Øksnes

Nettverket av myrer og vann i Øksnes ligger i Nordland fylke.

Registrer fugler du ser ved Øksnes
Foto: Martin Eggen

Hver vår samles store flokker med gjess på engene ned mot fjæra i Øksnes. De skal videre til Svalbard, men du vil også treffe på fugler som tilbringer hele sommeren her.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Øksnes er en viktig hvileplass for gjess som hekker på Svalbard. Gjessene reiser langt og trenger steder hvor de kan hvile og spise på den lange reisen. Engene på Øksnes er perfekte hvileplasser, for her finner gjessene mat.

 • Muligheter for å bygge reir

  Øksnes er en fast hekkeplass for mange forskjellige fugler. Noen fugler hekker i klipper og på bygninger, mens andre hekker på bakken og bygger reir på våtmark og i vannkanten rundt småvannene på Øksnes.

 • Massevis av mat

  Akkurat som oss trenger fugler mat til seg selv og ungene sine. På Øksnes finner fuglene mange typer mat. Alt fra planter, frø, insekter, kryp og fisk havner i magen på sultne fugler.

 • Viktig vinterhjem for mange fugler

  Langs kysten på Øksnes finnes det mange store og små bukter hvor fugler kan søke ly om vinteren. For fugler som liker seg nær vann, som svaner og ender, er det viktig at det finnes isfritt vann også om vinteren, sånn at de kan finne mat og hvile seg. Havet er også fullt av mat for fuglene.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

På Øksnes møter du mange spennende fugler. På en tur i mai er sjansen for at du ser gjess på vei til Svalbard ekstra stor. Flere tusen hvitkinngås og kortnebbgås kan samle seg på engene her. Men Øksnes har mye mer fugleliv å by på.

På myrene på Øksnes bor nemlig en skikkelig luring. Tidlig om morgenen kan man høre en mjauende lyd ute på myrene og i fjæra. Det er tyvjoen som akkurat har våknet. I den friske sjøluften seiler tyvjoen ut mot havet for å skaffe seg litt mat.

La oss bli bedre kjent med denne sjøfuglen og noen av de andre fuglene på Øksnes.

Tyvjo – mestertyven

Det er ikke uten grunn at tyvjoen har fått navnet sitt; den er ekspert på å stjele mat fra andre fugler! Til røvertoktene har den god bruk for de spisse vingene og den strømlinjeformede kroppen. Med kjappe, smidige manøvere klarer tyvjoen å snappe mat fra måker og andre vannfugler som fisker maten selv.

Hvitkinngås – i fritt fall

Hvitkinngåsa legger enkelte steder eggene sine på berghyller for å unngå at rovdyr som fjellrev og isbjørn spiser eggene. Men når eggene klekkes og ungene skal ha mat oppstår det et problem. Gjess mater ikke ungene sine, men tar dem med til områder hvor de kan gresse sammen. Derfor må de små gåsungene til hvitkinngåsa hoppe ned fra klippen sammen med foreldrene når de er bare tre dager gamle! Det er ganske tøft gjort når man bare er en liten gåsunge. Heldigvis har de masse dun som beskytter dem fra å skade seg i fallet.

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Ærfugl – blåskjellknuseren

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

Besøk fuglene som bor her

På myrene hekker det utrolig mange arter. Myrsnipe, brushane, svømmesnipe og småspove er blant artene som holder til der. Selv om smålom og tyvjo finner maten sin på sjøen, legger de eggene på myrene. Du kan se dem fly frem og tilbake mellom myr og sjø når de har unger. I krattet ser du kanskje sivspurv og blåstrupe? Jo lenger du er ute og kikker, desto flere fugler får du se. Kanskje får du øye på den sjeldne vipa også?

Om vinteren kan du se ender som ærfugl, praktærfugl og siland, eller måker langs kysten.

På Øksnes finnes det mange steder man kan dra for å se på fugl. Vi har funnet frem til flere turer i området, og du kan utforske disse i kartet under. Trykk på pilene i kartet for å få opp informasjon om de ulike turene. God tur!

Gisløya

På Gisløya kan du parkere nede ved havna, og gå deg en runde langs vei og stier. Om våren er det ofte hvitkinngås, kortnebbgås og heilo å se på jordene.

Rundt husene holder fiskemåkene til. Bli ikke forundret om du ser en lirype i hagene, for på Gisløya er naturen langt unna. Besøk også Gisløystranda. Utenfor her ligger det ofte både smålom og lunde.

Strengelvågen

Ved Strengelvåg er det utrolig mange forskjellige fugler. Av hekkende arter vil du kunne treffe på storspove og siland. Et besøk i fjæreområdene kan om våren gi fine observasjoner av sandlo, rødstilk og kanskje polarsnipe. Er du riktig heldig ser du den sjeldne svarthalespoven, for den finnes i dette området!

 

Klo

Ved Klo raster det ofte store flokker med gjess i trekktiden. Det finnes også en del våtmark i dette området, der grågås og gravand er to av fugleartene du gjerne får øye på.

Parker passende steder. Ta hensyn til trafikk og privat grunn, og hold deg til stier og veier, spesielt i hekketiden.

 • Foto: Martin Eggen

  1. Gisløya.

  På Gisløya kan du parkere nede ved havna, og gå deg en runde langs vei og stier. Om våren er det ofte hvitkinngås, kortnebbgås og heilo å se på jordene.

  Rundt husene holder fiskemåkene til. Bli ikke forundret om du ser en lirype i hagene, for på Gisløya er naturen langt unna. Besøk også Gisløystranda. Utenfor her ligger det ofte både smålom og lunde.

 • Foto: Martin Eggen

  2. Strengelvågen.

  Ved Strengelvåg er det utrolig mange forskjellige fugler. Av hekkende arter vil du kunne treffe på storspove og siland. Et besøk i fjæreområdene kan om våren gi fine observasjoner av sandlo, rødstilk og kanskje polarsnipe. Er du riktig heldig ser du den sjeldne svarthalespoven, for den finnes i dette området!

   

 • Foto: Martin Eggen

  3. Klo.

  Ved Klo raster det ofte store flokker med gjess i trekktiden. Det finnes også en del våtmark i dette området, der grågås og gravand er to av fugleartene du gjerne får øye på.

  Parker passende steder. Ta hensyn til trafikk og privat grunn, og hold deg til stier og veier, spesielt i hekketiden.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Øksnes

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene på Øksnes er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

BirdLife Vesterålen følger med fuglene

I Vesterålen har BirdLife Norge et eget lokallag, kalt BirdLife Vesterålen. Her er det mange medlemmer, og de passer på området på ulike måter. De kikker på fuglene, og noterer hvordan det går med dem. De arrangerer turer, slik at flere får oppleve de fine fuglene som er her. De jobber også for at områdene skal beskyttes og at fuglene skal ha det bra.

 

 • Foto: Jon Olav Larsen

  Fuglekikker Martin Eggen

  Martin vært interessert i fugler siden han var barn, og derfor kikket på fugler hele livet. Siden han er bosatt i Lofoten, har han muligheten til å se mange spennende fugler der han bor! Han er også leder i BirdLife Lofoten, nestleder i BirdLife Nordland og ansatt i BirdLife Norge, så Martin tenker og kikker på fugler hver dag.

Fuglene trives på Øksnes

Øksnes er fortsatt et viktig stoppested for hvitkinngås og kortnebbgås under trekket til og fra Svalbard. Området er også viktig for kritisk truede fuglearter som hettemåke og vipe. Mange andre våtmarks- og sjøfugler går det trolig mindre bra med, uten at det foreligger god oversikt over dette.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  Våtmarkene på Øksnes har noen steder blitt drenert eller blitt brukt til torvuttak. Denne typen menneskelig aktivitet fører til at våtmarkene endrer seg eller forsvinner, og da kan ikke fuglene bruke dem til hekkeplass eller hvileplass.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer og skremmer fuglene

  Naturområdene i Øksnes brukes til en rekke friluftsaktiviteter, som blant annet jakt, fiske og turgåing. Fugler er ofte skeptiske til folk, spesielt i hekketiden for fuglene er redd for at vi skal ta ungene deres. Derfor kan økt menneskelig aktivitet stresse fuglene ganske mye.