Tenna og Herøy

I Nordland fylke på Helgelandskysten ligger fantastiske Tenna og Herøy.

Registrer fugler du ser ved Tenna og Herøy
Foto: Paul Shimmings

I fjæra og på engene på Tenna og Herøy møter vi et yrende fugleliv! Fuglene bruker mye av tiden på det samme som vi gjør, de spiser, hviler seg og prater med hverandre.

 • Spisesteder for enhver smak

  Tenna og Herøy finnes det masse forskjellig fuglemat! I sjøen finnes fisk, skjell og krabber, nok til både måker og havørn. Fjæra byr også på mat til dem som klarer å finne den. I sanden og mudderet finnes det nemlig småkryp som noen fugler digger å spise!

 • Fine plasser å bygge reir

  Det er mange fugler som hekker på Tenna og Herøy om sommeren. På holmene kan ikke rovdyr nå ut til reirene, og det er fuglene glade for. Det er også kort vei til maten. Vadefugler og gjess har kort vei til matfatet på engene og myrene, og måker og terner finner rikelig med mat i sjøen rundt.

 • Stoppested for fugler på lange reiser

  Noen fugler drar ut på lange reiser hvert år. Når man flyr langt er det viktig å kunne stoppe underveis for å spise og hvile. På jordene og engene på Tenna og Herøy finner fuglene mat og steder hvor de kan ta en velfortjent hvil.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Midt oppi den vakre naturen på Tenna og Herøy lever fuglene sitt liv. Om våren og høsten samles store flokker med kortnebbgås og hvitkinngås på strendene, småholmene og jordene. Her vagger de rundt og spiser planter eller hviler seg. 

På de langstrakte fjærene på Herøy og Tenna finner du Norges største vadefugl, nemlig storspoven. Den har blitt sjelden mange steder i landet, men her finner vi mange par!

Du kan lese mer om de fantastiske fuglene på Tenna og Herøy videre nedover på siden.

Hvitkinngås – i fritt fall

Hvitkinngåsa legger enkelte steder eggene sine på berghyller for å unngå at rovdyr som fjellrev og isbjørn spiser eggene. Men når eggene klekkes og ungene skal ha mat oppstår det et problem. Gjess mater ikke ungene sine, men tar dem med til områder hvor de kan gresse sammen. Derfor må de små gåsungene til hvitkinngåsa hoppe ned fra klippen sammen med foreldrene når de er bare tre dager gamle! Det er ganske tøft gjort når man bare er en liten gåsunge. Heldigvis har de masse dun som beskytter dem fra å skade seg i fallet.

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Storspove – rekorden som smaker

I åpent landskap, mellom lyngheier, myrer og strandenger i fjæra finner du fuglen med Norges lengste nebb. Nebbet til storspoven er nemlig 10-15 centimeter! Storspoven finner maten sin i gjørme og sand., og spiser bittesmå insekter og kryp som er nesten umulige å få øye på. Det lange nebbet fungerer litt som en pinsett som storspoven bruker til å plukke ut de små krypene fra gjørma.

Havørn – kongen av havet

Norskekysten er havørnas rike. Havørnpar holder sammen livet ut i store territorier, opptil 70 kvadratkilometer. Reirene bygger de høyt oppe i klippene eller ute på holmer i skjærgården. Sammen mater de sultne unger med fisk. Territoriet kan være en del av et helt dynasti, det vil si at området går i arv til en av ungene når foreldrene blir gamle.

Besøk fuglene som bor her

Den spennende og varierte naturen og fuglelivet på Tenna og Herøy er verdt å oppleve og utforske. det er flest fugler her på sommerhalvåret. Hvitkinngåsa og kortnebbgåsa er her på korte besøk om våren og høsten. Andre fugler er her hele sommeren og du kan dra ut flere ganger for å se på dem. Storspove, svarthalespove, vipe, havørn, brushane og noen tyvjo er bare noen av fuglene du møter her!

På Tenna og Herøy finnes det mange flotte steder hvor du kan gå tur og oppleve fuglelivet. Sjekk ut våre turtips i kartet under. God tur!

Brasøystraumen og Tennvalen (Tenna)

I Husværfjorden kan det være mye fugleliv ute på vannet, spesielt samler det seg mye terner, ender og måker her. 

Helt sør på Tenna finner vi Tennvalen. Her er det ofte mye vadere nede ved fjæra og man kan bli stående lenge å se på de mange fuglene som leter etter mat i sanden.

Salsvatnet (Herøy)

Salsvatnet er et større vann på Herøy. Vestenden preges av myr og er derfor et tilholdssted for en del spennende arter. Selve vannet kan også være interessant, med feks ender og vannfugl. Parkering ved Hokleppan. 

 

 • Foto: Paul Shimmings

  1. Brasøystraumen og Tennvalen (Tenna).

  I Husværfjorden kan det være mye fugleliv ute på vannet, spesielt samler det seg mye terner, ender og måker her. 

  Helt sør på Tenna finner vi Tennvalen. Her er det ofte mye vadere nede ved fjæra og man kan bli stående lenge å se på de mange fuglene som leter etter mat i sanden.

 • Foto: Paul Shimmings

  2. Salsvatnet (Herøy).

  Salsvatnet er et større vann på Herøy. Vestenden preges av myr og er derfor et tilholdssted for en del spennende arter. Selve vannet kan også være interessant, med feks ender og vannfugl. Parkering ved Hokleppan. 

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Tenna og Herøy

Viktig informasjon til turen

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder er det viktig at du forbereder deg så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Husk på at når du besøker et viktig fugleområde er du på besøk hos fuglene og du må derfor vise hensyn til dem og naturen de lever i. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Skriv inn overskrift om hvem som jobber her …

Skriv inn en introduksjon om hva disse personene gjør for fuglene her …

Færre fugler på Tenna og Herøy enn det var før i tiden

Det er mange fugler på Tenna og Herøy, men ikke like mange som det var før. Flokkene med hvitkinngjess som stopper her på trekk har blitt mindre. Før stoppet rundt 3000 gjess her, nå er det rundt 2000. Storspoven som hekker på øyene har det også blitt færre av, men nå ser det ut til at populasjonen er stabil. Det er flere grunner til at fuglelivet har blitt fattigere på Tenna og Herøy.

 • De viktige fugleområdene forsvinner

  På Tenna og Herøy har en del av beiteplassene til gjessene begynt å gro igjen fordi områdene ikke lenger brukes som sauebeite. Det er også planer om å bygge en bro gjennom de viktige fugleområdene. Det vil føre til at fuglene mister sine leveområder og blir forstyrret av flere mennesker.

 • Konflikt mellom folk og fugl

  På grunn av gjengroingen av kulturlandskapet benytter gjessene seg av jordene til gressing. Dette kan føre til konflikt med de lokale bøndene fordi gjessene spiser på jordene deres. Noen bønder får imidlertid tilskudd for å ikke skremme vekk gjessene.

 • Kraftledninger tar livet av fuglene

  På de mange øyene rundt Tenna og Herøy har man satt opp kraftledninger for at man skal ha elektrisitet på øyene. Dessverre er det vanskelig for fuglene å se ledningene og de krasjer derfor i kraftlinjene og knekker vingene sine eller får strøm i seg og dør.

 • De viktige fugleområdene mangler vern

  Dessverre er nesten ingen av de viktige naturområdene på Tenna og Herøy vernede. Områder som ikke er vernede er mer utsatt for utbygging og forstyrrelser, og det kan gå negativt utover fuglene. På Tenna er utbygging av ny bro i de viktige fugleområdene et eksempel på hvorfor vi trenger vern.