Altaelvmunningen

Altaelva med Altaelvmunningen ligger Finnmark fylke.

Registrer fugler du ser ved Altaelvmunningen
Foto: Tomas Aarvak

Altaelvmunningen er et rikt elvedelta i stadig endring på grunn av vannets krefter. Sand og grus flyttes rundt og nye områder med masse mat skapes, og det liker fuglene!

 • Massevis av mat

  Våtmarksområdene og de grunne fjæreområdene ved Altaelva er uvurderlige matfat for mange fugler. I fjæra finner fuglene mat som insekter og krepsdyr. Der sjøen ikke er så dyp, kan ender og andre fugler dykke etter planter, skjell og fisk.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Fugler som flyr lange turer trenger trygge steder å hvile og spise. Altaelvmunningen brukes av en rekke fugler på vår- og høsttrekket. Spesielt endene havelle og sjøorre finner mye mat her og kan være her lenge av gangen. Den svært sjeldne dverggåsa er også her på våren!

 • Viktig vinterhjem i nord

  Mange fugler bruker Altaelvmunningen og fjorden som et vinterhjem. Innerst i fjorden kan det være isfritt, og det betyr at fugler som liker seg i vann har et sted å være om vinteren! Isfritt vann betyr også at fuglene kan finne mat under vannoverflaten, som for eksempel vannplanter og bittesmå dyr.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Langs Altaelva og Altaelvmunningen kan du se mange forskjellige fugler! De vakre endene havelle og sjøorre kommer hit hvert eneste år før de reiser videre til hekkeplassene sine i fjellet. Flere hundre av dem samler seg ute på vannet for å hvile og dykke etter mat.

En liten krabat som ofte befinner seg i fjæra er rødstilken. Den bruker det lange røde nebbet sitt til å finne seg en matbit nede i mudderet.

Videre nedover på siden kan du lese mer om rødstilken og de andre artene som du kan møte på ved Altaelvmunningen.

Sjøorre – samles i store flokker

Om våren returnerer sjøorren til hekkeplassen sin. Noe som er spesielt med sjøorren, er at hunnen alltid reiser tilbake til det området hun selv vokste opp. Kanskje har hun hjemlengsel? Her finner hun seg en partner, slår seg til rette og får sine egne unger. Neste år vil også hennes døtre returnere til det samme stedet.

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Hettemåke – en art, to drakter

Hettemåka er veldig lett å kjenne igjen når den er på besøk i Norge om sommeren. Det mørke hodet får det til å se ut som hettemåka har på seg en maske. Men om vinteren er den ikke like lett å kjenne igjen. Hettemåka mister nemlig de mørke fjærene i ansiktet om vinteren, og da ser den ut som en helt hvit måke. Derfor er det mange som tror hettemåka er to ulike arter som man ser på ulike tider av året.

Bergand – lunt og godt i redet

Når fugler har lagt egg, er den viktigste oppgaven å holde egget varmt, slik at det ikke blir for kaldt for den lille ungen som utvikles inne i egget. For å gjøre det ekstra koselig for egget bruker bergandmoren sin egen dun som isolasjon i redet. Hun plukker dunfjærene fra brystet og plasserer dem pent rundt om i redet.

Rødstilk – sterkere sammen

Rødstilken er en liten fugl og det er derfor vanskelig for den å beskytte reiret sitt mot uvedkomne rovdyr og rovfugl i hekketiden. Løsningen for rødstilken har vært å hekke nærheten av andre fugler, helst fugler som danner kolonier som for eksempel måker. Da nyter rødestilken godt av at de andre fuglene jager vekk inntrengere den selv ikke klarer å jage vekk på egen hånd.

Besøk fuglene som bor her

Du er velkommen til å besøke fuglene ved Altaelvmunningen. Det er flest fugler her om våren og høsten som bruker området som hvileplass når de er på lange reiser. Store flokker med havelle og sjøorre samler seg ute på fjorden. Noen haveller og sjøorrer er også her om vinteren. Det er også fugler her om sommeren. Hettemåka, rødstilken og mange andre fugler hekker i området hvert år.

Det finnes mange fine steder rundt elvemunningen hvor du kan gå tur og se på fugl. Sjekk ut våre turtips i kartet under. God tur!

Elvebakken – fuglelivet langs Altaelva

Langs Altaelva ved flyplassen har man god oversikt over de vestre delene av elvedeltaet. Her er det mulig å få med seg mange ulike fuglearter, spesielt ender og måker. Dette er en enkel tur som passer for de fleste, men området er lite så det er ikke plass til store grupper. Parkering ved Elvebakken, nede ved Altaelva. 

Fuglelivet på Rørholmen

Fra parkeringsplassen følger man en gårdsvei mellom jordene fram til du møter skogen, fortsett langs en skogsti fram til vannkanten. Herfra har man godt utsyn over de buskkledde holmene og elveløpet. Vanligvis ser man mye vadefugl og sjøfugl i området. Turen går i lett terreng og passer for de fleste. Ute på holmen ligger det et fugletårn man kan bruke til å se på fuglelivet uten å skremme fuglene. Parker ved Nerskogen (markert i kartet). 

 

Latharistranda

Ved Latharistranda har du mulighet å få en flott oversikt utover fjæresonen mot Alta- og Transfarelvmunningen, samt utover de rike sjøområdene i indre Altafjorden. Dette er et av de beste områdene for å få sett de store flokkene med havelle, sjøorre, svartand og små- og storlom, og kanskje den litt sjeldnere berganda. Turen kan også gjerne kombineres med en kort spasertur fra Latharistranda gjennom Latharimoen naturreservat mot Rørholmens østre side. Her kan du bl.a oppleve myrsniper, krikkender, rødstilker, hettemåker og grågjess.

Husk at det i tidsrommet 01.mai til 16. juni er ferdsel forbud i deler av området rundt Rørholmen.

 

 • Foto: Espen Bergersen

  1. Elvebakken – fuglelivet langs Altaelva.

  Langs Altaelva ved flyplassen har man god oversikt over de vestre delene av elvedeltaet. Her er det mulig å få med seg mange ulike fuglearter, spesielt ender og måker. Dette er en enkel tur som passer for de fleste, men området er lite så det er ikke plass til store grupper. Parkering ved Elvebakken, nede ved Altaelva. 

 • Foto: Martin Eggen

  2. Fuglelivet på Rørholmen.

  Fra parkeringsplassen følger man en gårdsvei mellom jordene fram til du møter skogen, fortsett langs en skogsti fram til vannkanten. Herfra har man godt utsyn over de buskkledde holmene og elveløpet. Vanligvis ser man mye vadefugl og sjøfugl i området. Turen går i lett terreng og passer for de fleste. Ute på holmen ligger det et fugletårn man kan bruke til å se på fuglelivet uten å skremme fuglene. Parker ved Nerskogen (markert i kartet). 

   

 • Foto: Håvard Eggen

  3. Latharistranda.

  Ved Latharistranda har du mulighet å få en flott oversikt utover fjæresonen mot Alta- og Transfarelvmunningen, samt utover de rike sjøområdene i indre Altafjorden. Dette er et av de beste områdene for å få sett de store flokkene med havelle, sjøorre, svartand og små- og storlom, og kanskje den litt sjeldnere berganda. Turen kan også gjerne kombineres med en kort spasertur fra Latharistranda gjennom Latharimoen naturreservat mot Rørholmens østre side. Her kan du bl.a oppleve myrsniper, krikkender, rødstilker, hettemåker og grågjess.

  Husk at det i tidsrommet 01.mai til 16. juni er ferdsel forbud i deler av området rundt Rørholmen.

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Altaelvmunningen

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene langs Altaelva er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Altaelvmunningen er viktig for de lokale fugleinteresserte

Altaelvmunningen er et fantastisk spennende område med mange forskjellige fugler, og derfor er det mange fugleinteresserte i nærområdet!

En av de fugleinteresserte som bruker mye tid ved Altaelvmunningen er Thor-Arthur Didriksen.

 • Foto: Thor-Arthur Didriksen

  Thor-Arthur

  trives godt ute i naturen rundt hjemstedet Alta, enten det er for å se på fugl elle fiske. Han er også en ivrig naturfotograf. Sammen med kona Hildegunn går han mange turer langs Altaelva for å oppleve fuglelivet her. «Her er det alltid fugler og dyr vi er på utkikk etter, og får vi et fint bilde er det en god bonus!», forteller han.

 • Lurer du på noe om Altaelvmunningen eller fuglene her?

  Ta kontakt med Thor-Arthur da vel! Epost: tadid@outlook.com

Fuglene ved Altaelva klarer seg greit

Overvåkning av fuglene ved Altaelvmunningen viser at det hverken går bra eller dårlig med fuglene her. Dessverre får man ikke overvåkent fuglene godt nok så det er vanskelig for oss å vite hvordan det egentlig står til med fuglene. Det vi vet er at fuglene ved Altaelvmunningen har flere utfordringer som kan gjøre livet ved elva tøft.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Elvedeltaet er det mest brukte friluftsområde rundt Alta og brukes av turgåere med og uten hund. Mange fugler er mistenksomme overfor hunder og folk, spesielt i hekketiden for da må de passe godt på de små fugleungene sine. Hunder kan være skumle for fuglene fordi de minner dem om rovdyr som rev.

 • Fuglene mister sine leveområder

  Fugler trenger steder å være hvor de kan finne mat og ly, men ofte forsvinner de fordi vi mennesker bygger om naturen. Alta flyplass som ligger rett ved elvedeltaet er et eksempel på nedbygging av natur om har ført til at fuglene har mistet sine leveområder.

 • Det viktige fugleområdet er ikke vernet

  Altaelvdeltaet er ikke vernet. Når områder ikke er vernede, er de mer sårbare for menneskelige inngrep og påvirkninger. Det er derfor viktig å gjøre politikere oppmerksomme på hvor viktige naturområdene være kan være slik at de får det vernet de behøver.

 • Klimaendringer

  Klimaendringene fører til at havnivået stiger. Beregninger har vist at om 60 år vil alle holmene ved Altaelvmunningen ligge under vann. Det betyr at fuglene ikke kan bruke dem som levesteder lengre. Derfor er det viktig at vi tar klimaendringene på alvor og forsøker å forhindre at havnivået stiger.