Øvre Anárjohka

Nasjonalparken Øvre Anárjohka ligger i Finnmark fylke.

Registrer fugler du ser ved Øvre Anárjohka
Foto: Bjørn Olav Tveit

I de vidstrakte våtmarkene og eviggrønne skogene holder mange fugler til. Flere av dem er sjeldne i Norge – kanskje du får øye på dem?

 • Perfekt sted å bygge reir

  I Øvre Anárjohka kan du vandre gjennom bjørkeskog, der småfugler som bjørkefink og gråsisik har reir i trærne, til myrer der myrsnipa har reir på en tue og opp på høyfjellet. Her hekker det smålom og ulike ender, ofte på en holme eller odde, der de ønsker å være mest mulig i fred.

 • Massevis av mat

  Skogen og fjellet er et matfat om man bare vet hva man skal se etter, og liker den typen mat den kan tilby. Fugler som liker å spise planter, frø og insekter har mer enn nok mat her! Noen år er det også mye mus, og da møter sultne rovfugler opp til jakt!

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Øvre Anárjohka er en av de aller mest spennende områdene å utforske i Norge. På myrene er det mange fugler. Den lille sotsnipa bruker det lange, spisse nebbet sitt til å pirke frem insekter og kryp som bor i torven på myra, og sånn finner den all maten den trenger for å klare seg.

Her får den selskap av kvartbekkasinen og sædgåsa. Sædgåsa elsker livet på våtmarkene i Finnmark, og Finnmark er det eneste stedet i hele Norge hvor den hekker!

Du kan lære mer om fuglene i Øvre Anárjohka videre nedover på siden.

 

Sædgås – gåsa som ble to gjess

Lenge trodde man at sædgåsa bare var én art – ikke så rart når alle ser helt like ut. Grunnen til at sædgåsa har blitt to gjess er ikke utseendet, men måten de lever på. Den ene arten liker seg på vidda, mens den andre heller vil være i skogen. Derfor har vi nå tundrasædgås som liker den åpne vidda og taigasædgås som liker den stille skogen.

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Lappspove – verdens lengste trekkrute

Lappspoven hekker i kalde områder i Skandinavia, Russland og Nord-Amerika. Om vinteren tilbringer den tiden sin i tropiske strøk, men for å komme hit må den på en lang reise. Lappspover som hekker i Alaska krysser Stillehavet uten en eneste pause for å nå ferieplassene sine på New Zealand, og dette regnes som den lengste trekkruta uten stopp for alle dyr i verden. Det er ganske imponerende gjort av en så liten fugl!

Sotsnipe – fjærdrakt som en feier

Sotsnipa har fått navnet sitt fordi fuglene er nesten helt svarte i hekketiden. Ryggen har grått mønster som nesten ser ut som aske, og den ser ut som om den har falt ned i en pipe!

Kvartbekkasin – tror den er usynlig!

Selv om kvartbekkasinen er en god flyver, tar den ikke til vingene før du nesten tråkker på den. Den ligger helt stille og prøver å ikke bli sett. Den stoler på at kamuflasjen gjør at du ikke ser den. Ofte virker det ganske bra. Kommer du nært nok, vil fuglen likevel fly opp rett foran føttene dine!

Besøk fuglene som bor her

Naturen i Øvre Anárjohka har mye mer å by på, og ikke minst er fuglelivet spennende og uvanlig. Kongeørn, tretåspett, lavskrike, lappmeis, varsler og dvergspurv er blant fuglene du kan oppleve. Dette er fugler vi forbinder med uberørte områder, der naturen i stor grad får være i fred for mennesker.

Det finnes flere fugler i Øvre Anárjohka enn de som er nevnt på siden her. Tretåspetten lever av insekter og smådyr den finner i døde og døende trær. Slik skog er sjeldent og derfor finnes ikke tretåspetten overalt. Men her finner du den! Lappmeis og rødstjert er også vanlige hekkefugler.

Tenk at det også finnes bjørn her, som vandrer i de dype skogene og på fjellet! For mange er det en drøm å få se en bjørn ute i naturen, og skal du lykkes kan det være lurt å finne en høyde med utsikt utover myrene.

Husk også på at landskapet her er veldig flatt, og du kan lett miste oversikten over hvor du er. Kart og kompass er derfor lurt å ha med.

Øvre Anárjohka nasjonalpark

Turer til Øvre Anárjohka må planlegges nøye på forhånd. Det er nemlig ingen merkede stier eller hytter her – dette er skikkelig villmark.

Det beste er å ankomme via grusveien opp langs Anárjohka. Litt innenfor Basevuodi fjellstue finner du en parkeringsplass, og derfra er det omtrent fem kilometer med sti til nasjonalparken. Les mer om turer i nasjonalparken på Øvre Anárjohka nasjonalpark sin nettside

 • Foto: Bjørn Olav Tveit

  1. Øvre Anárjohka nasjonalpark.

  Turer til Øvre Anárjohka må planlegges nøye på forhånd. Det er nemlig ingen merkede stier eller hytter her – dette er skikkelig villmark.

  Det beste er å ankomme via grusveien opp langs Anárjohka. Litt innenfor Basevuodi fjellstue finner du en parkeringsplass, og derfra er det omtrent fem kilometer med sti til nasjonalparken. Les mer om turer i nasjonalparken på Øvre Anárjohka nasjonalpark sin nettside

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Øvre Anárjohka

Viktig informasjon til turen

Øvre Anárjohka er en nasjonalpark og det betyr at spesielle regler gjelder her. Det er viktig at du følger disse reglene slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder er det viktig at du forbereder deg så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Øvre Anarjóhka eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Finnmark da vel! epost: finnmark@birdlife.no

Fuglene trives i villmarken

Skogene og myrene i Øvre Anarjóhka er nesten urørte, og det betyr at det er plass til at mange fugler kan trives. For mange av fuglene henger et godt år sammen med hvor mye smågnagere det er i nasjonalparken. Når det er mye smågnagere har rovfuglene og rovdyrene massevis av mat. Det er fint for sædgåsa, sangsvanen, snipene, og de andre fuglene, for det betyr at ikke deres egg og unger blir spist. Derfor kan det variere veldig fra år til år hvor bra det går med fuglene i Øvre Anarjohka. Disse svingningene mellom gode og dårlige år påvirkes også av oss mennesker.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Fuglene som lever på vidda er ikke vant med mye folk rundt seg. Derfor kan økt menneskelig aktivitet stresse dem. I Øvre Anárjohka er aktiviteter som jakt, fiske, turgåing og reindrift vanlig om sommeren når fuglene hekker, og kan føre til forstyrrelser for fuglene.

 • Klimaendringene kan by på problemer

  Selv ikke fuglene på vidda slipper unna klimaendringene. En av de største utfordringene er klimaendringenes påvirkning på bestandene av smågnagere. Dersom klimaendringene fører til færre smågnagere vil det bety av rovfugl og rovdyr må spise mer fugleunger og egg for å overleve.