Indre Trondheimsfjord

De viktige fugleområdene i de indre delene av Trondheimsfjorden ligger i Trøndelag fylke.

Registrer fugler du ser ved Indre Trondheimsfjord
Foto: Halvor Sørhuus

Ved Trondheimsfjorden finnes både jordbrukslandskap og våtmark som tiltrekker seg mange fugler. Selve fjorden er og populær for her kan fuglene lete etter mat!

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Gjess på vei til og fra feriesteder lenger sør bruker områdene i Trondheimsfjorden til å hvile og finne mat til reisen videre. Nærheten til fjorden er viktig for gjessene, for ute på vannet føler de seg trygge.

 • Viktig vinterhjem for vannglade fugler

  Indre Trondheimsfjord er en viktig vinterplass for fugler som liker seg rundt vann. Fjorden er nemlig stort sett isfri om vinteren, slik at vannglade fugler har et sted å lete etter mat og føle seg trygge.

 • Massevis av mat på land og i vann

  I den varierte naturen rundt Indre Trondheimsfjord finnes mat til mange forskjellige fugler. I våtmarka og på mudderflatene finner fuglene insekter og kryp de kan spise. Noen fugler, som ender og gjess, foretrekker å spise planter, og da er jordene og vannkanten et fint sted å finne mat.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

I Indre Trondheimsfjord bor det mange folk, men det bor også mange fugler her!

I motsetning til folkene som bor her er ofte fuglene her bare deler av året. To vanlige gjester om våren er kortnebbgåsa og grågåsa. Disse to gjessene er på et lite besøk for å spise og hvile før de reiser videre nordover.

Ta en titt på gåseflokken om du har tid. Se om du klarer å finne en gåsefamilie blant de mange tusen fuglene. Ofte går nemlig familiemedlemmer sammen for å passe på at de får den beste maten, og det kan fort bli krangler mellom familier om hvem som skal spise hvor!

Du kan lese mer om fuglene i Indre Trondheimsfjord videre nedover på siden.

Kortnebbgås – sommer på Svalbard

Kortnebbgåsa kan fly lange turer langs hele norskekysten, men å fly langt er ikke det eneste gåsa er god på. Kortnebbgåsa går nemlig lange turer om sommeren. Noen av turene kan være mer enn 2 mil lange! Etter at eggene klekker kan nemlig ikke gåseungene fly før det har gått noen uker. Derfor vandrer familien sammen rundt på Svalbard på leting etter mat.

Grågås – gudommelig gås

For ca. 3000 år siden ble grågåsa temmet i Egypt, og er stamfuglen til de hvite gjessene du kanskje har sett på bondegårder. Grågåsa var et av symbolene til den egyptiske solguden Ra, og også i antikkens Hellas og Romerriket ble gåsa forbundet med guder, spesifikt kjærlighetsgudinnene Afrodite og Venus.

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Smålom – klønete til beins

Smålommen er som skapt for et liv i vann. Kroppen er lang og smal, slik at fuglen glir lett gjennom vannet. For å bli en enda bedre svømmer, er beina plassert langt bak på kroppen, faktisk så langt bak at det blir vanskelig for smålommen å stå oppreist og gå. Den er rett og slett ganske klønete til beins. Dersom smålommen skal bevege seg på land, skyver den seg fremover på magen ved hjelp av føttene. Det kan minne om måten pingviner i Antarktis tar seg frem på isen.

Ærfugl – blåskjellknuseren

Ærfuglen elsker sjømat, spesielt blåskjell. Skjellene sluker de hele, for i magesekken har ærfuglen kraftige muskler som knuser og kverner de harde skjellene. Ærfuglen kan dykke hele 60 meter for å finne saftige blåskjell nede i havdypet!

Besøk fuglene som bor her

Indre Trondheimsfjord er en fin plass å dra på fuglekikking. På våren kan det være store flokker med gjess på jordene og ute i fjorden. Om vinteren møter du derimot helt andre fugler her. Ute i fjorden ligger ofte store flokker med ærfugl og andre ender. Og du kan også se horndykkeren og smålommen om vinteren. På sommerhalvåret kan du treffe på sanglerke, buskskvett og tornirisk i buskene og ender og vadere nede i fjæra.

I kartet under kan du utforske turmulighetene rundt fjorden. God tur!

Sykkeltur i Straumen

Deler av sykkelturen tar deg langs fjorden og er en fin måte å se på fugl uten bruk av bil. Stopp underveis der hvor du ser at det er fugler og kikk på dem ved hjelp av kikkert. Parkering ved Straumen båtforening. Turen er cirka 6.6 kilometer lang og tar 1-2 timer.

Tur rundt på Tronestangen

Turen til Sørskaget går langs noen av de større mudderflatene ved den indre delen av fjorden. Langs hele stien har man god utsikt over mudderflatene på Bjørga i Tronesbukta og det yrende fuglelivet. Det finnes også et fugletårn ved Kåra. For å komme til Bjørga kan man kjøre fra Fugletårnet på Kåra til Trones velforening på nordsiden av Tronestangen. Herfra kan man gå ned til fjæra og følge den østover for å komme til Bjørga. Parkering ved fugletårnet, Trones velforening.

Havfrua på Verdal

Området er et kommunalt friluftsområde som er tilrettelagt med toalett, benker og griller. Rundt parkeringsplassen står en frodig lauvskog som erstattes med tindved utover mot fugletårnet. Fra tårnet ser en utover Rinnleiret naturreservat, Rinnelva og Trondheimsfjorden. Det er ca. 500 meter å gå fra parkeringsplassen og ut til tårnet. Tilrettelagt parkeringsplass ved terminalen for kalk.

 

Lundeleiret og paradisbukta på Steinkjer

Turen starter ved paradisbukta hvor man øyeblikkelig kommer ut i terrenget. Et stinettverk fører deg utover Skåtangen og frem til Lundleiret fuglefredningsområde. Det er ca 500 meters gange etter umerket sti. I skogen kan du se og høre grønnfink og stillits, og kanskje du ser en hakkespetter! Nede i fjæra er det ofte en del vadere, ender og gjess.

Parkering ved offentlig parkeringsplass ved Paradisbukta.

 • Foto: Per Harald Olsen

  1. Sykkeltur i Straumen.

  Deler av sykkelturen tar deg langs fjorden og er en fin måte å se på fugl uten bruk av bil. Stopp underveis der hvor du ser at det er fugler og kikk på dem ved hjelp av kikkert. Parkering ved Straumen båtforening. Turen er cirka 6.6 kilometer lang og tar 1-2 timer.

 • Foto: Frode Falkenberg

  2. Tur rundt på Tronestangen .

  Turen til Sørskaget går langs noen av de større mudderflatene ved den indre delen av fjorden. Langs hele stien har man god utsikt over mudderflatene på Bjørga i Tronesbukta og det yrende fuglelivet. Det finnes også et fugletårn ved Kåra. For å komme til Bjørga kan man kjøre fra Fugletårnet på Kåra til Trones velforening på nordsiden av Tronestangen. Herfra kan man gå ned til fjæra og følge den østover for å komme til Bjørga. Parkering ved fugletårnet, Trones velforening.

 • Foto: Per Ivar Nicolaisen

  3. Havfrua på Verdal .

  Området er et kommunalt friluftsområde som er tilrettelagt med toalett, benker og griller. Rundt parkeringsplassen står en frodig lauvskog som erstattes med tindved utover mot fugletårnet. Fra tårnet ser en utover Rinnleiret naturreservat, Rinnelva og Trondheimsfjorden. Det er ca. 500 meter å gå fra parkeringsplassen og ut til tårnet. Tilrettelagt parkeringsplass ved terminalen for kalk.

   

 • Foto: Espenandrelw, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

  4. Lundeleiret og paradisbukta på Steinkjer.

  Turen starter ved paradisbukta hvor man øyeblikkelig kommer ut i terrenget. Et stinettverk fører deg utover Skåtangen og frem til Lundleiret fuglefredningsområde. Det er ca 500 meters gange etter umerket sti. I skogen kan du se og høre grønnfink og stillits, og kanskje du ser en hakkespetter! Nede i fjæra er det ofte en del vadere, ender og gjess.

  Parkering ved offentlig parkeringsplass ved Paradisbukta.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Indre Trondheimsfjord

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene i Indre Trondheimsfjord er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i dette området. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Indre Trondheimsfjord eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med BirdLife Innherred eller BirdLife Trøndelag da vel! epost: trondelag@birdlife.no

Noen fugler klarer seg bra, mens for andre går det dårlig

I de indre delene av Trondheimsfjorden er det noen fugler som klarer seg bra, mens andre sliter. To av de som klarer seg bra er grågåsa og stokkanda. Den lille vadefuglen tjeld har i mange år hatt en stabil populasjon i fjorden. De fuglene som sliter mest er dykkeender og måker. Ærfuglen har det blitt færre av, både om sommeren og vinteren. Måkene sliter med å få frem unger og blir derfor også sakte men sikkert borte fra fjorden. Det er vår påvirkning på naturen som er den største utfordringen for fuglene i fjorden.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  Når vi endrer naturen mister fuglene bostedene sine. Det er spesielt deler av breddene langs Trondheimsfjorden som er utsatt for arealendringer. Dette skyldes at de er attraktive for utbygging av industri og boliger.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Friluftsliv er populært i Indre Trondheimsfjord. Det er jo ikke så rart, for det er noen veldig flotte områder. Dessverre fører økt menneskelig aktivitet ofte til at fugler blir stressede, for de er ikke vandt med til folk. Spesielt trekkende og hekkende fugler er ekstra på vakt for oss mennesker.

 • Området manger vern

  Det er veldig få av de viktige fugleområdene i Indre Trondheimsfjord som er vernede. Områder som ikke er vernede er mer utsatt for ødeleggelse og forstyrrelser, og det er jo ikke bra for fuglene!