Leknes våtmarkssystem

Leknes våtmarkssystem ligger i vakre Lofoten i Nordland.

Registrer fugler du ser ved Leknes våtmarkssystem
Foto: Martin Eggen

Rundt byen Leknes er det mange vann, myrer og fjærer som tiltrekker seg massevis av fugler. En av dem er den praktfulle horndykkeren som hekker her hvert eneste år.

 • Det perfekte sted å bygge reir

  Alle våtmarkene og dammene rundt Leknes er viktige hekkeplasser for fugler som bygger reir på bakken. Her finner de nemlig skjulesteder i sivet eller på myra.

 • Massevis av mat

  Våtmark, smådammer, fjære og sjø er buffeter hvor det bugner av mat til sultne fugler. Her finnes det nemlig både planter, insekter, fisk og skjell fuglene kan spise eller gi til de sultne ungene sine.

 • Stoppested på lange reiser

  Fugler som er på lange reiser lander ved Leknes for å skaffe seg mat og hvile før de drar videre på ferden. Fugler som brushane, dvergsnipe og sotsnipe kan du møte i store flokker ved Leknes om høsten.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

På jordene, myra, fjæra og de små vannene på Leknes møter du mange forskjellige fugler. Arter som horndykker, storlom, sangsvane, brunnakke, rødstilk, lirype, jordugle, sivspurv og blåstrupe er typiske for områdene rundt Leknes.

Noen arter har blitt veldig sjeldne. Vipa er en fugleart som du nesten aldri møter noe annet sted enn ute på myrene og på fuktige jorder og beitemark. Rundt Leknes hekker det flere par viper.

Også horndykkeren er en sjelden art de fleste steder, men i småvannene på Leknes er det mange! Opptil 100 horndykkere hekker hvert år I vannkanten bygger de reir av siv og greiner som de bor i hele sommeren. Er du heldig ser du dem kanskje når de er på fisketur i de små dammene.

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Rødstilk – sterkere sammen

Rødstilken er en liten fugl og det er derfor vanskelig for den å beskytte reiret sitt mot uvedkomne rovdyr og rovfugl i hekketiden. Løsningen for rødstilken har vært å hekke nærheten av andre fugler, helst fugler som danner kolonier som for eksempel måker. Da nyter rødestilken godt av at de andre fuglene jager vekk inntrengere den selv ikke klarer å jage vekk på egen hånd.

Vipe – fullstendig bakoversveis

Vipa er en stilig liten vadefugl. Den svarte og hvite fjærdrakten har et metallaktig skjær, litt som et kult partyantrekk. Men det flotteste med vipa er sveisen. Hodefjærene er lange og ligger bakover på hodet. For vipa er det sånn at den med mest bakoversveis er den stiligste av dem alle.

Blåstrupe – den fødte underholdningsartist

Blåstrupehannen er den fødte underholder. Ikledd sitt praktfulle rustrøde og koboltblå skjortebryst synger blåstrupehannen sin egenkomponerte sang. Ofte inneholder komposisjonen fløytelyder og imitasjoner av andre fugler og kan variere veldig mellom individer. Sangen fremføres ofte i toppen av en busk eller flyvende slik at han er sikker på at damene får med seg låta hans.

Brunnakke – gi et lite pip!

Det er kanskje ikke så vanskelig å tenke seg hvorfor brunnakke har fått navnet sitt, når man ser fuglen. Det mørkebrune hodet, med en lys oransje stripe over ansiktet avslører den raskt. Men mange steder i Norge har den et annet navn, som kan være like avslørende. Mange kaller den nemlig pipand. Dette skyldes at den lager høye plystretoner istedenfor å kvekke som andre ender.

Besøk fuglene som bor her

Vi har funnet frem til flere turer rundt Leknes hvor du kan oppleve fuglelivet. Om våren og om sommeren er det flest fugler å se. Turene en enkle å gå, og vi håper du ser noen av fuglene vi skriver om.

Du kan utforske turene i kartet under. God tur!

Svanvatnet

Rundt Svanvatnet er det bygget travbane. Mange fugler hekker her, men vannet er også viktig for fugler som bare søker næring. Den truede vipa hekker ved vannet.

Skal du se på fugler ved Svanvatnet er det viktig å ikke forstyrre dem. Ikke gå på travbanen, men hold deg på grusveien. Vær oppmerksom på at arter som tjeld, sandlo og fiskemåke gjerne hekker på parkeringsplass og langs veiene.

Storeidvatnet – Horndykkerens paradis

Storeidvatnet er en av de bedre vannene å oppsøke dersom man vil oppleve fuglelivet på Leknes. Det hekker blant annet hekker det om lag ti par med horndykkere ved dette vannet. Ved den sørøstlige siden av vannet ligger det et fugletitterskjul, og det går sti ut hit. I skjulet er det informasjon om området og fuglene som finnes der.

Ikke gå i reservatet utenom stien ut til skjulet.

Bollemyrene – Variert terreng med variert fugleliv

Bollemyrene består av et nettverk av småvann og våtmarksområder. Mellom småvannene går det stier man kan følge, og som tar deg til flere fuglerike vann. Klevatnet har en god bestand av horndykkere, og her fisker gjerne storlommen og gråhegra. I fjærene nedenfor Klevatnet er det også mange fugler, og sandloen har reiret sitt blant steinene.

Er du riktig heldig jakter jordugla eller hornugla mens du er der! De er oftest ute på natten. Heldigvis for oss er det lyst hele natten om sommeren i Lofoten!

 • Foto: Martin Eggen

  1. Svanvatnet .

  Rundt Svanvatnet er det bygget travbane. Mange fugler hekker her, men vannet er også viktig for fugler som bare søker næring. Den truede vipa hekker ved vannet.

  Skal du se på fugler ved Svanvatnet er det viktig å ikke forstyrre dem. Ikke gå på travbanen, men hold deg på grusveien. Vær oppmerksom på at arter som tjeld, sandlo og fiskemåke gjerne hekker på parkeringsplass og langs veiene.

 • Foto: Martin Eggen

  2. Storeidvatnet – Horndykkerens paradis.

  Storeidvatnet er en av de bedre vannene å oppsøke dersom man vil oppleve fuglelivet på Leknes. Det hekker blant annet hekker det om lag ti par med horndykkere ved dette vannet. Ved den sørøstlige siden av vannet ligger det et fugletitterskjul, og det går sti ut hit. I skjulet er det informasjon om området og fuglene som finnes der.

  Ikke gå i reservatet utenom stien ut til skjulet.

 • Foto: Frode Falkenberg

  3. Bollemyrene – Variert terreng med variert fugleliv .

  Bollemyrene består av et nettverk av småvann og våtmarksområder. Mellom småvannene går det stier man kan følge, og som tar deg til flere fuglerike vann. Klevatnet har en god bestand av horndykkere, og her fisker gjerne storlommen og gråhegra. I fjærene nedenfor Klevatnet er det også mange fugler, og sandloen har reiret sitt blant steinene.

  Er du riktig heldig jakter jordugla eller hornugla mens du er der! De er oftest ute på natten. Heldigvis for oss er det lyst hele natten om sommeren i Lofoten!

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Leknes våtmarkssystem

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Leknes er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 

BirdLife Lofoten har turer til Leknes våtmarksystem!

I Lofoten har BirdLife Norge et eget lokallag, kalt BirdLife Lofoten. Her er det mange medlemmer, og de passer på området på ulike måter. De kikker på fuglene, og noterer hvordan det går med dem. De arrangerer turer, slik at flere får oppleve de fine fuglene som er her. De jobber også for at områdene skal beskyttes, og har laget rapporter kommunen og andre har fått. Da vet kommunen hvor det er lurt å bygge, og hvor det ikke er lurt å bygge.

BirdLife Lofoten har til og med en egen klubb for barn- og unge, den heter Falkeklubben. De drar ofte på turer til spennende steder og de ringmerker fugler.

 • Foto: Martine Horn Gjernes

  Fuglekikker Martine

  er fra Gravdal i Lofoten. Hun har alltid vært fascinert av naturen rundt seg, og har studert biologi og miljøtoksikologi ved NTNU. Hun er mamma til to av «falkene» i Falkeklubben, og er ofte med på turene til Falkeklubben. Martine er styremedlem i NOF Lofoten lokallag.

 • Lurer du på noe om Leknes elle fuglene her?

  Ta kontakt med Martine da vel! epost: martine.horn.gjernes@gmail.com

Det går ganske godt med fuglene

Antall horndykkere telles jevnlig, og bestanden ser ut til å være nokså stabil eller i svak nedgang. Selv om fuglene trives er de ikke helt trygge. Fuglene på Leknes trues nemlig av flere ting.

 • Fuglene sine leveområder forsvinner

  Når mennesker bestemmer seg for å bygge i de viktige områdene på Leknes må våtmarkene dreneres og fylles igjen. Da forsvinner den viktige naturen som fuglene trenger for å kunne leve her, og fuglene vil forsvinne.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Når vi mennesker ferdes mye i naturen kan vi forstyrre fuglene som lever her, for de er ikke vandt med mennesker. Spesielt i hekketiden om sommeren er mange fugler skeptiske til mennesker og de kan bli veldig stressede av at vi mennesker kommer for nærme.

 • Det viktige fugleområdet mangler vern

  Bare en liten del av de viktige fugleområdene i Leknes er vernede. Områder som ikke har noe vern er mer utsatt for arealendringer og forstyrresler som kan svekke verdien disse områdene har for fugler.