Nykvåg

De hardføre, steile øyene i Nykvåg ligger i Nordland fylke.

Registrer fugler du ser ved Nykvåg
Foto: Martin Eggen

Hvert år samles flere tusen sjøfugl i de bratte klippene på øyene i Nykvåg. Klippene, sjøen og himmelen fylles med lyden av disse fantastiske fuglene under midnattssolen.

 • Perfekt sted for sjøfuglene å bygge reir

  På øyene ved Nykvåg legger sjøfuglene eggene sine. Reirene bygges med materialer de finner rundt seg. Tang, gress og fjær brukes for å lage lune reder. I hekketiden er det også viktig med kort avstand til matfatet, da er det fint at øyene ligger i havgapet.

 • Massevis av mat i havet og fjæra

  Sjøfuglene i Nykvåg finner maten sin i havet. Lunder og alker kan dra flere mil ut i havet for å finne mat til ungene sine, og sild, lodde og tobis er fiskearter som er spesielt populære. Krykkjene, disse livlige måkefuglene, kan dra enda lengre etter mat.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Om vinteren kan Nykvåg være ganske stille, for fuglene har reist til andre deler av verden. Men om sommeren våkner stedet til liv. Lyden av tusenvis av sjøfugler fyller den salte havlufta.

En av de vanligste fuglene i fuglefjellene på Nykvåg er den sjarmerende lunden. Flere titalls tusen lunder tar turen til Nykvåg hver vår. Når lunden finner igjen partneren står de tett sammen og gnir nebbene mot hverandre, det ser nesten ut som de kysser hverandre! Lundene er omsorgsfulle ovenfor kjæresten sin, men de kan også være noen kranglefanter. Det kan bli ganske dramatisk når to lunder krangler om hvem som fant en god reirplass først.

La oss bli enda bedre kjent med noen av fuglene i Nykvåg!

Storskarv – fiskerens beste venn

Storskarven var lenge en del av elvefiske i Asia. Fiskerne trente opp skarven til å fange fisk og komme tilbake til dem med fangsten. Rundt den lange halsen festet man en ring slik at ikke fuglen skulle svelge fisken. Når skarven hadde gitt fiskeren fangsten fikk den en porsjon av fisken å spise selv!

Alke – hopp i havet

Alker hekker på høye klipper ute i havgapet. Når ungene forlater reiret, kan de ikke fly. Likevel hopper de ut av reiret! Ungene flakser med vingene, ikke for å fly, men for å bremse farten på fallet, slik at de ikke skader seg når de treffer vannet nedenfor klippen. Litt av noen tøffe unger!

Lunde – havets papegøye

I fuglefjellene i Norge kan du se etter den vakre lundefuglen. Det fargerike, kraftige nebbet står i kontrast til den svarte og hvite kroppen. Faktisk minner lunden litt om både pingvin og papegøye, så det er ikke rart at den ofte blir kalt sjøpapegøye. Hvem vet, kanskje hadde sjøfarende vikinger en lunde på skulderen?

Havørn – kongen av havet

Norskekysten er havørnas rike. Havørnpar holder sammen livet ut i store territorier, opptil 70 kvadratkilometer. Reirene bygger de høyt oppe i klippene eller ute på holmer i skjærgården. Sammen mater de sultne unger med fisk. Territoriet kan være en del av et helt dynasti, det vil si at området går i arv til en av ungene når foreldrene blir gamle.

Krykkje – livet er ikke det samme uten naboer

Ikke alle setter pris på å bo tett. Krykkja, derimot, er glad i naboer. Så lenge de er mange sammen kan krykkjer bo nesten hvor som helst. I fuglefjell, på bygninger, og i noen tilfeller på oljeplattformer, finner vi reir bygget tett i tett nesten oppå hverandre, litt som rekkehus eller høyblokker i byen.

Besøk fuglene som bor her

Sjøfuglene er bare i Nykvåg om våren og sommeren. Krykkje, ærfugl, teist, lunde, storskarv, alke og havørn er noen av fuglene du kan oppleve i Nykvåg. I Nykvåg ligger en krykkjekoloni inne i bygda, langs fylkesvei 916. Her har du mulighet til å se krykkjene som hekker og lære mer om disse fuglene på nært hold!

Sjekk ut våre tips til fuglekikking i Nykvåg i kartet under. God tur!

Fuglekikking i Nykvåg

Ta en båttur ut på havet eller gå en tur langs fjæra og se etter sjøfugl her. De ligger ofte ute på sjøen eller flyr mellom havet og fuglefjellene med mat til ungene sine. Hold derfor øynene åpne etter spennende sjøfugl! Husk på å ikke komme for nærme fuglefjellene, det setter fuglene pris på. Det er også mulig å stå på land, ved fjæra, og bruke kikkert eller teleskop til å se på fuglene på sjøen! Husk på at i tiden fra 15. april til 31. juli er det, med unntak av verneområdet på Langøya, forbudt å ferdes, campe og telte i verneområdet.

 

 • Foto: Martin Eggen

  1. Fuglekikking i Nykvåg.

  Ta en båttur ut på havet eller gå en tur langs fjæra og se etter sjøfugl her. De ligger ofte ute på sjøen eller flyr mellom havet og fuglefjellene med mat til ungene sine. Hold derfor øynene åpne etter spennende sjøfugl! Husk på å ikke komme for nærme fuglefjellene, det setter fuglene pris på. Det er også mulig å stå på land, ved fjæra, og bruke kikkert eller teleskop til å se på fuglene på sjøen! Husk på at i tiden fra 15. april til 31. juli er det, med unntak av verneområdet på Langøya, forbudt å ferdes, campe og telte i verneområdet.

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Nykvåg

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene i Nykvåg er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

BirdLife Vesterålen følger med fuglene

I Vesterålen har BirdLife Norge et eget lokallag, kalt BirdLife Vesterålen. Her er det mange medlemmer, og de passer på området på ulike måter. De kikker på fuglene, og noterer hvordan det går med dem. De arrangerer turer, slik at flere får oppleve de fine fuglene som er her. De jobber også for at områdene skal beskyttes, slik at fuglene har det bra.

 • Foto: Martin Eggen

  Fuglekikker Martin Eggen

  Martin Eggen har vært interessert i fugler siden han var barn, og derfor kikket på fugler hele livet. Siden han er bosatt i Lofoten, har han muligheten til å se mange spennende fugler der han bor! Han er også leder i BirdLife Lofoten, nestleder i BirdLife Nordland og ansatt i BirdLife Norge, så Martin tenker og kikker på fugler hver dag. Han besøker ofte Nykvåg vår og høst.

Det blir stille i fuglefjellet

Det finnes ikke gode tellinger fra Nykvåg de senere årene. Antall krykkjer har gått ned i nyere tid, men ser nå ut til å ha stabilisert seg på noen hundre par. Det er flere grunner til at det har blitt færre fugler på Nykvåg.

 • Mindre mat i havet enn før

  De siste tiårene har det blitt mindre mat i havet fot sjøfuglene. Det betyr at sjøfuglene ikke har nok mat til seg selv og ungene, som betyr at ungene dør. Det betyr at det etter hvert blir færre fugler fordi de voksne dør uten at det er kommet så mange unger til verden.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Når fuglene hekker er det ekstra godt på vakt for farer for å beskytte ungene sine. Fuglene vet ikke om mennesker vil skade dem eller ikke, og derfor kan økt menneskelig aktivitet skremme dem. Blir det for mye folk rundt fuglefjellene kan de bli redde, så husk å holde avstand!