Ørlandet

Vakre Ørlandet ligger i Trøndelag fylke

Registrer fugler du ser ved Ørlandet
Foto: Kjetil Solbakken

Det flate, åpne landskapet er en favoritt hos fuglene, og det kan samle seg hundrevis av fugler i fjæra og på sjøen hele året. Så mange som 2000 silender er sett her om vinteren!

 • Massevis av mat

  Med så mye variert natur har Ørlandet mye mat å by på til sultne fugler. Sjøen er rik på fisk og muslinger, favorittmaten til sjøfugler og ender. Også landskapet rundt sjøen og fjæra har mat å by på. Planter, frø og insekter er vanlig mat for gjess og småfugler på Ørlandet.

 • Vinterhjem for mange fugler

  Mange fugler trives på Ørlandet om vinteren. Her finner de fisk og annen sjømat i fjorden, eller planter langs breddene. Det blir heller ikke for kaldt for fuglene, som klarer seg så lenge de finner mat.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  For fugler som reiser langt hver vår og høst er Ørlandet det perfekte stoppested på reisen. Her finner de nemlig mat og et sted å hvile sånn at de kan samle krefter før de reiser videre.

 • Viktig myteplass for ender og gjess

  Ender og gjess bruker Ørlandet som myteplass om høsten. Myting er en prosess hvor fugler bytter fjær, og da mister de en stund evnen til å fly. På Ørlandet kan de være ute på vannet eller på små holmene i fjorden uten å være redde for å bli spist av rovdyr.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

Ørlandet er veldig viktig for fugler om vinteren. Det er spesielt svaner og ender som liker å være her på denne tiden av året, og du kan fort se flere tusen fugler på Ørlandet på en dag!

Den flotte silanda er en av fuglene som liker seg godt på Ørlandet. Silanda bruker mye tid på å stelle fjærdrakten sin og lete etter mat i vannet. Silanda får ofte selskap av den flotte horndykkeren om vinteren. Er du heldig får du kanskje se begge disse fuglene når de er på fisketur ute i fjorden.

Du kan lese mer om de fantastiske fuglene ved Ørlandet videre nedover på siden.

Sangsvane – svanenes sangstjerne

Dersom du er ute på tur langs en elv og hører lyder som kan minne om en trompet, kan du være ganske sikker på at det er sangsvaner du hører. Denne svanen har nemlig fått navnet sitt nettopp fordi den liker å synge, i motsetning til andre svanearter. Ofte møtes sangsvaner for å synge sammen med hverandre, litt som et kor!

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Sjøorre – samles i store flokker

Om våren returnerer sjøorren til hekkeplassen sin. Noe som er spesielt med sjøorren, er at hunnen alltid reiser tilbake til det området hun selv vokste opp. Kanskje har hun hjemlengsel? Her finner hun seg en partner, slår seg til rette og får sine egne unger. Neste år vil også hennes døtre returnere til det samme stedet.

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Siland – en aktiv fisker

Silanda er en dyktig fisker, og det er bra, for en voksen siland trenger cirka 15-20 småfisk per dag! Silanda skaffer seg fisk ved å dykke under vann og bruker det lange, spisse nebbet til å snappe til seg småfisk. Derfor foretrekker silanda at vannet den fisker i er klart slik at den kan se hvor fisken er under vann.

Besøk fuglene som bor her

Du er velkommen til å utforske både kulturhistorien og fuglelivet på Ørlandet, men husk på å vise hensyn til fuglene og naturen de lever i.

På Ørlandet er det fugler hele året, men hvilke fugler du møter vil avhenge av årstid. På vinteren kan du se store flokker med svaner og ender. Noen av artene du kan møte på er sangsvane, siland, havelle, sjørorre og horndykker. På våren og sommeren kan du se kortnebbgås, tornirisk, forskjellige andearter, sivsanger og mange flere.

I kartet under kan du utforske våre beste turer for å oppleve det fantastiske fuglelivet på Ørlandet. God tur!

 

Sykkeltur til Hovsfjæra fuglefredningsområde og Austrått

Denne sykkelturen tar deg gjennom den varierte naturen på østsida av Ørlandet, med naturtyper som kulturlandskap, fjærer og strender, og frodig skog. Siden turen går gjennom mye forskjellig natur vil det være mulig å oppleve mye forskjellig fugl også. I Hovsfjæra er det satt opp et fugletårn man kan besøke. Parker ved Austråttlunden. Turen er ca. 40 kilometer lang og tar 1-2 timer. 

 

Innstandfjæra fuglefredningsområde

På nordre del av Ørlandet ligger Innstrand. Landskapet preges av fjære med holmer og skjær, samt våtmark og tjern. I området er det ofte mange arter måker, vadere og ender. Man kan fint følge stranda noen kilometer på jakt etter spennende fugleliv. Parker ved Kråka avfallsdeponi og følg gjerdet ut til fjæra. Turen egner seg for skoleklasser. 

 

Grandefjæra naturreservat

Grandvika er et stort område hvor det finnes massevis av spennende fugleliv. Man kan fint gå langs hele vika i det flotte kystlandskapet. Tre fugletårn er satt opp i området. Selve vika er nokså langstrakt så det kan lønne seg å dele opp turen og ta bilen mellom lokalitetene, for eksempel er det mulig å parkere ved begge fugletårnene. Du kan da utforske nærområdet til fots. Se etter skiltene som markerer Grandefjæra og Rønsholmen.

 

 • Foto: Martin Eggen

  1. Sykkeltur til Hovsfjæra fuglefredningsområde og Austrått.

  Denne sykkelturen tar deg gjennom den varierte naturen på østsida av Ørlandet, med naturtyper som kulturlandskap, fjærer og strender, og frodig skog. Siden turen går gjennom mye forskjellig natur vil det være mulig å oppleve mye forskjellig fugl også. I Hovsfjæra er det satt opp et fugletårn man kan besøke. Parker ved Austråttlunden. Turen er ca. 40 kilometer lang og tar 1-2 timer. 

   

 • Foto: Håvard Eggen

  2. Innstandfjæra fuglefredningsområde.

  På nordre del av Ørlandet ligger Innstrand. Landskapet preges av fjære med holmer og skjær, samt våtmark og tjern. I området er det ofte mange arter måker, vadere og ender. Man kan fint følge stranda noen kilometer på jakt etter spennende fugleliv. Parker ved Kråka avfallsdeponi og følg gjerdet ut til fjæra. Turen egner seg for skoleklasser. 

   

 • Foto: Martin Eggen

  3. Grandefjæra naturreservat.

  Grandvika er et stort område hvor det finnes massevis av spennende fugleliv. Man kan fint gå langs hele vika i det flotte kystlandskapet. Tre fugletårn er satt opp i området. Selve vika er nokså langstrakt så det kan lønne seg å dele opp turen og ta bilen mellom lokalitetene, for eksempel er det mulig å parkere ved begge fugletårnene. Du kan da utforske nærområdet til fots. Se etter skiltene som markerer Grandefjæra og Rønsholmen.

   

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Ørlandet

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene på Ørlandet er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Regler og forskrifter for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Ørlandet eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Trøndelag da vel! epost: trondelag@birdlife.no

Ikke alle fuglene trives så godt på Ørlandet lengre

Selv om Ørlandet fortsatt er et paradis for fugler, er det allikevel noen fugler som vi ikke ser så mange av lengre. Dykkeendene havelle og sjøorre, og horndykkeren som alle bor her om vinteren har det blitt færre av. Det er vanskelig å si om dette skyldes at hekkingen om sommeren går dårlig eller om de har reist et annet sted for vinteren. Noen blir det derimot flere av om vinteren. Silendene kommer i like store flokker som før, og sangsvanen blir det flere av om vinteren. Selv om noen fugler klarer seg bra, deler de allikevel samme utfordring som de fuglene som sliter.

 • Fuglene sine leveområder forsvinner

  På Ørlandet skjer det mange ulike arealendringer som får konsekvenser for fuglelivet. Jordbruk og utbygging har ført til at den del våtmark har blitt drenert og ikke lenger kan brukes av fuglene. Det er også planer om å utvide flyplassen på Ørlandet.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Naturområdene på Ørlandet brukes til en rekke friluftsaktiviteter, som blant annet jakt, fiske og turgåing. Fugler er ofte skeptiske til folk, spesielt i hekketiden for fuglene er redd for at vi skal ta ungene deres. Derfor kan økt menneskelig aktivitet stresse fuglene ganske mye.