Båtsfjord

Fiskeværet Båtsfjord ligger i Finnmark fylke.

Registrer fugler du ser ved Båtsfjord
Foto: Ingar Øien

I Båtsfjord bor folk og fugl tett sammen. Fuglene flokker til rundt bryggene for å finne fiskeavfall fra fiskebåtene, og er det ikke nok finnes det fersk fisk ute i fjorden.

 • Viktig vinterhjem for mangle fugler

  Store flokker med ender samler seg i ved Båtsfjord om vinteren. Noen finner mat ute i indre deler av fjordsystemet, mens andre legger seg til i havnene, der de er mer skjermet for vinterstormene som ofte treffer denne delen av landet.

 • Massevis av mat i fjorden

  Fjorden er full av fisk, muslinger, snegler, krepsdyr, kråkeboller og annet snadder som fuglene spiser. Derfor kommer det mange sjøfugler og ender til Båtsfjord for å spise.

 • Perfekt sted å bygge reir

  Om sommeren hekker noen sjøfugler inne i Båtsfjord. På hustak, havnebygg eller nede på bakken bygger fuglene reir. I hekketiden er det viktig å ikke bruke for mye tid vekk fra reiret, så da er det jo fint for sjøfuglene at den finner mat rett ute i fjorden!

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

I Båtsfjord trenger du ikke lete lenge etter fuglene, de finnes nemlig overalt! Den søte, lille krykkja og den snertne makrellterna hekker på bygninger og gresstuster rundt om i byen på sommeren.

Om vinteren kommer det fugler som ikke er her om sommeren. Da er nemlig de vakre endene praktærfugl, ærfugl, stellerand og havelle faste gjester. Store flokker med ender samler seg inne i havna og ute på fjorden, der hvor det er lunt og godt, og hvor det finnes mat nede på fjordbunnen.

Videre nedover på siden kan du lese mer om disse kule fuglene som bor i Båtsfjord!

Stellerand – synkronsvømmeren

Om vinteren lever stellerender sammen i store flokker. Disse store flokkene svømmer og dykker ofte synkront. Dersom flokken er stor nok, kan det skapes større bølgeeffekt av at endene dykker ned og kommer opp av vannet sammen. Denne oppførselen skyldes trolig leting etter mat, hvor flere nebb er bedre enn ett. Her snakker vi lagarbeid!

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Krykkje – livet er ikke det samme uten naboer

Ikke alle setter pris på å bo tett. Krykkja, derimot, er glad i naboer. Så lenge de er mange sammen kan krykkjer bo nesten hvor som helst. I fuglefjell, på bygninger, og i noen tilfeller på oljeplattformer, finner vi reir bygget tett i tett nesten oppå hverandre, litt som rekkehus eller høyblokker i byen.

Makrellterne – skarp som en pil

Ute på havet får man av og til øye på den lille makrellterna. Når den er på jakt etter mat, står den nesten helt stille i luften mens den ser i havet etter fisk. Når den får øye på en matbit stuper den rett ned, med vingene tett mot kroppen. Det sylskarpe nebbet er som en pilspiss som får tak i det slimete byttet.

Praktærfugl – anda med egen barnehage

Hos praktærfuglen er det kun mammafuglen som passer på andungene. Derfor blir det vanskelig for praktærfugl-hunnen å reise ut for å finne mat til seg selv, for hun ikke kan la ungene være alene for lenge. Derfor samles ofte andunger fra flere ulike reir sammen slik at mammaene kan bytte på å passe ungeflokken og dra ut for å finne mat. De lager en slags andebarnehage sammen, eller andungehage om du vil.

Besøk fuglene som bor her

Båtsfjord har et spennende fugleliv året rundt. Tar du deg en tur om vinteren vil du nesten helt sikkert se praktærfugl, ærfugl, stellerand og havelle ute i fjorden. Om vinteren kan du og se måker, for eksempel polarmåke og grønlandsmåke. Om sommeren kan du se etter krykkje og makrellterne både på hustak og ute i fjorden. I skogene rundt Båtsfjord er blåstrupe, bjørkefink og polarsisik vanlige. Andre arter du kan se i Båtsfjord er fiskemåke, gråmåke, svartbak, teist og storskarv.

Det finnes mange bra steder å se på fugl i Båtsfjord. Vi har samlet de beste turene og du kan utforske disse i kartet under. God tur!

Båtsfjord sentrum – Arktisk fugleliv året rundt

I Båtsfjord sentrum kan du dra på urban fugletur! I busker og kratt, på bygninger og ute på fjorden finnes det mange forskjellige fugler. Ta deg en tur gjennom sentrum og ned til fjæra på sommeren og se om ikke du kan få øye på alle de forskjellige fuglene som bor i Båtsfjord om sommeren! Husk at det er ulovlig å flytte eller ødelegge fuglereir.

Seljeskogene ved Straumsnesvatnet

Ved utløpet av Båtfjordelva ut i Straumsvatnet ligger noen vakre seljeskoger. Her trives mange småfugl både sommer og vinter. Fra Straumsnesvatnet kan du gå hele veien til Maritbuka innerst i Båtsfjord. Parkering ved Stall Østavind. Turen egner seg for skoleklasser.

Fottur langs indre del av fjorden

Denne turen tar deg fra havna i Båtsfjord og videre til de indre delene av fjorden. Turen er 2.7 km lang (en vei) og tar 1-1,5 timer). Turen går langs vei og sti med utsikt mot fjorden. I fjæra og på fjorden er det mange spennende fugler, og ofte ligger store flokker med ender her om vinteren. Ved Perelven finnes en grillplass hvor man kan spise lunsj. Parkering ved Polar Hotell eller Circle K. Turen egner seg for skoleklasser.

 

 • Foto: Ingar Øien

  1. Båtsfjord sentrum – Arktisk fugleliv året rundt.

  I Båtsfjord sentrum kan du dra på urban fugletur! I busker og kratt, på bygninger og ute på fjorden finnes det mange forskjellige fugler. Ta deg en tur gjennom sentrum og ned til fjæra på sommeren og se om ikke du kan få øye på alle de forskjellige fuglene som bor i Båtsfjord om sommeren! Husk at det er ulovlig å flytte eller ødelegge fuglereir.

 • Foto: Knut Sverre Horn

  2. Seljeskogene ved Straumsnesvatnet.

  Ved utløpet av Båtfjordelva ut i Straumsvatnet ligger noen vakre seljeskoger. Her trives mange småfugl både sommer og vinter. Fra Straumsnesvatnet kan du gå hele veien til Maritbuka innerst i Båtsfjord. Parkering ved Stall Østavind. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Tormod Amundsen

  3. Fottur langs indre del av fjorden.

  Denne turen tar deg fra havna i Båtsfjord og videre til de indre delene av fjorden. Turen er 2.7 km lang (en vei) og tar 1-1,5 timer). Turen går langs vei og sti med utsikt mot fjorden. I fjæra og på fjorden er det mange spennende fugler, og ofte ligger store flokker med ender her om vinteren. Ved Perelven finnes en grillplass hvor man kan spise lunsj. Parkering ved Polar Hotell eller Circle K. Turen egner seg for skoleklasser.

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Båtsfjord

Viktig informasjon til turen

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Båtsfjord eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Finnmark da vel! epost: finnmark@birdlife.no

Vi vet for lite om fuglene i Båtsfjord

Dessverre vet vi ikke så mye om hvordan det går med fuglene i Båtsfjord. Vi jobber med å få mer kunnskap om området og fuglene som lever her. Stelleranda, havelle, krykkje og makrellterne er arter som det går dårlig med i resten av landet, så mest sannsynlig går det ikke så mye bedre i Båtsfjord heller. Det vi vet mer om er hva som truer fuglene i området.

 • Det viktige fugleområdet er ikke vernet

  De Viktige fugleområdene i Båtsfjord er ikke vernede. Områder som ikke har noe vern er mer utsatt for å bli bygget ned eller forstyrret av mennesker.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Noen av fugleartene i Båtsfjord lever tett på mennesker, og er utsatt for forstyrrelser som for eksempel ødeleggelse av reir og at folk kommer for nærme fuglene.