Straume

De viktige våtmarkene på Straume ligger i Nordland fylke.

Registrer fugler du ser ved Straume
Foto: Martin Eggen

Nettverket av våtmarker ved Straume i Bø kommune er utrolig viktig for mange fugler. Horndykkeren er en av fuglene som liker seg her, og så mange som 25 par horndykkere hekker her hvert år!

 • Flotte steder å bygge reir

  De mange småvannnene og våtmarkene i Straume er perfekte tilholdssteder for hekkende fugler. I sivet og i busker og kratt kan fuglene skjule reirene slik at ikke rovdyr finner dem.

 • Viktig myteplass

  Mange fugler bytter ut fjærene på høsten slik at vinterdrakten er i toppform til vinteren. Dette kaller vi for myting, og i denne perioden mister fuglene delvis evnen til å fly. Da er det viktig med trygge plasser som Straume hvor fuglene får være i fred.

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Mange fugler skal sørover om vinteren. Reisen er ofte lang og fuglene trenger faste hvileplasser på veien sånn at de får samlet krefter. På våtmarkene i Straume samles flokker med fugler seg for å hvile, for her finnes det både mat og plass til hele flokken.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

I alle de små og store vannene og våtmarkene på Straume møter du på et mylder av forskjellige fugler.

Stjerna her er den vakre horndykkeren. Horndykkeren hekker ved dammene og innsjøene rundt Straume. Horndykkeren er en ekspert på å fange småfisk som bor i vannene, og bruker mye av tiden sin på å gli rundt på vannet på jakt etter en godbit.

Andre fugler er opptatt av å fange helt andre dyr til middag. Ved de fuktige breddene av vannene og ute på myrene holder nemlig strandsnipa på med å fange små kryp og innsekter. Den bruker det lange, smale nebbet sitt til å lete frem de bittesmå matbitene.

Du kan lese mer om fuglene ved Straume videre nedover på siden.

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Smålom – klønete til beins

Smålommen er som skapt for et liv i vann. Kroppen er lang og smal, slik at fuglen glir lett gjennom vannet. For å bli en enda bedre svømmer, er beina plassert langt bak på kroppen, faktisk så langt bak at det blir vanskelig for smålommen å stå oppreist og gå. Den er rett og slett ganske klønete til beins. Dersom smålommen skal bevege seg på land, skyver den seg fremover på magen ved hjelp av føttene. Det kan minne om måten pingviner i Antarktis tar seg frem på isen.

Toppand – tøffe typer

Toppanda er kanskje den tøffeste av endene. Hannene kan minne litt om rockere fra 50-tallet, med håret gredd bakover og svart og hvit fjærdrakt . I sin stilige fjærdrakt viser de seg frem for damene, i håp om å skaffe seg en kjæreste.

Vipe – fullstendig bakoversveis

Vipa er en stilig liten vadefugl. Den svarte og hvite fjærdrakten har et metallaktig skjær, litt som et kult partyantrekk. Men det flotteste med vipa er sveisen. Hodefjærene er lange og ligger bakover på hodet. For vipa er det sånn at den med mest bakoversveis er den stiligste av dem alle.

Strandsnipe – fuglen med rytmesans

Strandsnipa har kanskje ikke fuglen morsomste utseende, men den har en av de kuleste måtene å gå på av fuglene i Norge. Strandsnipa elsker strender og mudderflater. Her tripper den rundt, mens hodet og halen gynger opp og ned for hvert skritt fuglen tar i mudderet. Det ser litt ut som om strandsnipa hører på fengende musikk mens den går!

Besøk fuglene som bor her

På Straume kan du lære mye om forskjellig natur, som myr og fjære, og fuglene vi møter på her.

Ved Straume er det mest fugler om våren, sommeren og høsten. Noen av fuglene er har bare en kort periode om våren og høsten når de er på trekk, og samles i store flokker. Andre, som horndykkeren, vipa og smålommen, er her om sommeren for å hekke. Ved Straume kan du se arter som horndykker, toppand, brunnakke, hettemåke, fiskemåke, rødstilk og strandsnipe, sangsvane, låvesvale og sandsvale.

Det er mange fine steder ved Straume hvor man kan se på fugl. Sjekk ut våre turforslag i kartet under. God tur!

 

Saltvatnet

Saltvatnet har et spennende og rikt fugleliv som er verdt turen. Her møter du for eksempel den praktfulle horndykkeren om sommeren. Helt nord ved vannet står et fugletårn man kan benytte for å få god utsikt utover vannet. Du får nøkkelen til fugletårnet på bensinstasjonen like ved. Parker ved bensinstasjonen eller Straume camp. Turen egner seg for skoleklasser.

 

Førevatn

Dette er et veldig fuglerikt vann, og et viktig vann for hekkende fugler. Du bør ikke gå ned til vannet vår og sommer, og helst ikke høst heller. Da skremmer du fuglene. Du bør stå på veien på østsiden av vannet. Parker ved rasteplass ved avkjøring til Lynghaugveien. Her finnes benk og informasjonsskilt. Turen egner seg for skoleklasser.

 • Foto: Frode Falkenberg

  1. Saltvatnet .

  Saltvatnet har et spennende og rikt fugleliv som er verdt turen. Her møter du for eksempel den praktfulle horndykkeren om sommeren. Helt nord ved vannet står et fugletårn man kan benytte for å få god utsikt utover vannet. Du får nøkkelen til fugletårnet på bensinstasjonen like ved. Parker ved bensinstasjonen eller Straume camp. Turen egner seg for skoleklasser.

   

 • Foto: Torborg Berge

  2. Førevatn.

  Dette er et veldig fuglerikt vann, og et viktig vann for hekkende fugler. Du bør ikke gå ned til vannet vår og sommer, og helst ikke høst heller. Da skremmer du fuglene. Du bør stå på veien på østsiden av vannet. Parker ved rasteplass ved avkjøring til Lynghaugveien. Her finnes benk og informasjonsskilt. Turen egner seg for skoleklasser.

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Straume

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene ved Straume er vernede, og det betyr at det er egne regler for hvordan man skal oppføre seg i disse områdene. Det er viktig at du følger disse reglene, slik at fuglene har det bra. Du kan lese lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder, er det viktig at du forbereder deg, så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

Skriv inn overskrift om hvem som jobber her …

Skriv inn en introduksjon om hva disse personene gjør for fuglene her …

Det går bra med fuglene

Horndykkerene på Straume telles stort sett hvert år, og det ser ut som om bestanden er nokså stabil. Det finnes også en viktig forekomst av hettemåke ved Straume.

 • De viktige fugleområdene ved Straume forsvinner

  Mange av vannene i Straume står i fare for å gro igjen, noe som betyr at de ikke kan brukes av fuglene lengre. Gjengroingen skjer fordi store mengder næringsstoffer fra jordbruket havner i vannet. For mye næringsstoffer betyr at plantene vokser fortere enn det dyr klarer å beide dem ned.

 • Fremmede arter stjeler egg og fugleunger

  Ikke alle arter hører hjemme i de samme økosystemene, og når arter havner der de ikke skal være kaller vi det for en fremmed art. Fremmede arter kan gjøre mye skade i et økosystem. I Straume for eksempel blitt oppdaget mink som spiser egg og fugleunger.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  I noen deler av de viktige fugleområdene i Straume er det vanskelig for mennesker å ta seg frem, men noen deler av Saltvatnet kan i perioder bli besøkt mye av turgåere og fiskere. Ofte kan dette gå helt fint, men noen steder finnes det fugler som må få være i fred.

 • De viktige fugleområdene ved Straume mangler vern

  Deler av Straume våtmarksystem er ikke vernet. Dette gjelder Kringelvatnet, Langvatnet og Førevatnet. Når et området ikke er vernet er de mer utsatt for ødeleggelse og forstyrrelser som kan gå utover fuglene.