Tautra og Svaet

Den forblåste øya Tautra ligger ytterst i Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke.

Foto: Otto Frengen

Ute på den lille øya bor det mange fugler. Her dyrkes det mat til mennesker, men fuglene finner også mye mat på de samme stedene. Ikke minst er det mye mat i havet rundt Tautra.

 • Massevis av mat i havet

  Det er først og fremst de grunne fjærene på Svaet og sjøen rundt Tautra som bugner av fuglemat. I fjæra kryr det nemlig av små ormer og andre kryp som noen fugler liker å spise. Lengre ut i vannet finner endene og sjøfuglene fisk og muslinger som de sluker hele!

 • Perfekt sted å bygge reir

  Tautra har lenge vært en populær hekkeplass for fugler fordi det ikke fantes rovdyr på øya før i tiden. Dette er bra for fugler som hekker på bakken, som ender og sjøfugler. Ærfuglen er en av fuglene som hekker på øya, under steinheller, einebusker eller i små ærfuglhus.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  På våren og høsten besøker flere tusen fugler Tautra. De er på lange reiser og trenger et sted de kan stoppe for å få seg en matbit og en hvil. Mange av disse fuglene liker å ha vann i nærheten slik at de kan flykte hit om de blir skremt. Derfor er Tautra et ypperlig sted å ta turen!

 • Vinterhjem for vann-glade fugler

  På vinterstid ser du store flokker med ender, blant annet ærfugl, sjøorre og havelle som hviler på havet i det grunne området Svaet. De er her om vinteren fordi det ikke blir for kaldt her og de kan finne mat i havet.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

På Tautra bor et sjøfugl og andre fugler som er glade i vann!

Om våren og sommeren samles hettemåkene for å hekke på Tautra. En hettemåkekoloni er en sosial plass hvor det alltid skjer noe gøy, du kan for eksempel se hvordan de bygger redet sitt, hvordan de fanger maten sin, og hvis du er heldig får du kanskje se de søte små ungene i reiret!

Etter hekketiden reiser hettemåkene sin vei. Da kommer nye fugler til og fyller sjøen utenfor Tautra. Den vakre anda havelle er en av disse. De ligger ofte i store flokker ute ved Svaet.

Hettemåke – en art, to drakter

Hettemåka er veldig lett å kjenne igjen når den er på besøk i Norge om sommeren. Det mørke hodet får det til å se ut som hettemåka har på seg en maske. Men om vinteren er den ikke like lett å kjenne igjen. Hettemåka mister nemlig de mørke fjærene i ansiktet om vinteren, og da ser den ut som en helt hvit måke. Derfor er det mange som tror hettemåka er to ulike arter som man ser på ulike tider av året.

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Ærfugl – blåskjellknuseren

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Fiskemåke – Lyden av sommer

Sola varmer, bølger skvulper i strandkanten og fiskemåka hyler i det fjerne. Den lille måka gir mange ordentlig sommerfølelse. Etter at fiskemåkene har lagt egg og fostret opp ungene sine, er sommeroppdraget fullført. Da reiser de tilbake til England, Danmark eller Nederland, der det er litt mildere om vinteren.

Besøk fuglene som bor her

Du er velkommen til å besøke Tautra og oppleve fuglelivet her ute.

På Tautra er det fugler hele året, men hvilke arter du ser avhenger av årstiden. Trekkfuglene ser vi på våren og høsten, de er her kun i korte perioder før de må fly videre. Om sommeren er mange fugler her for å hekke. Da kan du se hettemåke, ærfugl, fiskemåke og mange flere arter. Selv på vinteren er det mye fugl, og du kan se arter som ærfugl, havelle og horndykker ute på sjøen.

På Tautra er det mange fine steder å se på fugler. Sjekk ut våre beste turtips i kartet under. God tur!

 

Fugletårnet ved Måsdammen

Fra fugletårnet har du god utsikt over gruntvannsområdet og strandengene rundt Tautra. Herfra kan du se de hekkende hettemåkene ved Måsdammen. Husk at du er på besøk hos fuglene, så snakk lavt og forstyrr så lite som mulig. Parker ved Tautratun og gå herfra bort til tårnet. Ferdsel etter merket sti fra P-plass ved Tautratun til fugletårnet ved Måsdammen er lov hele året. Større grupper bør ikke gå hit, da det kan skremme fuglene. Det finnes to tilrettelagte bålplasser. En ved fjæra like ved fotballbanen på Valavollen (Valen) og en ved sjøen nord for de gamle klosterruinene. Engangsgrill er ikke tillatt. Husk på at i  perioden 01. april – 15. juli er all ferdsel i naturreservatet og fuglefredningsområdet forbudt på grunn av hekkende fugl. 

 • Foto: Mark Seton, Flickr, "Black headed gull", CC BY-NC 2.0 DEED

  1. Fugletårnet ved Måsdammen.

  Fra fugletårnet har du god utsikt over gruntvannsområdet og strandengene rundt Tautra. Herfra kan du se de hekkende hettemåkene ved Måsdammen. Husk at du er på besøk hos fuglene, så snakk lavt og forstyrr så lite som mulig. Parker ved Tautratun og gå herfra bort til tårnet. Ferdsel etter merket sti fra P-plass ved Tautratun til fugletårnet ved Måsdammen er lov hele året. Større grupper bør ikke gå hit, da det kan skremme fuglene. Det finnes to tilrettelagte bålplasser. En ved fjæra like ved fotballbanen på Valavollen (Valen) og en ved sjøen nord for de gamle klosterruinene. Engangsgrill er ikke tillatt. Husk på at i  perioden 01. april – 15. juli er all ferdsel i naturreservatet og fuglefredningsområdet forbudt på grunn av hekkende fugl. 

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene på Tautra er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder er det viktig at du forbereder deg så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Skriv inn overskrift om hvem som jobber her …

Skriv inn en introduksjon om hva disse personene gjør for fuglene her …

Fuglelivet på øya har slitt lenge

I mange hundre år levde fuglene på Tautra nesten uforstyrret og det var massevis av fugl her, men i de siste tiårene har menneskelig påvirkning ført til at fuglebestanden har blitt mindre. I dag er fuglelivet stabilt og populasjonene krymper ikke like fort som før, men de er ikke så store som de en gang var. Ærfuglen og hettemåkene klarer seg bedre på Tautra enn andre steder i Trondheimsfjorden. Med mange forskjellige trusler mot fuglelivet er det ikke sikkert det er stabilt lenge.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  For å gjøre det lettere å komme seg ut til øya har det blitt bygget en veimolo. Veimoloen endret mattilgangen i de grunne vannområdene fordi vannstrømmene ved Svaet ble endret. Denne endringen har ført til at fuglene ikke finner liker mye mat som tidligere.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Byggingen av moloen ut til Tautra har ført til økt turisme ut til øya. Selv om vi mennesker tar hensyn vil alltid et større antall besøkende virke forstyrrende på fuglene i området. Det er fordi fugler ikke er vandt med mennesker, spesielt ikke når de hekker.

 • Fremmede arter stjeler egg og fugleunger

  Moloen har ført til at rev og mink har kunnet ta seg ut til øya. Rev og mink er ikke en naturlig del av dyrelivet på Tautra. Fuglene som hekker på Tautra hekker på bakken fordi de er vandt til at det ikke er rovdyr her. Da har det vært lett for rovdyrene å spise eggene og ungene til fuglene.