertler. Når måka drikker saltvann, som jo er for salt til å drikkes, skiller disse kjertlene saltet fra vannet. Slik kan gråmåka drikke saltvann og unngå å bli dehydrert. Denne smarte løsningen finner vi hos mange fugler som lever ved og på havet.

Laksand – en skal tidlig krøkes

Laksanda er glad i fisk og veldig flink til å fiske. Det sylskarpe nebbet er perfekt for å gripe tak i fisk, og den lange smale kroppen beveger seg lynraskt gjennom vannet. Men gode fiskeferdigheter må læres. Ungene til laksanda henger med foreldrene for å lære seg å fiske, for de må fange all maten sin selv. I begynnelsen fanger de krepsdyr og amfibier. Når de har fått øvd seg en stund, kan de fange fisk lett som bare det!

Besøk fuglene som bor her

Berlevåg er en koselig liten bygd helt nord i Finnmark, og det perfekte sted å se spennende fugler uten å måtte gå seg en lang tur! I Berlevåg er det fugler året rundt. Om sommeren hekker krykkje, fiskemåke, gråmåke og svartbak rundt om kring og du trenger ikke gå lenge før du finner dem. Laksanda, tjelden og sandloen er vanlige nede i fjæra. På høsten kommer stellerand og praktærfugl til fjorden for å være her om vinteren. Dette er flotte fugler man ikke ser mange andre steder.

Vi har samlet sammen de beste turtipsene for å se fuglene i Berlevåg. Du kan utforske disse i kartet under. God tur!

Fuglekikking i Berlevåg

I Berlevåg er det fint å vandre rundt i selv bygda og ned mot fjorden for å se etter fuglene som finnes her. I byen vil det være mest krykkje og andre måker, mens det i fjæra kan være tjeld, sandlo, rødstilk og flokker med laksand (sommer). Parkering ved Berlevåg havn. Husk på at fuglenes reir må få være i fred selv om de befinner seg på bygninger. 

 • Foto: Ingar Øien

  1. Fuglekikking i Berlevåg.

  I Berlevåg er det fint å vandre rundt i selv bygda og ned mot fjorden for å se etter fuglene som finnes her. I byen vil det være mest krykkje og andre måker, mens det i fjæra kan være tjeld, sandlo, rødstilk og flokker med laksand (sommer). Parkering ved Berlevåg havn. Husk på at fuglenes reir må få være i fred selv om de befinner seg på bygninger. 

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Berlevåg

Viktig informasjon til turen

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Berlevåg og fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Finnmark da vel! epost: finnmark@birdlife.no

Stelleranda og de andre fuglene forsvinner

Stellerendene som tilbringer vinteren i Berlevåg blir stadig færre. Fuglene er ikke døde, men har flyttet seg lengre Nord-Øst for de trives ikke like godt i Berlevåg lengre. Det er flere grunner til at fuglene ikke lenger trives like godt I Berlevåg som før.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Inne i bygda opplever nok fuglene til tider en del forstyrrelser. For eksempel hender det at reir blir fjernet og ødelagt.

 • De viktige fugleområdene mangler vern

  Noen av de viktige fugleområdene ved Berlevåg er ikke vernede. Områder som ikke er vernede er mer utsatt for menneskelige inngrep som arealendringer og forstyrrelser.

 • Klimaendringene påvirker fuglene

  På grunn av klimaendringene har mange av sjøfuglene problemer med å finne nok mat i hekketiden. Når de ikke finner nok mat, har de ikke noe å fore ungene sine med, og da kan ungene sulte i hjel.