Storsjøen

Storsjøen ligger i Odalen i Innlandet fylke på Østlandet.

Registrer fugler du ser ved Storsjøen
Foto: Knut Eie

Ved den store, grunne innsjøen lever det fugler året rundt. En av dem er den vakre sangsvanen. Om vinteren reiser mange fugler sin vei, men noen sangsvanen blir.

 • Masse mat på land og i vann

  I Storsjøen finnes det mat til mange fugler. I vannet finnes det fisk og vannplanter. Langs breddene finnes også fuktig våtmark hvor andre fugler kan finne små amfibier og kryp de kan spise.

 • Reirplasser ute på øyene

  På øyene i Storsjøen bygger fuglene reir. På de små øyene bor det nemlig ingen rovdyr og det er fuglene glade for, for da trenger de ikke være redde for at reiret blir plyndret. Ofte blir Storsjøen oversvømt om våren, så det er veldig få fugler som bygger reir i sivet langs breddene.

 • Viktig vinterhjem for ender og svaner

  Storsjøen er ofte isfri tidlig på vinteren og er derfor en fast boplass for svaner og ender i denne tiden. Når Storsjøen fryser over er det heldigvis kort vei til andre innsjøer og elver hvor det kan være isfritt hele vinteren.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Du har kanskje sett flokker med fugler som flyr i V-formasjon om våren og høsten? Disse fuglene er på det vi kaller et trekk, en lang reise til en helt annen del av verden. På disse lange turene må de spise og hvile. Ved Storsjøen finnes det mat og hvileplasser, og derfor stopper fuglene her.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Fuglene du møter rundt Storsjøen er glade i vann. I og rundt vannet finner maten sin og ofte kan de også sove ute på vannet!

To snodige vannglade fugler som du kan møte ved Storsjøen er smålom og storlom. De er tilpasset et liv på og under vann, og går kun opp på land for å legge eggene sine!

La oss bli enda bedre kjent med fuglene ved Storsjøen!

 

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Trane – folketroens fugl

Tranen er en legende og et symbol i folketro rundt om i verden. Dette stammer fra at traner samler seg ute på myrer om våren for å danse med hverandre! Partnere holder sammen livet ut, og den elegante dansen bringer de kjærlighetssyke fuglene tettere sammen. Tranen markerer derfor vårens ankomst og lysere tider. I japansk folketro symboliserer tranen tålmodighet og lykke, og den som bretter 1000 origami-traner får et ønske oppfylt.

Smålom – klønete til beins

Smålommen er som skapt for et liv i vann. Kroppen er lang og smal, slik at fuglen glir lett gjennom vannet. For å bli en enda bedre svømmer, er beina plassert langt bak på kroppen, faktisk så langt bak at det blir vanskelig for smålommen å stå oppreist og gå. Den er rett og slett ganske klønete til beins. Dersom smålommen skal bevege seg på land, skyver den seg fremover på magen ved hjelp av føttene. Det kan minne om måten pingviner i Antarktis tar seg frem på isen.

Fiskeørn – Ikonisk manøver

Du har sikkert vært på fisketur og opplevd hvor lang tid det kan ta før man får fisk? Dette problemet har ikke fiskeørna for den er så flink til å fiske at den i gjennomsnitt fanger en fisk hvert 12 minutt! En av grunnene til at fiskeørna er så god til å fiske er at den kan snu en av tærne sine rundt sånn at foten blir som kloa på en klomaskin. Da har fiskeørna et skikkelig godt grep om fisken!

Storlom – laserøyne

Har du prøvd å åpne øynene under vann og oppdaget hvor vanskelig det er å se? Storlommen fanger maten sin under vann og trenger å kunne se hvor den svømmer. Øynene til storlommen er knallrøde, som lasere. Den røde fargen filtrerer lyset slik at storlommen kan se godt under vann og få tak i mat.

Besøk fuglene som bor her

Storsjøen er en flott plass å oppleve og utforske et variert fugleliv. På sommerhalvåret er det flest fugler her, og da kan du møte storskarv, storlom, trane, gråhegre, fiskeørn, havørn, laksand, knoppsvane og sangsvane ute på vannet og i vannkanten. I skogen kan det være jerpe, musvåk og lerkefalk. På enger og jorder hender det også at man kan møte på vipe og heilo.

Om vinteren er det ikke like mange fugler her, men sangsvanen og en del ender oppholder seg på sjøen så lenge det er isfritt. Sangsvaner på vannet om vinteren er et vakkert syn, så det burde du prøve å få med deg!

Rundt Storsjøen finnes det mange steder man kan dra for å se på fugl. I kartet under kan du sjekke ut våre turforslag. God tur!

Stortjennet og Vesleåa

Stortjennet og Vesleåa ligger i sør-vestre del av Storsjøen. Ute på vannet kan det være en del fugl, så ta med kikkert så du får sett dem godt. Parkering ved Engene eller båthavna ut mot Øyen. Turen egner seg ikke for skoleklasser. 

Seimsjøen Naturreservat

I søndre del av Storsjøen ligger vakre Seimsjøen Naturreservat. Her er fuglelivet rikt og vegetasjonen er også ganske spennende. Terrenget er noe ulent, så dette kan være en noe krevende tur for de aller minste. På den store øya Øyen er det ganske bratt noen steder. Man har god oversikt fra veien som går ut til Øyen, dvs. mellom Midt-Nora og Sø-Nora. Turen egner seg ikke for skoleklasser. 

 

Nusttjernet og Oppstad

Det lille Nusttjernet sør for Storsjøen er en fin lokalitet for å se vannfugl, som svaner og ender, i trekktidene. På de omkringliggende jordene kan man også se beitende sangsvaner (1100 sangsvaner er rekord), ender og gjess. Oppstad samfunnshus er et utmerket utgangspunkt får å se vannfugl og vadere utover jordene ved Skulstad. Parker passende steder langs Kirkeveien, Skjulstadveien og Ringåsveien. Turen egner seg ikke for skoleklasser. 

Bukkeneset

Bukkeneset ligger som en spydspiss ut i Storsjøen. Det er fin utsikt østover i Storsjøen mot Engeholmen, sørover mot Rovøya og vestover mot Søngnessjøen. Parkering på P-plass på høyre side av veien helt ytterst rett før bommen. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Knut Eie

  1. Stortjennet og Vesleåa .

  Stortjennet og Vesleåa ligger i sør-vestre del av Storsjøen. Ute på vannet kan det være en del fugl, så ta med kikkert så du får sett dem godt. Parkering ved Engene eller båthavna ut mot Øyen. Turen egner seg ikke for skoleklasser. 

 • Foto: Knut Eie

  2. Seimsjøen Naturreservat.

  I søndre del av Storsjøen ligger vakre Seimsjøen Naturreservat. Her er fuglelivet rikt og vegetasjonen er også ganske spennende. Terrenget er noe ulent, så dette kan være en noe krevende tur for de aller minste. På den store øya Øyen er det ganske bratt noen steder. Man har god oversikt fra veien som går ut til Øyen, dvs. mellom Midt-Nora og Sø-Nora. Turen egner seg ikke for skoleklasser. 

   

 • Foto: Knut Eie

  3. Nusttjernet og Oppstad .

  Det lille Nusttjernet sør for Storsjøen er en fin lokalitet for å se vannfugl, som svaner og ender, i trekktidene. På de omkringliggende jordene kan man også se beitende sangsvaner (1100 sangsvaner er rekord), ender og gjess. Oppstad samfunnshus er et utmerket utgangspunkt får å se vannfugl og vadere utover jordene ved Skulstad. Parker passende steder langs Kirkeveien, Skjulstadveien og Ringåsveien. Turen egner seg ikke for skoleklasser. 

 • Foto: Knut Eie

  4. Bukkeneset .

  Bukkeneset ligger som en spydspiss ut i Storsjøen. Det er fin utsikt østover i Storsjøen mot Engeholmen, sørover mot Rovøya og vestover mot Søngnessjøen. Parkering på P-plass på høyre side av veien helt ytterst rett før bommen. Turen egner seg for skoleklasser.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Storsjøen

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Storsjøen er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Storsjøen er viktig for lokalbefolkningen

For de som bor ved Storsjøen eller i nærheten, er dette en av de flotteste stedene å kikke på fugler. For mange av de lokale er nettopp Storsjøen stedet de først begynte å kikke på fugl.

En av de som har kikket på fugl ved Storsjøen hele livet, og som kjenner området godt, er Knut Eie.

 • Foto: Knut Eie

  Fugleentusiast Knut

  begynte med fuglekikking da han var 10 år gammel, og det var nettopp ved Storsjøen det hele startet! En av de flotteste minnene han har fra Storsjøen var på gjeddefiske for mange år siden. «Da kom det en islom i praktfull sommerdrakt svømmende sammen med 2 storlommer», forteller han.
  Knut har i mange år vært et engasjert medlem i BirdLife Norge og er i dag styremedlem og prosjektkoordinator for BirdLife Oslo og Akershus.

 • Lurer du på noe om Storsjøen eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med Knut da vel! epost: knut.eie@hotmail.com

Mange fugler trives ved Storsjøen

Det er flere sangsvaner og traner som besøker Storsjøen nå enn det det gjorde før. Havørna, som før bare ble sette en sjelden gang, har også blitt en fast gjest. Før var storlommen eneste lom som hekket ved Storsjøen, men nå får den selskap av sin mindre slektning smålommen. Selv om mange av fuglene har det bra ved Storsjøen er det allikevel noen trusler vi må være oppmerksomme på.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Storsjøen er et populært friluftsområde og brukes til fisking, båtkjøring, bading og turgåing. Fuglene er mistenksomme ovenfor oss mennesker, spesielt når de har unger fordi de er redde for at vi skal skade dem. Derfor kan fuglene bli stressa når det er mange folk der hvor de bor.

 • Store deler av det viktige fugleområdet er ikke vernet

  Det er kun Seimsjøen Naturreservat av de viktige fugleområdene ved Storsjøen som er vernet, og det er et veldig lite område. Dessverre er det sånn at områder som ikke er vernede er mer utsatt for å ødelegges og forstyrres av mennesker, og det kan gå utover fuglene.