Indre Porsangerfjord

Den flotte Porsangerfjorden ligger nesten helt oppe ved Nordkapp i Finnmark fylke.

Registrer fugler du ser ved Indre Porsangerfjord
Foto: Tomas Aarvak

I det fuktige landskapet rundt fjorden yrer det av liv! På fjorden, i fjæra og i myra kryr det av fugler som enten er her på en kort visitt eller som slår seg ned for sommeren.

 • Myrer fulle av reirplasser

  Den korte avstanden mellom myra og sjøen ved Porsangerfjorden gjør at mange fugler gjerne bygger reir her. Terner og måker bygger ofte redene sine på myra eller øyene hvor ungene kan være trygge mens foreldrene drar ut til sjøen og fjæra for å lete etter mat.

 • Massevis av mat

  Den varierte naturen i Porsangerfjorden byr på mat for mange forskjellige fugler. I fjorden finnes fisk og muslinger til sultne måker og ender. I fjæra leter andre fugler etter maten sin, nemlig småkryp. For fugler som spiser planter, som for eksempel dverggåsa, er enga og myra en fast spiseplass.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Fugler som reiser langt trenger steder hvor de kan stoppe underveis for å ta seg en pust i bakken og spise mat. Porsangerfjorden er et viktig stoppested for mange fugler. Valdakmyra er for eksempel det viktigste rasteområdet for dverggås i hele landet!

 • Viktig myteplass

  Noen fugler mister fjærene i vingen om høsten, og dette kalles myting. I denne perioden kan ikke fuglene fly og står i fare for å bli spist av rovdyr. Da er det fint med den korte avstanden til fjorden, for rovdyr som rev klarer ikke få tak i fuglene når de ligger ute på vannet.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

I Porsangerfjorden kan du finne store flokker med fugler nesten hele året.

Ute på de langstrakte mudderfjærene, myrene og strandengene finner fuglene mye mat. En av dem er den veldig sjeldne dverggåsa. Dverggåsa reiser helt ned til Hellas om høsten for å tilbringe vinteren der. For å ha krefter til å fly så langt må den spise masse mat før den reiser. Derfor trasker dverggjessene rundt på myra og spiser seg fete på høsten.

Den lille fjæreplytten syns Porsangerfjorden er et fint sted å tilbringe vinteren. Mange fjæreplytter kommer fra Svalbard og Russland. Helt nede i tangbeltet finner den småkryp som den spiser, og får ofte bølgeskvulp over seg!

Du kan lese mer om dverggåsa, fjæreplytten og tre andre fuglearter som vi møter ved Porangerfjorden videre nedover på siden.

 

Dverggås – et sjeldent syn

Den skandinaviske dverggåsa er en av Norges sjeldneste fugler! Faktisk finnes det kun mellom 60 og 80 dverggjess som hekker i Norge. Å ta vare på dverggåsa er derfor viktig, og fuglefolk i Norge samarbeider med fuglefolk i Finnland, Ungarn, og Hellas for å ta vare på denne sjeldne fuglen.

Polarsnipe – radar i nebbet

Mudder og gjørme er ikke alltid det letteste stedet å lete etter mat. Dyrene som finnes her er små, noe som gjør dem vanskelige å se. Heldigvis for polarsnipa har den et spesielt organ på tuppen av nebbet. Dette lille organet rapporterer til hjernen til polarsnipa om trykkforskjeller i mudderet, et tegn på at en godbit er i nærheten.

Fjæreplytt – pappa må passe ungene

Hann- og hunnfugler deler ofte på oppdragelsen til ungene. Ofte ruger begge foreldrene eggene, vokter redet, finner mat til ungene og holder dem varme. Slik er det ikke for fjæreplytten. Hunnen har ansvaret for å ruge eggene, men så snart de klekker, forlater hun redet, og hannen får ansvaret for å fostre opp ungene helt alene.

Lappspove – verdens lengste trekkrute

Lappspoven hekker i kalde områder i Skandinavia, Russland og Nord-Amerika. Om vinteren tilbringer den tiden sin i tropiske strøk, men for å komme hit må den på en lang reise. Lappspover som hekker i Alaska krysser Stillehavet uten en eneste pause for å nå ferieplassene sine på New Zealand, og dette regnes som den lengste trekkruta uten stopp for alle dyr i verden. Det er ganske imponerende gjort av en så liten fugl!

Siland – en aktiv fisker

Silanda er en dyktig fisker, og det er bra, for en voksen siland trenger cirka 15-20 småfisk per dag! Silanda skaffer seg fisk ved å dykke under vann og bruker det lange, spisse nebbet til å snappe til seg småfisk. Derfor foretrekker silanda at vannet den fisker i er klart slik at den kan se hvor fisken er under vann.

Besøk fuglene som bor her

Ved Indre Porsangerfjord kan du se fugler stort sett hele året, men når på året du ser de ulike artene avhenger av årstiden. Noen arter, som dverggåsa, polarsnipe, havelle, sjøorre, siland og lappspove, er her kun i korte perioder om våren eller høsten.

Andre fugler er her om sommeren for å hekke. En av dem er den fine ærfuglen. Også om vinteren kan du møte fugler her, blant annet den lille fjæreplytten og flokker med ender.

Ved Porsangerfjorden finnes det flere steder hvor du kan se på fugl. Sjekk ut våre turtips i kartet under. God tur!

 

 

Valdakmyra

Valdakmyra er et naturreservat i Porsangerfjorden, og her kan du oppleve et spennende fugleliv. Det er spesielt mye spennende ute på de åpne flatene når tidevannet er på vei inn. Pass på at du ikke går for nærme fuglene slik at de blir skremt. Husk på at du fint kan se på fugl på avstand ved hjelp av kikkert. Parker ved rasteplassen og gå herfra ned mot observasjonsskjulet. 

Stabbursnes

Stabbursnes Naturhus og Museum er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og besøkssenter nasjonalpark for Stabbursdalen. Ta gjerne turen innom her! Herfra kan du gå ut på Stabbursneset for å se på fuglelivet. Like ved museet ligger et fugletårn du kan bruke for å se på fugl ved hjelp av kikkert og teleskop. Her er det også informasjonsskilt om artene i området.  Husk! Camping, og oppsetting av kamuflasjetelt for fotografering er forbudt. I tiden fra og med 1. mai til og med 30. juni og fra og med 10. august til og med 20. september er all ferdsel forbudt i visse deler av området. 

Børselv

På de fuktige fjærene ved utløpet av Børselva kan du se massevis av fugl, spesielt om våren og sommeren. Her kan du vandre langs kanten av fjæra, ha med kikkerten sånn at du får sett på fuglene på avstand. Ofte er fuglene et godt stykke unna. Parkering ved kirka og gå ned til fjæra herfra.

 • Foto: Ingar Øien

  1. Valdakmyra.

  Valdakmyra er et naturreservat i Porsangerfjorden, og her kan du oppleve et spennende fugleliv. Det er spesielt mye spennende ute på de åpne flatene når tidevannet er på vei inn. Pass på at du ikke går for nærme fuglene slik at de blir skremt. Husk på at du fint kan se på fugl på avstand ved hjelp av kikkert. Parker ved rasteplassen og gå herfra ned mot observasjonsskjulet. 

 • Foto: Tomas Aarvak

  2. Stabbursnes .

  Stabbursnes Naturhus og Museum er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og besøkssenter nasjonalpark for Stabbursdalen. Ta gjerne turen innom her! Herfra kan du gå ut på Stabbursneset for å se på fuglelivet. Like ved museet ligger et fugletårn du kan bruke for å se på fugl ved hjelp av kikkert og teleskop. Her er det også informasjonsskilt om artene i området.  Husk! Camping, og oppsetting av kamuflasjetelt for fotografering er forbudt. I tiden fra og med 1. mai til og med 30. juni og fra og med 10. august til og med 20. september er all ferdsel forbudt i visse deler av området. 

 • Foto: Martin Eggen

  3. Børselv .

  På de fuktige fjærene ved utløpet av Børselva kan du se massevis av fugl, spesielt om våren og sommeren. Her kan du vandre langs kanten av fjæra, ha med kikkerten sånn at du får sett på fuglene på avstand. Ofte er fuglene et godt stykke unna. Parkering ved kirka og gå ned til fjæra herfra.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Indre Porsangerfjord

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene i Indre Porsangerfjord er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Indre Porsangerfjord eller fuglene her?

  Ta kontakt med BirdLife Finnmark da vel! epost: finnmark@birdlife.no

Vi vet for lite om fuglene i Indre Porsangerfjord

Dessverre vet vi ikke så mye om hvordan det går med fuglene i Indre Porsangerfjord. Vi jobber med å få mer kunnskap om området og fuglene som lever her. Dverggåsa vet vi at det er få av og at disse trenger all hjelpen de kan få for å overleve. Det vi vet noe om er hva som truer fuglene i området.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  I Porsangerfjorden er forstyrrelsene først og fremst knyttet til friluftsliv og jakt. Vandring ute på myrene der hvor fuglene hekker kan skremme dem. Jakt virker også forstyrrende både ved at man beveger seg i området, men også lyden fra skudd kan skremme fuglene.

 • Ulovlig jakt på gås

  Ulovlig jakt er en trussel for dverggåsa. Dverggåsa er fredet, men det hender at den blir skutt fordi folk tror at det er en annen gåseart de skyter.

 • Området mangler vern

  Det er bare noen deler av dette viktige fugleområdet som er vernet. Områder som ikke har noe vern er mer utsatt for ødeleggelser og forstyrrelser, og det er jo ikke bra for fuglene!